top of page

(on)vrede

Sinds 1967 organiseert PAX ieder jaar in september de nationale Vredesweek. Dit jaar is dat van 16 t/m 24 september. Samen met duizenden mensen in Nederland laten we zien dat het anders kan. Iedereen kan iets doen voor vrede!


Het zijn roerige tijden. De boerenprotesten, de problemen in Groningen, de toeslagenaffaire, de milieuproblemen, het zijn allemaal negatieve signalen. En dan is er nog een groot probleem dat ik niet heb genoemd: de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom. Er zijn allerlei onderbuikgevoelens bij de gewone mensen. Mensen voelen zich bedreigd. We staan vaak machteloos. Woorden als: “Wil je vrede, begin bij jezelf”, zijn heel mooi en in ons privéleven wellicht doeltreffend, maar ze veranderen niets aan de situatie in de wereld lijkt het wel. En toch is dit het enige dat wij kunnen en moeten doen. Als iedereen die zich christen noemt inspiratie zou zoeken bij de Prins van de Vrede, die Jezus Christus toch is, dan zou dit wereldwijd invloed moeten hebben op de situatie in onze wereld. Het staat ergens in het Evangelie dat wij zout moeten zijn in de wereld, licht in de duisternis. Wij moeten Vrede-makers zijn. Het probleem is dat we daar nog niet aan toe zijn. Onze westerse wereld is geen toonbeeld van leven volgens het Evangelie. De geest van de Bergrede is ver te zoeken…

In het Evangelie staat dat Jezus Christus ons vandaag nog die vrede geeft. Hij voegde er nog iets aan toe: dit is geen vrede zoals de wereld die geeft. Jezus vraagt ons de kring van het onrecht te doorbreken. Het kwaad niet vergelden met ander kwaad. Wij moeten de eerste stap zetten naar vrede en gerechtigheid. We moeten heel ver gaan op de weg van verzoening en de ruimte bieden aan de dialoog en gesprek. De Schrift is daarin heel direct en concreet: ga met de mensen op weg om met hen te praten. Als uw tegenstander u vraagt een mijl met hem mee te gaan, ga er dan twee. Dat staat in de Bergrede. Durf de eerste stap te zetten.


Mensen die zich ten koste van anderen verrijken, gebeurde ook al in de tijd van Jezus. Bijna dagelijks horen we berichten over oplichting, diefstal en fraude. Er worden grote bonussen uitgereikt aan degenen die al een groot salaris hebben. Het komt ook voor dat er geld aan de strijkstok blijft hangen, dat eigenlijk bestemd is voor een goed doel, voor mensen die in noodsituaties verkeren. Stelen mag niet, ook als iemand rijk is.


Je kunt niet God dienen en de mammon, zegt Jezus. In onze oren klinkt het woord mammon nogal negatief. Het roept een beeld op van de roep naar het grote geld, van de begeerte naar steeds meer en vooral duurdere spullen, van mensen die zich blindstaren op bezit en die meedogenloos te werk gaan om het te bemachtigen en te houden. Maar geld heeft ook een andere kant, een positieve. Het geeft ons de kans onszelf te ontwikkelen en te ontplooien. En we kunnen ons geld en goed delen met anderen. Dat is wat Jezus ons heeft laten zien. Hij vraagt ons om te delen wat we hebben, ons geld en onze goederen, onze tijd en onze aandacht. Zo zullen we bijdragen aan een betere en humane samenleving, een samenleving waarin plaats is voor iedereen, waarin liefde en vrede centraal staan, en waarin elke mens tot zijn of haar recht komt.


Paul Kuhlmann, diaken.

Commenti


bottom of page