top of page

Geroepen tot het ambt...

Het kan zijn dat de kerk je op een bijzondere manier aanspreekt en aantrekt, dat iets van binnen tegen je zegt dat je meer wilt doen dan deelnemen aan de geloofsgemeenschap, meer zelfs dan als vrijwilliger actief in de gemeenschap te zijn. Als je van God houdt, van de kerk en van mensen, misschien voel je je dan wel geroepen om als man of vrouw een ambt in de kerk te bekleden, het ambt van pastoraal werker bijvoorbeeld. Voor mannen bestaat bovendien de mogelijkheid om als gewijde bedienaar in de kerk te werken. Je wordt dan priester of diaken.  Na voltooiing van je theologiestudie en vormingstraject, die voor alle beroepskrachten in de kerk benodigd zijn, wordt je dan door de bisschop, tijdens een feestelijke eucharistieviering, het sacrament van de wijding toegediend.

Ervaar jij bij jezelf een bijzonder verlangen om in en voor de kerk werkzaam te zijn en wil je er graag in vertrouwen over praten, neem dan contact op met één van de pastorale beroepskrachten van onze parochie. Voor meer informatie over de mogelijkheden voor opleiding en vorming tot pastoraal werker, diaken en priester, zie de websites van priester- en diakenopleiding Vronesteyn, van de Tilburg School of Catholic Theology en van Fontys Hogeschool Theologie en Levensbeschouwing.

bottom of page