Welkom op de website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

Online vieringen

Vier iedere zondag om 10.00 uur de uitzending van de kerkdienst mee vanuit huis.

Nieuws

Agenda

Binnenkort

LogoDeVierEvangelisten

Onze parochie wordt gevormd door vier geloofsgemeenschappen, vier kerken, zoals er ook vier Evangelisten waren, elk met hun eigen karakter. De Evangelisten brachten de Blijde Boodschap de wereld in. Zij hebben het van dichtbij meegemaakt of het van heel nabij gehoord en hebben zoveel mogelijk mensen er deelgenoot van willen maken. Ook wij willen getuigen van die Blijde Boodschap door middel van alle activiteiten waarover wij u via deze website informeren én door met enige regelmaat op deze pagina een blije, boeiende, tot nadenken stimulerende, pastorale boodschap te publiceren.  Wij hopen dat het u tot vreugde stemt.

Het pastoraal team,
pastoor Kees Dernee, pater Klemens Hayon, pastoraal werker Duncan Wielzen, diaken Paul Kuhlmann en diaken Jos van Adrichem

Pastoraal woord: Bijna alles mag weer

‘Bijna alles mag weer!’ kopte de krant die vandaag bij mij thuis op de deurmat
viel, op de voorpagina. ‘Nederland begint met een tot voor kort onvoorstelbare
vrijheid aan de zomer.’ Dat is natuurlijk goed nieuws, maar wat betekent deze
onverwachte versoepeling van de maatregelen nu concreet voor onze
geloofsgemeenschappen, als er in één adem aan wordt toegevoegd dat, zowel
binnen als buiten, de restrictie van anderhalve meter afstand gehandhaafd
blijft? Van onze bisschop ontvingen we vandaag een mailbericht waarin hij,
naar aanleiding van de persconferentie van premier Mark Rutte van woensdag
24 juni, op een paar bestaande maatregelen een nuance aanbrengt. Drie
onderwerpen in het schrijven van de bisschop die voor de vieringen van belang
zijn, zijn ‘reservering’, ‘jongeren‘ en ‘zang’.
Wat het reserveren betreft, bepaalt de grootte van het kerkgebouw het totaal
aantal toegestane zitplaatsen. Als wordt verwacht dat het aantal bezoekers
voor een viering hoger is dan dit toegestane aantal, dan zal de reservering
noodzakelijk blijven. Omdat vóór de coronacrisis het aantal kerkbezoekers op
zondag in onze kerkgebouwen hoger lag dan het aantal dat nu is toegestaan,
zullen we de reservering, in ieder geval voor de vieringen op zondag, voorlopig
dus handhaven.
Jongeren tot 18 jaar hoeven ten opzichte van elkaar de anderhalve-meter
regel niet te volgen, maar wel ten opzichte van volwassen bezoekers, anders
dan huisgenoten.
Ten aanzien van de zang tijdens de viering schrijft de bisschop dat samenzang
niet is toegestaan, maar vanaf 1 juli, onder voorwaarden, wel koren en musici.
Voor wat betreft deze voorwaarden heeft de premier toegezegd dat het RIVM
op zeer korte termijn met een advies komt. Als dit advies bekend is, kunnen
de voorwaarden worden ingevuld. Het is dus nog even afwachten per wanneer
precies en op welke wijze koren straks weer kunnen zingen tijdens de viering.
Tot dan speelt een organist of pianist en zingt slechts één cantor tijdens de
viering. Omdat de jongeren zich niet aan de anderhalve-meternorm hoeven te
houden en de versoepeling voor zang eraan komt, zal op zondag 12 juli a.s. in
de Pastoor van Arskerk een viering met zang van het kinderkoor Alle-4
plaatsvinden. Deze ‘vakantieviering’ stond vanaf het begin van het jaar al
gepland, en het is fijn dat we die aan het eind van het schoolseizoen gewoon
door kunnen laten gaan, zij het met toepassing van de maatregelen en
reservering vooraf.
Activiteiten in onze pastorieën, zoals koffie drinken, catechese-bijeenkomsten,
en lezingen, zullen geleidelijk aan ook weer plaats kunnen gaan vinden. De
komende weken zullen we, samen met de beheercommissies en
pastoraatgroepen van de locaties bezien wat op locatie per wanneer weer zou
kunnen worden georganiseerd. Te allen tijde moet kunnen worden geborgd dat
de anderhalve meter afstand tot elkaar in acht wordt genomen en de hygiënemaatregelen, zoals het RIVM die aangeeft, worden uitgevoerd. Voor een groot
deel van de activiteiten geldt overigens dat deze de afgelopen jaren in de
maanden juli en augustus, vanwege de vakantieperiode, geen doorgang
vonden. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet anders zijn. Als het parochieteam
op 8 juli weer bij elkaar komt, hopen we dan in ieder geval vast te stellen
welke activiteiten per wanneer op de locaties weer kunnen worden ontplooid.
In de Nieuwsbrief van augustus zult u daar dan over worden geïnformeerd.
Over de vakantie gesproken: bijna alles mag weer! Dus ik hoop dat u, ondanks
het steeds alert moeten zijn op de anderhalve meter afstand, de komende
weken zult genieten van weer een bezoek van of aan familie of vrienden, een
reis(je) of vakantie in binnen- of buitenland, lekker vertoeven op een terrasje,
gewoon de dingen doen waar u zin in hebt, bevrijd van de lockdown, in alle
vrijheid! Moge het voor u allen zonnige weken zijn! Daar bedoel ik niet mee
dat de zon letterlijk al die tijd schijnt en de hitte op den duur niet te verdragen
is. Af en toe een buitje voor verkoeling en tegen de droogte gun ik u natuurlijk
ook daarbij. Maar moge deze zon in ieder geval blijven schijnen: de zon der
gerechtigheid, Christus zelf. Dat Hij aanwezig mag zijn, in uw huis, in uw hart,
op de plaatsen waar u zich de komende tijd ook bevindt. Dan zal ook voor de
mensen die u ontmoet, al moeten ze deze zomer op anderhalve meter afstand
blijven, de zon vast en zeker gaan schijnen. Christen zijn, het doen laten
schijnen van die zon der gerechtigheid, is immers niet aan vakantie
onderhevig. Een gezegende vakantieperiode gewenst!

Namens het parochie- en pastoraal team,
diaken Jos van Adrichem