Welkom op de website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Online vieringen

Vier iedere zondag om 10.00 uur de uitzending van de kerkdienst mee vanuit huis.

Reserveren voor vieringen

Voor de vieringen rond kerst en in de weekenden is reserveren verplicht. Vanaf 20 december is dit mogelijk via het reserveringssysteem meevieren.

Nieuws

Agenda

Binnenkort

 • di
  08
  mrt
  2022

  Geïnspireerd door de pauselijke encycliek Laudato si gaan steeds meer christenen als individu of in groepsverband zich engageren met de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Velen raken betrokken bij de groene kerkenactie (zie: https://www.groenekerken.nl). De roep om op te staan voor duurzaamheid heeft ook onze parochie bereikt. In samenwerking met de Bergkerk zullen er Bijbelstudie-avonden plaatsvinden rond het thema duurzaamheid. Data hiervoor zijn 8 en 22 maart, en 5 april.

 • wo
  16
  mrt
  2022
  14:00 uurMaria van Eik en Duinen

  Ouderdom en de dood horen bij het leven en door er met elkaar over te praten kun je leren er op een menselijke manier mee om te gaan. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Haagse parochies ‘De vier Evangelisten’ en ‘Maria Sterre der Zee’ in samenwerking met het Katholiek netwerk DEZINNEN. De richtlijnen van het RIVM zijn van toepassing.
  Toegang 5 euro; inschrijven t/m 10 maart 2022 via info@dezinnen.nl.

 • di
  22
  mrt
  2022

  Geïnspireerd door de pauselijke encycliek Laudato si gaan steeds meer christenen als individu of in groepsverband zich engageren met de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis. Velen raken betrokken bij de groene kerkenactie (zie: https://www.groenekerken.nl). De roep om op te staan voor duurzaamheid heeft ook onze parochie bereikt. In samenwerking met de Bergkerk zullen er Bijbelstudie-avonden plaatsvinden rond het thema duurzaamheid. Data hiervoor zijn 8 en 22 maart, en 5 april.

Parochie de Vier Evangelisten

LogoDeVierEvangelistenOnze parochie wordt gevormd door vier geloofsgemeenschappen, vier kerken, zoals er ook vier Evangelisten waren, elk met hun eigen karakter. De Evangelisten brachten de Blijde Boodschap de wereld in.
Zij hebben het van dichtbij meegemaakt of het van heel nabij gehoord en hebben zoveel mogelijk mensen er deelgenoot van willen maken. Ook wij willen getuigen van die Blijde Boodschap door middel van alle activiteiten waarover wij u via deze website informeren én door met enige regelmaat op deze pagina een blije, boeiende, tot nadenken stimulerende, pastorale boodschap te publiceren.  Wij hopen dat het u tot vreugde stemt.

Het pastoraal team,

vlnr: diaken Paul Kuhlmann,
pastor Tom Kouijzer, pater Klemens Hayon,  diaken Jos van Adrichem en
pastoraal werker Duncan Wielzen

Pastoraal woord: Maria als model

Op 8 december viert de kerk het feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. Wat betekent dat precies? We horen hoe de engel op bezoek kwam bij Maria in Nazareth. En die engel, vraagt nogal wat van en aan Maria, namelijk of zij bereid is moeder te worden van Gods Zoon. En wat zien we: Maria vraagt niet enkele dagen bedenktijd – wat normaal zou zijn wanneer men een zo op het eerste gezicht onmogelijke opdracht krijgt. Maar ze zegt heel nederig: “Zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschiede naar Uw woord !” Zonder goed te begrijpen hoe zij als mens, moeder van Gods Zoon kon worden, gaf zij toe. Zo stemde zij in met Gods vraag. Wat een prachtig voorbeeld is dit van een volledige overgave aan God. Blindelings God vertrouwen, wetende dat het wel goed zal zijn, in de overtuiging dat God altijd kracht geeft en inspiratie voor de roeping die Hij ons opdraagt. Misschien zijn wij daarom wel zo geraakt door de figuur van Maria dat wij het allemaal als normaal zijn gaan beschouwen. Elke dag opnieuw moeten wij er verwonderd over zijn, want geen enkele andere vrouw heeft zoiets ooit meegemaakt. En hoe meer wij er verwonderd over zijn, hoe meer wij Maria kunnen bewonderen.
Ik noem graag nog enkele deugden van Maria: haar bereidheid om met Gods plan mee te werken; haar dienstbaarheid aan iedereen en vooral aan haar nicht Elisabeth toen ze zwanger was en toen ze haar kindje ter wereld had gebracht; haar eenvoud en nederigheid: ze achtte zichzelf niet hoger dan de andere vrouwen; haar groot geloof en sterk vertrouwen dat alles wel goed zou komen. Hoe ongewoon haar roeping ook was, wist zij dat God in alles zou voorzien wat zij nodig had, als zij inging op wat Hij haar vroeg.

De heilige Schrift zegt niet zoveel over Maria. Zij staat wat op de achtergrond. Eenvoudig als ze is, want juist dat heeft ze het liefst. Maar telkens als er iets belangrijks gebeurt in Jezus’ leven, dan wordt zij vermeld. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de bruiloft in Kana, als de wijn op is zegt ze tegen de bedienden: “Doe maar wat Hij u zeggen zal”. Wat een groot geloof.

Maria was gehoorzaam. Zij stond met oor en oog open voor de wensen van God, maar ook voor de noden van haar medemensen. Zij heeft Jezus grootgebracht, opgevoed, leren spreken, zijn eerste gebedje geleerd. Alles deed zij in Nazareth voor Jezus wat een moeder bij de geboorte en bij de opvoeding van een kind doet. Voor veel mensen is Maria als een moeder voor haar kind. Zij verdient voor velen een ereplaats. Ook zijn wij uitgenodigd om Maria als voorbeeld voor ons leven te stellen. Haar levenswijze kunnen we overdenken, telkens als wij tot haar bidden. Door een Weesgegroet te bidden, ‘s-morgens en ‘s-avonds, kunnen wij onze dag aan haar moederlijke zorg toevertrouwen.

Maria is de ster naar wie wij opkijken. Haar voorspraak kunnen wij vragen als wij tot Jezus bidden. Wie kan voor ons een betere voorspreekster bij Jezus zijn dan zijn moeder? Laten wij leven in de stijl van Maria. Zij is reeds meer dan 2000 jaar het model dat in de mode blijft, het model van wat een fijn christenmens is. Mogen wij als fijne christenmensen in deze tijd weer uitkijken naar de komst van haar Zoon, en straks weer met overtuiging zijn geboortefeest vieren. Ik wens u allen alvast een gezegend kerstfeest toe, en vrede en alle goeds voor het nieuwe jaar!

Namens het pastoraal team, Paul Kuhlmann, diaken