Welkom op de website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Online vieringen

Vier iedere zondag om 10.00 uur de uitzending van de kerkdienst mee vanuit huis.

Nieuws

Agenda

Binnenkort

 • zo
  09
  okt
  2022
  13.00 uurEmmauskerk

  Na het succes en de mooie opbrengst van het benefietconcert op 29 mei jongstleden verzorgt VocAnimo wederom een concert ten bate van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Deze wordt ook gestreamd via YouTube.

  [read more…]

 • di
  01
  nov
  2022
  14.00-16.00 uurPastoor van Arskerk

  Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen. Inleider is pater Frans Vervooren. Literatuur: Als een wachtwoord (Damon 2022) door Aurelius Augustinus. Overige data: 6 september, 4 oktober, 6 december.

 • zo
  06
  nov
  2022
  10.30 uurHeilige Familiekerk

  VIERING HONDERDJARIG BESTAAN HEILIGE FAMILIEKERK

  Op zondag 6 november 2022 zal het honderdjarig bestaan van de Heilige Familiekerk worden gevierd. U bent allen van harte welkom..! Zie onderstaande, bijzondere uitnodiging:

  UITNODIGING EEUWFEEST

 • di
  06
  dec
  2022
  14.00-16.00 uurPastoor van Arskerk

  Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen. Inleider is pater Frans Vervooren. Literatuur: Als een wachtwoord (Damon 2022) door Aurelius Augustinus. Overige data: 6 september, 4 oktober, 1 november.

Parochie de Vier Evangelisten

LogoDeVierEvangelistenOnze parochie wordt gevormd door vier geloofsgemeenschappen, vier kerken, zoals er ook vier Evangelisten waren, elk met hun eigen karakter. De Evangelisten brachten de Blijde Boodschap de wereld in.
Zij hebben het van dichtbij meegemaakt of het van heel nabij gehoord en hebben zoveel mogelijk mensen er deelgenoot van willen maken. Ook wij willen getuigen van die Blijde Boodschap door middel van alle activiteiten waarover wij u via deze website informeren én door met enige regelmaat op deze pagina een blije, boeiende, tot nadenken stimulerende, pastorale boodschap te publiceren.  Wij hopen dat het u tot vreugde stemt.

Het pastoraal team,

vlnr: diaken Paul Kuhlmann,
pastor Tom Kouijzer, pater Klemens Hayon,  diaken Jos van Adrichem en
pastoraal werker Duncan Wielzen

Pastoraal woord: Het mysterie van de heilige Drie-eenheid

Het vieren van God in zijn Drievuldigheid vinden velen niet eenvoudig. Wij vieren God in zijn volheid, overlopend van liefde. Hoe komen we God op het spoor? “God, waar zijt Gij te vinden” zingen we in een kerklied. Langs de verhalen van mensen leren wij God kennen. Mensen die God hebben meegemaakt, die God in hun leven hebben ervaren.

De Bijbel is zo een groot verhalenboek. Een boek dat eeuwen omspant. Het eerste deel bevat de verhalen van het volk van Israël en van zijn grote religieuze figuren. In heel verschillende omstandigheden hebben ze God ervaren, in perioden van welvaart en vrede; in tijden van vernedering en ellende; wanneer ze grootse dingen hadden gerealiseerd, maar ook wanneer ze gemeen en ondermaats waren geweest. Door al deze verhalen, hoe primitief ze soms ook zijn, loopt als een rode draad deze ervaring: God is ‘Jahweh’, wat betekent: ‘Ik ben er voor jou, Ik zal er voor jou zijn. Op Mij kun je rekenen. Ik laat jou nooit in de steek’. ‘De Heer is een barmhartige en medelevende, medelijdende God, groot in liefde en trouw’ die zijn volk als zijn bezit, als zijn eigen familie beschouwt. Zo is geleidelijk het beeld gegroeid van God, die als een goede Vader is. De almachtige Vader. Jezus zelf gebruikt ook bij voorkeur het woord Abba, ‘lieve Vader’ als Hij over God spreekt.

Het tweede deel van de Bijbel, het nieuwe testament, bevat een verzameling van verhalen over Jezus, de man uit Nazareth. Zijn vrienden hebben Hem leren kennen als een mens die heel zijn leven had afgestemd op God, die Hij zijn Vader noemde. Door zijn grenzeloze zorg, liefde en barmhartigheid jegens de mensen is Hij de weerspiegeling van God. In deze mens, als in geen ander, is God ons zichtbaar en tastbaar nabij. Johannes noemt Hem in zijn evangelie dan ook de eniggeboren Zoon, die God gezonden heeft opdat de wereld door hem zou worden gered.
Maar de Bijbel eindigt niet bij de dood van Jezus. Er staan verhalen in van Jezus’ volgelingen die in zijn voetsporen treden. Zij spreken en handelen vanuit de inspiratie, de gedrevenheid, de Geest die Jezus bezielde. De Geest van God. Jezus had trouwens zijn leerlingen deze Geest beloofd. Die Geest is voelbaar en tastbaar in hun woorden en daden aanwezig. Die Geest is ook nu nog in onze wereld werkzaam. In mensen die vrede stichten en verzoening brengen, die zich in liefde toewijden aan hun medemens.

Vanuit de Bijbel wordt ons een rijke schat aan Godservaringen meegegeven die door de kerk aan elke nieuwe generatie wordt doorgegeven. God komt hier ter sprake als: de hemelse Vader, Jezus, de Christus, de Zoon van God en als de heilige Geest.
Telkens weer wordt die God ervaren als een menslievende en barmhartige God. Johannes vat dit mysterie in één zin samen: God is liefde.
Diaken Paul Kuhlmann