top of page

Vertrouwenspersoon

Jos van Adrichem

23 mei 2024

voor een sociaal veilige en integere parochie

Het parochiebestuur en pastoraal team staan voor een sociaal veilige en integere parochie. Toch kan het gebeuren dat je als werknemer, vrijwilliger en/of parochiaan te maken krijgt met ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties, zoals pesten, discriminatie, agressie, geweld, seksuele intimidatie, fraude, machtsmisbruik en belangenverstrengeling. In dat geval kan je dit bespreekbaar maken bij het parochiebestuur of het pastoraal team. Daarnaast kan je ook terecht bij de vertrouwenspersoon.


Deze is er voor iedereen die bij de parochie betrokken is. Je kunt bij de vertrouwenspersoon terecht voor informatie, opvang en begeleiding bij zorgen over ongewenste omgangsvormen en integriteitskwesties. De vertrouwenspersoon vangt jou op en biedt een luisterend oor. Zij/hij helpt jou bij het in kaart brengen van mogelijke opties, begeleidt jou desgewenst bij het voeren van gesprekken of (klachten)procedures en kan je wijzen op andere hulpverlenende instanties of professionals.


We zijn verheugd u te kunnen melden dat binnen onze parochie een vrijwilliger zich heeft aangemeld om een opleiding te volgen en de  functie van vertrouwenspersoon in te vullen. Zij zal zich in een volgende TEAMspirit aan u voorstellen. Daarnaast is ook een externe vertrouwenspersoon voor onze parochie beschikbaar: mr. Marieke Wijnbeld. Zij is te bereiken via mailadres contact@mariekewijnbeld.nl o.v.v. vertrouwenspersoon Parochie de Vier Evangelisten, of via 0634712191. Het melden van kwesties bij de vertrouwenspersoon is gratis.

bottom of page