top of page

Terugblik Keti Koti-viering

Duncan Wielzen

2 jul. 2024

Een bijzondere viering

Op maandag 1 juli vond de HGK keti koti viering plaats in de Emmauskerk. Het thema voor dit jaar was: Op weg naar verzoening. Het  Bijbelverhaal uit Genesis 32.14-32 vormde de leidraad voor deze viering. Dit verhaal gaat over Jakob die, jaren nadat hij in onmin leefde met zijn broer Esau, besluit naar hem terug te gaan en zich met hem te verzoenen. Hij had immers met een list de vaderlijke zegen van Esau ontfutseld. Hij worstelt een hele nacht met een engel van de Heer, voordat hij zijn broer Esau onder ogen kan komen. Dit verhaal is exemplarisch voor de worsteling die velen van ons ervaren om ons koloniaal- en slavernijverleden onder ogen te komen. Velen van ons ervaren daarbij ongemak, willen er liever niet over praten of vinden het een worsteling om de confrontatie met dit verleden aan te gaan. Worsteling en ongemak zijn ervaringen die veelal voorafgaan aan verzoening.


Tijdens de viering werd symbolisch stilgestaan bij deze worsteling en dit ongemak. Deelnemers aan deze viering werden uitgenodigd om een knikker, teken van iets uit het verleden wat als een steentje in de schoen aanvoelt, in een glas water te doen. Vervolgens werden bloemen in de glas gedaan als teken van hoop op verzoening. Als naar de glas vanaf de onderkant werd gekeken zagen de knikkers er groot en zwaar op de bodem uit. Maar van bovenaf bezien zagen ze door de bloemen er licht en kleurrijk uit. Dat werd vergeleken met hoe God naar ons en onze geschiedenis kijkt. Met een liefdevol blik, vol compassie! Hoopvol dat wij mensen ons met elkaar en met God verzoenen. Hoopvol ook dat wij met de kracht van Gods Geest, onze eigen worsteling en ongemak te boven komen, om gezamenlijk de toekomst in te gaan.


Na afloop van de viering ontmoetten deelnemers elkaar in de Tandruimte onder het genot van iets lekkers en een drankje. Een muzikaal ensemble speelde daarbij stichtelijke liederen. Zo werd deze 1 juli keti koti viering feestelijk afgesloten.


Duncan Wielzen, pastoraal werker

bottom of page