top of page

Pastoor Kouijzer

Cathia Alkema

16 jan. 2024

Goed nieuws!

Sinds september 2022 vervult Tom Kouijzer de rol van waarnemend pastoor in de Parochie de Vier Evangelisten. We zijn verheugd om aan te kondigen dat vanaf februari 2024 hij officieel zal worden benoemd tot pastoor van de parochie. Het Pastoraal Team en het parochiebestuur delen in die vreugde en kijken uit naar een voorspoedige en vruchtbare toekomst voor onze parochie onder zijn leiding. Tom Kouijzer heeft zich sinds zijn aanstelling als pastor in 2021 actief ingezet voor het pastorale welzijn van de parochianen in de verschillende geloofsgemeenschappen, en we zijn ervan overtuigd dat zijn officiële benoeming zal bijdragen aan verdere groei en bloei van onze parochie. Meer informatie over de installatieviering volgt zo snel mogelijk.


Foto gemaakt door Gerard van Dijk

bottom of page