top of page

Even voorstellen: Pater Kristof Alfrianto SVD

Cathia Alkema

1 sep. 2023

Maak kennis met Kristof Alfrianto, pater van de SVD.

Ik ben Kristoforus Alfrianto. Ik ben priester-missionaris van de SVD (Societas Verbi Divini-Gezelschap van het Goddelijk Woord) voor de Provincie Nederland en België (NEB). Ik kom uit Jakarta, Indonesië. Van 2007 tot 2020 ging ik naar het seminarie om theologie en filosofie te studeren als kandidaat voor het priesterschap. In 2016-2018 heb ik pastoraal werk gedaan in de St. Markus Melak Parish, Oost-Kalimantan, Indonesië. Op 29 oktober 2020 ben ik gewijd in Malang, Oost-Java, Indonesië.


In juni 2021 ben ik tijdens de coronatijd naar Nederland gekomen. Ik heb destijds al bij de SVD-gemeenschap in Den Haag gewoond. In september 2021 werd ik verzocht in Amsterdam te gaan wonen en daar de Nederlandse taal te leren bij NedLes Amsterdam. Daarna heb ik nog een vervolgcursus Nederlands gedaan aan de Universiteit van Amsterdam. Afgelopen juni heb ik deze studie afgerond. In de laatste week van augustus ben ik weer naar Den Haag verhuisd, want per 1 september ga ik mijn pastorale inburgeringstage doen bij R.K. Parochie de Vier Evangelisten. Ik kijk met veel interesse en enthousiasme uit naar het werken in uw parochie, en ik hoop veel te leren tijdens mijn stagetraject.

bottom of page