top of page

Eerste Heilige Communie

Na het Doopsel is de Eerste Heilige Communie de volgende grote stap in het geloofsleven van uw kind. In de regel vindt deze plaats rond het 8e jaar. Het is een heel bijzonder moment: voor het eerst mag uw kind dan samen met veel andere mensen in de kerk het heilig brood (de hostie) ontvangen. Wanneer de priester tijdens de eucharistie het brood en de wijn aan God opdraagt worden deze het Lichaam en Bloed van Christus. In onze parochie vindt in principe bij elke geloofsgemeenschap een viering van de Eerste Heilige Communie plaats. In 2025 zijn daar de zondagen 15 en 22 juni voor gereserveerd. Als bij een geloofsgemeenschap echter te weinig kinderen zijn aangemeld, zullen de voorbereiding en de viering van de Eerste Heilige Communie daar niet plaatsvinden. Er wordt dan contact met u opgenomen voor een alternatief. 

Voordat uw kind voor het eerst ter communie kan gaan, wordt het aan de hand van het project 'Ik ben bij je' op een speelse manier hierop voorbereid. Het werkboek dat uw kind mee naar huis krijgt om daar af en toe ook thuis in te werken, leent zich goed om er samen met u in te lezen en over te spreken. Zo wordt de voorbereiding niet alleen voor uw kind maar ook voor u en eventuele andere gezinsleden een mooie en waardevolle tijd. 

Bij de geloofsgemeenschappen Titus Brandsma, Emmaus en Maria van Eik en Duinen zal het project ter voorbereiding van de Eerste Heilige Communie eind oktober 2024 van start gaan. Meld uw kind vóór de herfstvakantie aan om het bij één van deze geloofsgemeenschappen mee te kunnen laten doen. Bij de geloofsgemeenschap H. Pastoor van Ars begint het voorbereidingsproject in januari 2025. Kinderen die pas na de herfstvakantie worden aangemeld, kunnen dus alleen nog bij deze geloofsgemeenschap meedoen.

  
Aanmelden kan als uw 
kind minimaal in groep 4 zit. Gebruik hiervoor dit digitaal aanmeldformulier.
Deelname is mogelijk als uw gezin is ingeschreven bij de parochie. Als dat nog niet het geval is, kunt u dat bij de aanmelding kenbaar maken. U ontvangt dan van het centraal parochiesecretariaat een inschrijfformulier.    

 

Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met het Centraal Parochiesecretariaat.  

bottom of page