Welkom op de website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten

LogoDeVierEvangelisten

Welkom op de website van de R.K. Parochie de Vier Evangelisten.

Onze parochie wordt gevormd door vier geloofsgemeenschappen, vier kerken, zoals er ook vier Evangelisten waren, elk met hun eigen karakter. De Evangelisten brachten de Blijde Boodschap de wereld in. Zij hebben het van dichtbij meegemaakt of het van heel nabij gehoord en hebben zoveel mogelijk mensen er deelgenoot van willen maken. Niet alleen door de woorden op te schrijven, maar vooral door duidelijk te maken dat het belangrijk is te handelen, dingen op te pakken, te doen. Daardoor komt het geloof in Jezus en zijn boodschap naar buiten. Onze parochie met haar vier geloofsgemeenschappen wil dat geloof uitstralen in woorden en daden. Het geloof in Christus en zijn boodschap is de kern van ons kerk zijn. En hoe doen we dat? Paus Franciscus schrijft,“Wij worden allen uitgenodigd om de oproep van ‘erop uitgaan’ te aanvaarden: uit de eigen gemakzucht naar buiten te treden en de moed te hebben naar alle randgebieden te gaan die behoefte hebben aan het licht van het Evangelie.”(Evangelii Gaudium 20).

Pastoraaal team 27-01-2016

vlnr: Kees Dernee, Duncan Wielzen, Jos van Adrichem, Richard Lobo SVD en Paul Kuhlman

In ons handelen drukken we uit wat ons gegeven is, hoe het leven zich aan ons voordoet en wat we doen met de mogelijkheden die het ons biedt. Wie zijn we voor de ander? Daarmee zeggen wij ook wie we zélf zijn. Zeggen we dat we gelovige mensen zijn, is méér dan zeggen: ‘God bestaat’. We zeggen dat we naar God toe willen leven.” Geloof is uiteindelijk toch een lovestory. Wij als gemeenschap vertellen die lovestory graag aan iedereen. Dat doen we geïnspireerd door de namen die onze deelgemeenschappen dragen: Maria van Eik en Duinen, de moeder van Jezus, die aan het kruis van haar zoon stond en Hem toch niet liet vallen, zoals ze ons op handen draagt. De pastoor van Ars, die er altijd was voor de gelovigen die van heinde en verre kwamen voor bemoediging en bevrijding van hun kwaad. Titus Brandsma, die in Dachau zijn leven offerde voor persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting. De Emmausgangers, die zo verbaasd waren dat de Heer in hun midden was, hoewel zij Hem niet opmerkten toen zij samen waren. Zij keerden terug naar de anderen en vertelden het met grote blijdschap. Niet alléén luisteren, maar ook doorvertellen met vuur, en doen wat is voorgedaan. Zó willen wij in onze tijd kerk zijn in Den Haag Zuid en daarbij heten wij u welkom.

 

Nieuws

Adventsactie

Groot denken, klein doen.  Op 3 december, de eerste zondag van de Advent start ook weer de Adventsactie. Net als vorig jaar zal onze aandacht en steun weer uitgaan naar het project “ Straatkinderen terug naar huis”. Van projectpartner van…
Lees meer