Kerk en gebouw

IMG_3188, kerktoren Nieuwe Emmauskerk MariaWeb

Historie

De R.K. Parochie de Vier Evangelisten is ontstaan uit een fusie in 2012 van de vier voormalige parochies Emmaus, Maria van Eik en Duinen, de Titus Brandsma, de Pastoor van Ars. Deze voormalige parochies waren ontstaan uit eerdere fusies.

De R.K. Parochie de Vier Evangelisten bestaan organisatorisch uit een viertal geloofsgemeenschappen, te weten de geloofsgemeenschappen Emmaus (met een kerkgebouw aan de Leyweg), geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen (kerkgebouw aan de Loosduinse Hoofdstraat), geloofsgemeenschap Titus Brandsma (kerk aan de Kamperfoeliestraat) en de gellofsgemeenschap Pastoor van Ars (kerk aan de A.Noordewierstraat)

De voormalige R.K. Emmausparochie is ontstaan uit een fusie van de 4 voormalige parochies Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand, De H. Pius X, Onze Lieve Vrouw van het Allerheiligst Sacrament en de H.H. Antonius en Lodewijk. Deze fusie is in 1995 afgerond. De eerste 5 jaar werd er nog geen tijd besteed aan het vinden van andere bestemmingen voor de desbetreffende 4 kerkgebouwen. Eerst werd pastoraal de nieuwe parochie georganiseerd en werd een beleidsplan geschreven welke om de 4 jaar werd geactualiseerd. Vanaf januari 2000 kreeg het Bisdom Rotterdam van het parochiebestuur de volmacht om voor de 4 kerkgebouwen andere bestemmingen te zoeken. Het parochiebestuur had besloten de locatie Leyweg te benoemen tot centrale hoofdlocatie voor de R.K. Emmausparochie met daarnaast in Bouwlust/Vrederust en Moerwijk een steunpunt voor parochiële activiteiten waar parochianen ook terecht konden.
De voormalige kerkgebouwen in Bouwlust en Vrederust werden verkocht. Door deze verkoop werd het financieel mogelijk te gaan studeren op een plan voor nieuwbouw van de centrale kerk op de locatie Leyweg en omgeving.
Het toenmalige parochiebestuur had het liefst een nieuw, kleiner kerkgebouw gerealiseerd gezien op de groenstrook bij de Genemuidenstraat hoek Leyweg. Dit bleek stedebouwkundig niet mogelijk.
Vervolgens werd er van de huidige kerk aan de Leyweg een herinrichtingsplan gemaakt. Dit plan was financieel niet haalbaar. Hierop werd een nieuwbouwplan ontwikkeld op het huidige kerkplein met de gedachte het huidige kerkgebouw met pastorie na de nieuwbouw te slopen.
Op het moment dat het Architectenbureau Royal Haskoning uit Rotterdam het nieuwbouwplan met de gemeente Den Haag ging bespreken, kwam er een nieuwe kink in de kabel. De Gemeentelijke Dienst Monumentenzorg had tussentijds het huidige kerkgebouw aan de Leyweg “om zijn bijzondere bouw en Europaas grootste glas in lood kunstwerk dat in dit gebouw aanwezig is” op de gemeentelijke Monumentenlijst geplaatst. Nieuwbouw op het kerkplein en sloop huidige gebouw waren vanaf dat moment dus niet meer mogelijk.
Op 1 juni 2004 kreeg Architectenbureau Royal Haskoning van het huidige parochiebestuur de opdracht een eerder ontworpen plan opnieuw te ontwikkelen met de strikte opdracht van een vantevoren vastgesteld bedrag aan stichtingskosten inclusief alle bijbehorende kosten. In deze plannen moest al een en ander geschrapt worden om binnen het bouwbudget te blijven. De buitenschil van het gebouw was ook aan renovatie toe. Hiervoor was geen financiële dekking.
Door het plaatsen van het huidige kerkgebouw aan de Leyweg op de Monumentenlijst van de gemeente Den Haag was een goed overleg ontstaan met deze dienst. Dit resulteerde in een aanzienlijke subsidie van de Gemeentelijke Dienst Monumentenzorg aan onze parochie. Hiermee konden we de buitenzijde van het gebouw een goede opknapbeurt geven met nieuwe dakbedekkingen, reparatie betonrot en schilderwerk.

