top of page
financiële steun klein.jpg

Algemeen rekeningnummer:
NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten.

Actie Kerkbalans

Voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Het is de plek waar u viert en rouwt, waar u rust zoekt en tot bezinning komt. Waar u geïnspireerd wordt om het goede te zoeken of om een kaarsje aan te steken als u daar behoefte aan heeft. De plek waar u kunt ontmoeten. We steunen elkaar op belangrijke momenten in ons leven, maar staan ook voor elkaar klaar op een doodgewone doordeweekse dag.

Die momenten zijn niet in geld te vertalen. Maar dat centrale punt op belangrijke momenten moet wel onderhouden worden. Uw kerk kost geld. De erediensten, de vele activiteiten, de verwarming, de verlichting, personeelskosten, pastorale en missionaire projecten – het zijn kosten die gemaakt worden om de kerkdeuren open te houden en u en vele anderen welkom te heten. Daarom is er ieder jaar de Actie Kerkbalans!

Kerkbalans is een gezamenlijke actie van vijf kerkgenootschappen, die al sinds 1973 een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari gul te geven voor hun eigen plaatselijke kerk.

Voor de campagne van 2023 is het thema Geef vandaag voor de kerk van morgen. We zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar, en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Nu het steeds vaker ‘ieder voor zich’ lijkt te zijn, is het de kerk die verbindt. Geef aan die verbinding. Geef aan Actie Kerkbalans.

De tientallen vrijwilligers gaan in januari op pad en vragen aan de leden om een steentje bij te dragen voor de mogelijkheid om blijvend actief kerk te kunnen zijn. Bent u geen kerkelijk lid, maar wilt u toch bijdragen aan het in stand houden van de kerk en de activiteiten, dan kunt u een donatie overmaken naar NL62 RABO 0106 9749 04 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten of scan onderstaande QR-code.

Inkomstenbelasting 2023: aftrek periodieke giften
 

Er zijn twee soorten giften:
 

 • Gewone giften zijn aftrekbaar onder aftrek van 1% van uw drempelinkomen (uw gezamenlijke inkomen minus aftrek kosten eigen woning);
   

 • Periodieke giften zijn in tegenstelling tot gewone giften geheel aftrekbaar, dus zonder aftrek van een drempelbedrag.
   

Onze parochie, de Vier Evangelisten, is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met nummer 823711225. Daarom mag u, zonder aftrek van 1% van uw drempelinkomen, bij de Aangifte Inkomstenbelasting uw jaarlijkse gift/bijdrage aftrekken onder de voorwaarde dat:
 

 • De giften periodiek zijn (minimaal voor een periode van vijf jaar);
   

 • Er is sprake van een schriftelijke overeenkomst tussen de parochie de Vier Evangelisten en u betreffende deze periodieke giften. Zo’n overeenkomst kan zonder kosten onderling worden vastgelegd in een formulier van de belastingdienst.
   

Als u gebruik maakt van de regeling voor periodieke giften betaalt u minder inkomstenbelasting, afhankelijk van de (hoogste) belastingschijf die bij u van toepassing is. Wellicht kunt u overwegen bij het vaststellen van uw jaarlijkse bijdrage hiermee rekening houden. De regeling ‘periodieke giften’ is het overwegen waard als u in het verleden bij aftrek van uw giften (incl. jaarlijkse kerkelijke bijdrage) onder of net boven de voor u geldende drempel uitkomt.
 

Als u van de regeling voor periodieke giften gebruik wilt maken, dan kunt u dit aankruisen op het formulier. Vanuit het centraal parochie secretariaat zal dan de penningmeester met u contact opnemen.

QR Code P4ev (002).jpg
bottom of page