top of page

Heilig doopsel

Ieder kind is een kind van God, gedoopt of ongedoopt. Door uw kind te laten dopen, maakt u aan God kenbaar dat u het graag deel wil laten uitmaken van de Kerk van Christus en, verbonden met die Kerk, in geloof wil opvoeden. 


In onze parochie is voor het toedienen van het sacrament van het doopsel een aantal zondagen (of zaterdagen) in het jaar gepland. Afhankelijk van het aantal dopelingen vindt de doop tijdens de viering plaats of in een aparte doopviering daarna. Voorafgaand aan de doop worden drie voorbereidende gesprekken gehouden. 

Als u uw kind(eren) wil laten dopen, neem dan contact op met het Centraal Parochiesecretariaat. U ontvangt dan een aanmeldformulier. Als u dat ingevuld retourneert, ontvangt u een uitnodiging voor het eerste voorbereidende gesprek. 
 

De komende doopvieringen zijn gepland op de volgende data:
 

Zaterdag 23 september in de Emmaus:
Aanmelden kan tot maandag 4 september bij het Centraal Parochiesecretariaat

Zondag 29 oktober in de Titus Brandsma:

Aanmelden kan tot maandag 2 oktober bij het Centraal Parochiesecretariaat

Zondag 17 december in de Maria van Eik en Duinen:
Aanmelden kan tot maandag 27 november bij het Centraal Parochiesecretariaat

bottom of page