Een totaaloverzicht van de vieringen is te vinden op de vieringenpagina.

Evenement details:

 • zo
  04
  aug
  2019

  Vierde Abdijdag Pastoor van Ars

  10.30-15.30 uurPastoor van Ars kerk

  ‘Architectuur als eye-opener voor de ziel’
  In het jaar dat de H. Pastoor van Ars kerk 50 jaar bestaat is het thema van deze 4e Abdijdag: Architectuur als eyeopener voor de Ziel. Daarbij wordt door pater Vervooren aandacht besteed aan Kerkarchitectuur als verbeeldingsweg naar het Geheim van het leven (God).
  De eye-opener voltrekt zich door het naar binnengaan van de besloten ruimte van de ARS kerk. Zowel de OUTSIDE als de INSIDE architectuur van het gebouw komen aan de orde: Op welk (spiritueel en/of religieus) spoor zet deze architectuur ons? Religieuze kunst dreigt steeds meer in de marge van de seculiere samenleving te verdwijnen. In de H. Pastoor van Ars kerk is architectuur als kunstvorm dagelijks aanwezig. Christiaan Steenbergen zal de bouwkundige betekenis van de Ars kerk toelichten. Daarbij komt niet alleen Aldo van Eyck, de architect, aan de orde, maar ook de ‘Bossche School’, gebaseerd op het gedachtengoed van Dom Hans van der Laan.
  Tevens is er aandacht voor de zorg voor de natuur, onlangs vanuit religieuze motieven door paus Franciscus in ‘Laudato Si’ benadrukt. De ARS staat dicht bij de ZEE. Wat betekent dat voor onze omgang met water? Kan (de nabijheid van) de ZEE ons bewegen tot een duurzamer levenswijze?
  In de muziekkeuze van deze Abdijdag zal het thema water centraal staan. Tevens zal er aandacht zijn voor de nagedachtenis van pater Kurvers, die onlangs overleed.

  De dag begint met de H. Mis om 10.30 uur: voorgangers pater F. Vervooren, ocd en pater K. Hayon, svd; m.m.v. Leo Hartman aan het orgel.
  12.00: feestelijke lunch na de koffie, gevolgd door ‘watermusic’ door het duo Blanchesse.
  13.45: Christiaan Steenbergen en pater F. Vervooren over de bouwkundige/religieuze betekenis van de Ars kerk.
  14.30: vespers/getijdengebed, waarna rond
  15.15 afsluiting met een drankje en een hapje.

  Op enig moment tijdens deze dag zal de gerestaureerde originele gravure onthuld en opgehangen worden die de overgrootmoeder van wijlen pastoor Berger persoonlijk van de pastoor van Ars (1786-1858) kreeg. Zij ging naar Ars om raad, omdat in haar familie baby’s vroeg dood gingen. Zij vroeg de pastoor van Ars of het niet beter was het klooster in te gaan i.p.v. te trouwen. De Pastoor van Ars zei ‘U trouwt en krijgt veel kinderen en kleinkinderen’. Hij gaf haar zijn zegen en de gravure. Na een reis door de familie kwam de gravure bij haar achterkleinzoon, pastoor van de H. Pastoor van Ars kerk te Kijkduin.

  Aanmelden pastoorvanars@p4ev.nl; of tel 070-3257269 (Vrijwillige Bijdrage); U bent ook welkom als U slechts een deel van de dag wilt bijwonen.

  H. Pastoor van Ars kerk 1969-2019: herinneringskaars: Er is bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze kerk een fraaie kaars gemaakt. Deze is op 4 augustus te koop voor 10 euro/stuk. Later in het najaar zijn er ook diverse zondagen waarop de kaars te koop is, maar laat het niet aan uw neus voorbij gaan: de oplage is beperkt! Met de opbrengst worden diverse activiteiten tgv het 50 jarig bestaan van de Ars kerk bekostigd.