top of page

Kerkelijk Huwelijk

Voor veel mensen is dit geen vanzelfsprekendheid meer. Maar als je het aandurft… dan betekent het nogal wat! Met een dergelijk belangrijke stap spreek je niet alleen vertrouwen uit in elkaar. Je zegt ook: ‘‘God, ook U en vooral U mag aanwezig zijn in ons huwelijk. U als degene tot wie wij ons altijd mogen wenden in momenten van vreugde en verdriet, bij hoogte- en dieptepunten. Want wanneer het tegenzit, bent U er nog om ons bij te staan.’’ Dit aanvoelen dat God meetrekt en levensnabij is op een bijzondere manier de essentie van een kerkelijk huwelijk. Het gaat voor duurzaamheid, trouw tot het uiterste, vergeving schenken én ontvangen, en blijven zoeken hoe de ander gelukkig te maken.

Voelen jullie je hierdoor aangesproken en denken jullie eraan deze belangrijke stap te nemen? Neem dan contact op met het Centraal Parochiesecretariaat.

Vervolgens nodigt één van onze pastores jullie uit voor een kennismakingsgesprek, waarna mogelijk de huwelijksvoorbereiding aanvangt. Afhankelijk van de eigen persoonlijke omstandigheden kan deze voorbereiding enkele weken tot enkele maanden duren. Houdt er daarom rekening mee om minstens 6 maanden voor de geplande huwelijksdatum je te melden.

bottom of page