Welkom op de website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Online vieringen

Vier iedere zondag om 10.00 uur de uitzending van de kerkdienst mee vanuit huis.

Nieuws

Agenda

Binnenkort

 • zo
  29
  mei
  2022
  12.00-14.00 uurFamiliekerk

  Hij houdt ons nog dagelijks bezig, de afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Met talloze verwoeste steden, duizenden doden, miljoenen vluchtelingen. Onbegrip maakt zich van ons meester, zo ook het besef dat je er weinig aan kunt doen om dit onheil te stoppen. Het is evenwel een troostrijke gedachte dat veel slachtoffers mogen rekenen op allerhande hulp biedende maatregelen en ondersteuning. Eén ervan is het organiseren van een benefietconcert…! Op zondag 29 mei neemt VocAnimo u mee op een muzikale reis van wanhoop naar hoop, van duister naar licht… U bent van 12.00-14.00 uur van harte welkom in de Familiekerk. De toegang is gratis, maar tijdens de pauze zal worden gecollecteerd. Mogen wij, maar vooral: mogen de slachtoffers van de oorlog op u rekenen..?

Parochie de Vier Evangelisten

LogoDeVierEvangelistenOnze parochie wordt gevormd door vier geloofsgemeenschappen, vier kerken, zoals er ook vier Evangelisten waren, elk met hun eigen karakter. De Evangelisten brachten de Blijde Boodschap de wereld in.
Zij hebben het van dichtbij meegemaakt of het van heel nabij gehoord en hebben zoveel mogelijk mensen er deelgenoot van willen maken. Ook wij willen getuigen van die Blijde Boodschap door middel van alle activiteiten waarover wij u via deze website informeren én door met enige regelmaat op deze pagina een blije, boeiende, tot nadenken stimulerende, pastorale boodschap te publiceren.  Wij hopen dat het u tot vreugde stemt.

Het pastoraal team,

vlnr: diaken Paul Kuhlmann,
pastor Tom Kouijzer, pater Klemens Hayon,  diaken Jos van Adrichem en
pastoraal werker Duncan Wielzen

Pastoraal woord: paaswens, paasmens

We hebben Pasen gevierd. Het grote feest van ons christelijk geloof: Jezus is verrezen. Hij leeft. God heeft Hem doen opstaan uit de dood. De zware steen is weggerold. Levend is Hij mensen nabij. Hij leeft in ieder van ons; komt aan het licht in ieder mens van goede wil. Hij leeft in de schepping die bloeit, die in de lente uit haar winterslaap ontwaakt. Hij leeft in het teder gebaar van gastvrijheid voor vluchteling en vreemdeling; waar mensen samen zijn en maaltijd delen, vriendschap, liefde, zorg en saamhorigheid.
Hij leeft in de mens die uit liefde durft te leven. Die God ruimte biedt om zichtbaar aanwezig te zijn in deze wereld. Jezus is verrezen en verrijst telkens opnieuw. Hij verrijst daar waar mensen moed verzamelen om het onrecht aan te klagen.
BoomhandTekens van zijn verrijzenis zijn daar te vinden waar de natuur zich herstelt, na verwoesting door mensenhanden of natuurkrachten. Een mooi teken hiervan kreeg ik onlangs te zien aan de hand van deze afbeelding. Het gaat om de hoogste boom in de bossen van het Engelse Wales. Deze boom werd door blikseminslag getroffen. Een kunstenaar ging creatief aan de slag en maakte van de getroffen boom een kunstwerk. De boom was niet meer herkenbaar in haar oorspronkelijke vorm. In plaats van haar af te zagen maakte deze kunstenaar haar tot symbool van een ultieme poging om naar de hemel te reiken. Ik vind dit een bemoedigend symbool, met een knipoog naar psalm 121:1-2 “Ik sla mijn ogen op naar de bergen. Van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
De symbolische kracht die uitgaat van dit kunstwerk is ook een teken van veerkracht en verrijzenis. En als een sterke, opgestoken arm die naar de hemel wijst, wil ze tegelijkertijd de ontbossing een halt toeroepen. Opdat de natuur de kans krijgt zich te herstellen, daar waar door mensenhanden bomen worden geveld. Het zet je aan het denken. Over je relatie met de schepping. Mag deze ook delen in de kracht van de verrijzenis? En hoe kan ik hieraan mijn steentje bijdragen? Wat kan ik doen om ‘verrijzenis’ mogelijk te maken als een nieuw begin van leven? Wat of wie geef ik een nieuwe kans? Wat maakt het mogelijk om opnieuw geboren te worden? Waar laat ik het opnieuw ‘Pasen’ worden? Dit lijkt mij voor christenen belangrijke vragen. Ze omvatten een heel mensenleven.

Pasen eindigt niet met de feestelijke viering van de verrijzenis, het paasoctaaf of de paastijd. Pasen gaat het hele jaar door, iedere zondag wanneer mensen samengeroepen worden om Hem te vieren en te gedenken. Telkens wanneer mensen in zijn Naam en door zijn Geest gegrepen Hem wakend, biddend en strijdend aan het licht brengen; zijn onvermoede aanwezigheid een hoopvol teken laten zijn, te midden van wanhoop en ongeloof; te midden van een ‘lege graf’ nieuwe krachten aanboren, om mens voor een mens te zijn. Dan gebeurt Pasen.

Mag dat een droom zijn? Een paaswens? Ja, voor ieder van ons, te mogen zijn: een paasmens.

Dat wij volstromen met levensadem en schreeuwen eindelijk geboren.
Dat wij volstromen met levensadem en lachen eindelijk geboren.
Dat wij volstromen met levensadem en weten eindelijk geboren.

(GvL 416)

Duncan Wielzen, pastoraal werker