top of page

Vormsel

Uw kind wordt 12 jaar en gaat straks de basisschool verlaten? De overstap naar de middelbare school is niet alleen een markeringsmoment voor het onderwijs van uw kind, maar ook voor zijn/haar geloofseducatie. Wilt u dat uw kind ook in het geloof verder groeit, dan biedt de voorbereiding op het Heilig Vormsel daar een goede mogelijkheid toe. Samen met leeftijdsgenoten gaat uw kind een voorbereidingstraject in waarin het bewust wordt gemaakt van de kracht en waarde van de Heilige Geest. In de Eerste Heilige Communievoorbereiding heeft uw kind kennis gemaakt met Jezus, de Zoon van God. Bij de vormselvoorbereiding maakt hij/zij nu kennis met de Heilige Geest, de Geest van God, die gelovigen sterkt en bijstaat onder alle omstandigheden van het leven. Zo leert uw kind vertrouwen op de hulp van de Heilige Geest, die Jezus ons heeft beloofd. Uw kind krijgt daarmee een gelovig houvast voor de rest van zijn/haar leven.

In oktober 2023 start de voorbereiding van een nieuwe groep tieners. Tieners vanaf groep 8 kunnen aan deze voorbereiding deelnemen. Als u uw kind aan de voorbereiding wil laten deelnemen, meld hem of haar dan aan via dit digitaal aanmeldformulier.

bottom of page