top of page

Kerkelijke Uitvaart

Het in kerkelijk verband afscheid nemen van een overledene betreft geen sacrament, maar wel een liturgische viering. Bij het overlijden van een dierbare komen – naast verdriet – vele vragen op u af. Een dergelijke ingrijpende gebeurtenis brengt gevoelens van onmacht en verwarring met zich mee. Dan is er de zorg om een waardig afscheid en uitvaart van de overledene. Als parochiegemeenschap willen wij u daarbij van dienst zijn. Of het nu gaat om een uitvaart vanuit de kerk, een gebedsviering in de aula van een crematorium of begraafplaats, telkens staat het christelijk geloof in een leven voorbij de dood centraal.

Wat te doen bij een overlijden?
Eerst neemt u contact op met de uitvaartondernemer. Deze zal contact opnemen met de parochie om in overleg een tijdstip voor de uitvaart vast te leggen. Vervolgens zal de voorganger u benaderen voor een afspraak om samen de uitvaartviering voor te bereiden. Daarbij is, in overleg met de voorganger, eigen inbreng van familie of vrienden van de overledene mogelijk. Door, voor zover mogelijk, rekening te houden met wensen van de overledene en/of nabestaanden wordt de uitvaartviering op maat verzorgd.

bottom of page