Een totaaloverzicht van de vieringen is te vinden op de vieringenpagina.

Evenement details:

 • za
  24
  apr
  2021

  Roepingenzondag

  Onderzoek je roeping. Doe dat samen met Vronesteyn

  "Kom, volg Mij", zegt Jezus in het evangelie volgens Marcus over de roeping van de eerste leerlingen (Marcus 1, 16-20). De eerste leerlingen zijn vissers. Jezus ziet hen en komt naderbij, terwijl ze bezig zijn met hun dagelijkse werk. "Roeping is, kortom, een uitnodiging aan ons om Jezus te volgen langs de weg die Hij voor ons geluk en het welzijn van onze naasten heeft
  uitgedacht", zegt paus Franciscus.
  Het is niet altijd gemakkelijk de eigen roeping te onderscheiden. Zeker niet in onze geseculariseerde en drukke wereld. Vronesteyn wil daarom mannen helpen die nadenken over de vraag of God hen roept tot het ambt van priester of diaken ten dienste van de parochies in het bisdom Rotterdam. Het onderzoeken van een roeping tot priester of diaken is een proces van meerdere jaren, dat ook in de loop van de studie en vorming verder gestalte krijgt.
  Neem voor meer informatie contact op met één van onze ambassadeurs voor Vronesteyn. Elke parochie heeft namelijk ambassadeurs om het contact tussen de parochie en het centrum voor de priester- en diakenopleiding Vronesteyn te versterken. In onze parochie zijn dat Clea van der Togt (070-3673231) en Marissa Vrolijk-de Mos (06-81384535).

  Voor rechtsreeks contact met de rector van Vronesteyn:
  Rector drs. W.P.L. Broeders
  Park Vronesteyn 14
  2271 HS Voorburg
  tel.: 070 3873804 / 06 27140117
  e-mail: w.broeders@bisdomrotterdam.nl / www.vronesteyn.nl
  Het Huis van de Roeping biedt gelegenheid om je religieuze roeping te onderzoeken via informatie, gesprekken en verdere oriëntatie.
  e-mail: roepen@knr.nl / www.huisvanderoeping.nl

  Steun Vronesteyn met uw gift via IBAN NL29 INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn. Of geef uw bijdrage eenvoudig online op www.vronesteyn.nl.