Welkom op de website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Online vieringen

Vier iedere zondag om 10.00 uur de uitzending van de kerkdienst mee vanuit huis.

Nieuws

Agenda

Binnenkort

LogoDeVierEvangelisten

Onze parochie wordt gevormd door vier geloofsgemeenschappen, vier kerken, zoals er ook vier Evangelisten waren, elk met hun eigen karakter. De Evangelisten brachten de Blijde Boodschap de wereld in. Zij hebben het van dichtbij meegemaakt of het van heel nabij gehoord en hebben zoveel mogelijk mensen er deelgenoot van willen maken. Ook wij willen getuigen van die Blijde Boodschap door middel van alle activiteiten waarover wij u via deze website informeren én door met enige regelmaat op deze pagina een blije, boeiende, tot nadenken stimulerende, pastorale boodschap te publiceren.  Wij hopen dat het u tot vreugde stemt.

Het pastoraal team,
pastoor Kees Dernee, pater Klemens Hayon, pastoraal werker Duncan Wielzen, diaken Paul Kuhlmann en diaken Jos van Adrichem

Pastoraal woord: Neemt de steen weg

Lieve zusters en broeders,
Iedereen kent het bekende verhaal van de opwekking van Lazarus. Dat verhaal lezen wij deze zondag, de vijfde zondag van de veertigdagentijd. In dat verhaal lezen we over het verdriet van de twee zussen van Lazarus. Ze betreurden de vertraging van Jezus die niet op tijd naar hun plaats kwam. We lezen ook over de gedachten  van veel mensen die zeiden dat Jezus de blinde ogen kon genezen, en zich afvroegen: waarom kon Hij niet iets  doen zodat die mens niet stierf? Maar voor God is het nooit te laat. Aan God kan niet  getwijfeld worden. God is de Beheerder van tijd en eeuwigheid, van uur en seizoen.  Hij kan op elk moment Zijn hulp aanbieden.
Aan Maria en Marta vroeg Jezus om een vast geloof en een sterk vertrouwen dat Hij de Messias is, de Zoon Gods, die in de wereld komt om ons te redden. Dat vraagt Hij ook aan ons allen,
dat wij, die nu onrustig zijn vanwege het coronavirus,  in Hem blijven geloven en op Hem vertrouwen.  En Hij vraagt de bijdrage van mensen. Hij verwacht de participatie van mensen. Hij nodigt uit tot samenwerking. “Neemt de steen weg”, vraagt Jezus in het evangelie. Hij vraagt om mee te doen. Om te doen wat mensen kunnen en de rest zal Hij doen. Zo gebeurt het bij de opwekking van Lazarus.
Te midden van de verspreiding van het coronavirus zouden we misschien  hebben gedacht zoals de meeste Joden in het evangelieverhaal van deze zondag: Als God almachtig, liefdevol en medelevend is, waarom laat Hij dit virus zich over de hele wereld verspreiden? Als God alwetend en barmhartig is, waarom zijn er zoveel slachtoffers en is er nog geen vaccin of middel tegen het coronavirus? Misschien denken we ook zoals Maria en Martha. Zij dachten dat het te laat was. Waarom hebben we niet eerder gehandeld zodat dit virus niet naar ons land was gekomen?
Het is goed als wij iets concreet doen. Behalve bidden, blijven geloven in God en  vertrouwen op Hem, laten wij ook de maatregelen die het RIVM heeft aangekondigd, uitvoeren. Blijf optimistisch dat deze pandemie zal voorbijgaan. Laten we God om hulp vragen. Doe wat we kunnen doen en laat de rest aan God over. Wij doen ons deel. God zal Zijn deel doen.

Pater Klemens Hayon, SVD