top of page

Installatieviering pastoor Tom Kouijzer

Duncan Wielzen

12 mrt. 2024

Verheugt u!

In een volle kerk werd Tom Kouijzer op zondag 10 maart door de bisschop van Rotterdam, Mgr. Johannes van den Hende, tot pastoor van onze parochie geïnstalleerd. In zijn homilie ging Mgr. Van den Hende in op onder andere de betekenis van het halfvasten, op de vierde zondag van de veertigdagentijd, ook wel bekend als ‘Zondag Laetare’. Volgens de bisschop kunnen wij dit halfvasten op twee manieren beleven: enerzijds, vanuit een besef dat wij al zover zijn dat wij het vasten tot op de helft hebben volgehouden; anderzijds, vanuit een vreugdevol besef (Laetare) dat met het halfvasten gevierd wordt dat Pasen naderbij komt. Een vreugdevol moment om met nog meer inzet en toewijding ons voor te bereiden op dit groot feest. Zoals typerend voor deze zondag werd de plechtige Eucharistieviering dan ook aangevangen met het openingslied Weest Blijde Nu van W. Barnard op melodie van W. Vogel. Een blij en vreugdevol moment was het ook voor onze parochie om Tom als pastoor te mogen verwelkomen. Vreugde was er eveneens vanwege de zes geloofsleerlingen (catechumenen) die met Pasen gedoopt en gevormd zullen worden, en die zich aan de geloofsgemeenschap voorstelden. Dat zijn Ronald, Nathalie, Yvonne, Rosemarijn, Oliwia en Zilan. De laatste drie zijn reeds gedoopt en werden door de bisschop gezegend. Omdat Ronald, Nathalie en Yvonne nog niet gedoopt zijn zalfde de bisschop hen op de hals met de olie voor de geloofsleerlingen, de catechumenenolie.

Vervolgens feliciteerde diaken Jos van Adrichem middels een persoonlijk woord vanuit het pastoraal team pastoor Tom Kouijzer met zijn installatie. Dat deed ook de vicevoorzitter vanuit het parochiebestuur, die een priesterstola met borduurwerk van een parochiaan overhandigde als cadeau. Na afloop van deze plechtige viering konden de parochianen, die massaal waren opgekomen, pastoor Tom hartelijk feliciteren. 

 

Duncan Wielzen, pastoraal werker


(Foto's: Ramon Mangold)bottom of page