top of page

Boete en Verzoening

In ons leven leren wij met vallen en opstaan dat we niet ontkomen aan ruzie en conflicten met anderen. In een gemeenschap van mensen kan boosheid, jaloezie en ruzie niet uitblijven, maar het leven is niet goed te dragen wanneer we met boosheid en ergernissen blijven lopen. Vergeven en vergeving vragen kunnen deze ergernissen het hoofd bieden. Diep in ons hart verlangen wij ernaar Jezus te volgen: te doen zoals Hij deed. Dat vraagt van ons dat wij Hem in ons leven toelaten, dat wij ons door Hem laten raken. Door het sacrament van Boete en Verzoening, ook wel de biecht genoemd, raakt Jezus ons aan in onze kleinheid, waardoor wij de kracht en de moed vinden om te veranderen in mensen die wij willen zijn. Met dit sacrament worden twee soorten relaties hersteld:

  • De relatie met God. Het sacrament van Boete en Verzoening is gericht op de ontmoeting met Jezus Christus. Als wij onze fouten en tekortkomingen oprecht bij Hem opbiechten, mogen wij ons weer door God geliefd weten.
     

  • De relatie met de mensen om ons heen. Door het uitspreken van onze fouten en onhebbelijkheden, krijgen we ruimte om ons geaccepteerd te weten door God zodat we ook de definitieve stap kunnen zetten naar verzoening met de ander.
     

In de Advent en de Veertigdagentijd worden in onze parochie boetevieringen gehouden. Tijdens deze vieringen kunt u zich in de rust van het gebed voorbereiden op het sacrament van Boete en Verzoening. Voor het ontvangen van het sacrament spreekt u na de viering met een priester die zich in een private ruimte in de kerk bevindt. Ook op andere momenten van het jaar is het mogelijk het sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen. U kunt zich daarvoor wenden tot één van onze priesters.

bottom of page