Huidige Emmauskerk

Bij het uitwerken van de plannen bleek dat het kerkplein aan de Leyweg een nadrukkelijke uitstraling heeft naar het winkelcentrum Leyweg. Dit is mede de reden om bij de reorganisatie van de parochie voor de locatie Leyweg midden tussen het winkelende publiek te kiezen. De ervaring leert dat met name op dinsdag (marktdag Leyweg) veel mensen tijdens het winkelen de kerk bezoeken om even in alle rust in deze prachtige kerk te bidden en/of een kaarsje aan te steken voor een dierbare. Op de andere dagen is de Mariakapel open voor bezoekers.
De nieuwingerichte kerk heeft een bijzondere metamorfose ondergaan. Naast het compleet vernieuwen van alle installaties is er een nieuw liturgisch centrum gecreëerd. Het nieuwe centrum is ten opzichte van de oude situatie een kwartslag gedraaid. Hierdoor was het mogelijk een intieme kleinere kerkruimte te maken met 350 zitplaatsen. De plaatsing van het priesterkoor onder de prachtige glas in lood ramen geeft een bijzonder spiritueel gevoel.
Naast dit liturgisch centrum is een parochiezaal gecreëerd dat door middel van schuifwanden bij het liturgisch centrum kan worden gevoegd. Zo is het mogelijk de capaciteit van het liturgisch centrum te vergroten voor bijzondere vieringen op hoogtijdagen zoals kerst, pasen, pinksteren enz.
Naast de hoofdentree is een nieuwe Mariakapel gemaakt, die dagelijks tussen 09.30 en 13.00 uur open is voor bezoekers. In deze kapel staat een prachtig Mariabeeldje geflankeerd door 2 engeltjes. Ook vanaf de buitenzijde aan het kerkplein is zicht op dit beeldengroepje, door een speciaal ontworpen raam in de gevel.
Alle nevenruimten welke in de oude situatie in de oude pastorie waren gehuisvest, zijn ook ondergebracht in de nieuwe kerk.
Zo zijn er in de zijbeuken een nieuwe dagkapel, koffieruimte met winkeltje, stilteruimte, sacristie, parochiebureau, vergaderruimte en jongerenruimte gecreëerd. Dit geeft weer de mogelijkheid de huidige oude pastorie straks te gaan verhuren. Hier zoeken we huurders voor welke een maatschappelijk belang hebben naar de wijk, zoals een dokterscentrum met thuiszorgfuncties of een maatschap voor fysiotherapie.

Resumerend

Het hele traject heeft zo’n 6 à 7 jaar in beslag genomen. Het heeft nu wèl geresulteerd in een compleet nieuw eigentijds Rooms Katholiek kerkgebouw dat een hoge monumentale waarde heeft en dat zeer uitnodigend is voor de parochianen uit Den Haag Zuid West. Het gebouw heeft een mix van moderne en klassieke aspecten die zorgen voor een spirituele devotie die bij binnentreden direct wordt ervaren.
Hieruit blijkt dat de beide architecten Mari Baauw en René Olivier van Royal Haskoning geslaagd zijn in hun opdracht. Na de herinrichting van de kerk resten nog het opknappen van de klokketoren en het herinrichten van het kerkplein. Bij de uitwerking van deze werkzaamheden is de gemeente Den Haag nauw betrokken.

Op zondag 28 mei 2006 is de voormalige R.K. H.H. Antonius en Lodewijkkerk aan de Leyweg 930 in Den Haag na de volledige bouwkundige en installatietechnische ingreep opnieuw in gebruik genomen.

Op 1 januari 2012 is de R.K. Parochie de Vier Evangelisten ontstaan. De geloofsgemeenschap Emmaus met de kerk aan de Leyweg is 1 van de 4 geloofsgemeenschappen van deze nieuwe parochie.