De Parochie de Vier Evangelisten kent sinds september 2022 een pastoraatgroep op parochieniveau. In deze pastoraatgroep vertegenwoordigen een of twee vrijwilligers uit elk der vier geloofsgemeenschappen hun eigen werkveld.

De voormalige pastoraatgroep op geloofsgemeenschapsniveau is omgedoopt tot kerngroep. Ook hierin nemen vrijwilligers deel met hun eigen werkveld. Enkele kerngroepleden maken ook deel uit van de nieuwe pastoraatgroep op parochieniveau (zie boven). Tevens hebben leden van de voormalige beheercommissie zitting in de kerngroep genomen, die bovendien is uitgebreid met een vertegenwoordiger vanuit het kerkbestuur en een vanuit het pastoraal team.