top of page

Ziekenzalving

Wanneer ziekte op onze levensweg komt, verschillende kwaaltjes het leven zwaar maken of bijvoorbeeld  een spannende operatie moet worden ondergaan, dan kunnen we door het sacrament van de zieken, ofwel de ziekenzalving, extra kracht, bemoediging en troost ontvangen. Jezus Christus is ons in dit sacrament op een bijzondere wijze nabij. Hij lijdt met ons mee en wij weten ons door zijn medelijden gesterkt en getroost en in ons eigen lijden verlicht. Het sacrament kan worden ontvangen op alle momenten in het leven en worden herhaald wanneer we die extra kracht weer nodig hebben. Het is dus niet de bedoeling van het sacrament om tot het laatste levensmoment te wachten.

In onze parochie vinden door het jaar heen enkele Eucharistievieringen met gezamenlijke ziekenzalving plaats. Voor die vieringen wordt de gelegenheid gegeven om u aan te melden voor het ontvangen van het sacrament van de zieken. Wanneer het niet mogelijk is om aan de gezamenlijke ziekenzalving deel te nemen of wanneer de behoefte aan de ziekenzalving urgent is, bijvoorbeeld vóór een spannende operatie of bij een plotselinge ernstige verslechtering van de gezondheid, kan een individuele ziekenzalving worden ontvangen. U kunt deze aanvragen via het Centraal Parochiesecretariaat. Buiten de reguliere kantooruren staat het noodnummer (06-41822225) tot uw beschikking voor dringende aanvragen betreffende het sacrament van de ziekenzalving.

bottom of page