Kerngroep

De leden van de Kerngroep dragen verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de parochie. Zij zijn de personen die u kunt aanspreken over onderwerpen die betrekking hebben op het specifieke werkveld. Voor Liturgie is dat Loek Ruijters.

15-02f

VocAnimo

werd in 1967 opgericht als het Fatima Jongeren Koor – naderhand Fatimakoor – in de Parochie van Onze Lieve Vrouw van Fatima.  Vanaf het begin van het bestaan van het koor worden de zogenaamde thematische vieringen voorbereid door een werkgroep, waarin onder andere de voorganger van de betreffende viering en de dirigent van het koor vertegenwoordigd zijn. Sinds de fusie in 2007 zingt het koor niet meer in de Fatimakerk. Vandaar ook dat enkele jaren later de naam van het koor werd gewijzigd. VocAnimo repeteert elke dinsdagavond en zingt tweemaal per maand in een viering. Voor meer informatie over vieringen en overige activiteiten van het koor, verwijzen wij graag naar de website: www.vocanimo.nl

Titus Brandsmakoor

Het Titus Brandsmakoor is het traditionele Dames- en Herenkoor van Geloofsgemeenschap Titus Brandsma. Iedere 1e, 3e  en 5e zondag van de maand ondersteunt het koor de viering in de H.Familiekerk. Het Titus Brandsmakoor ontstond na de fusie in 2006 door de samenvoeging van het koor Jubilate Deo van de Heilige Familiekerk met het koor Signum Magnum van de Fatimakerk. In 2009 heeft de helft van het koor Philippus Nerius van de Pauluskerk zich bij het Titus Brandsmakoor aangesloten. Het Titus Brandsmakoor repeteert elke maandagavond in de pastorie van de H.Familiekerk, van 20.00-22.00 uur. Voor meer informatie kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met: Martha Vermeulen-Flachs (0703259985) (martha-bert@hetnet.nl) of Loek Ruijters (0644112951) (eller@ziggo.nl)

Caritaskoor

Het Caritaskoor is een gelegenheidskoor dat op elke vierde zondag van de maand de viering met gezang opluistert. Daarnaast zingt het Caritaskoor vaak bij uitvaarten. Het Caritaskoor is een ad-hoc koor en wordt voor iedere gelegenheid weer opnieuw samengesteld uit bereidwillige parochianen die mee willen zingen. De basis is echter meestal wel een vaste groep, die voornamelijk bestaat uit leden van het Titus Brandsmakoor. Repetities voor de zogenaamde vierde zondag vinden plaats op de maandagavond er aan voorafgaand, in de pastorie van de H.Familiekerk. Mocht u geïnteresseerd zijn om regelmatig met het Caritaskoor mee te zingen, kunt u contact opnemen met: Martha Vermeulen-Flachs (0703259985) (martha-bert@hetnet.nl) of Loek Ruijters (0644112951) (eller@ziggo.nl).

Plaatje-uitstapje-misdienaars

Misdienaars en acolieten.

Waar mensen samenkomen. Als geloofsgemeenschap komen we samen om te vieren. Om hem in gebed te ontmoeten en het brood te breken en te delen in zijn naam. Ons kerkgebouw is groot. Daarom zijn er misdienaars nodig zoals wij, die aan de ( altaar ) tafel andere christenen verbinden. Ook helpen wij als misdienaars mee om van die samenkomst een mooie en plechtige viering te maken. Een belangrijke en vreugdevolle taak. Die twintig jongeren vol enthousiasme om beurten op zich nemen.  Wil je ook actief meedoen in de kerk en misdienaar worden…? En heb je inmiddels je eerste heilige communie gedaan…? Aanmelden kan bij het secretariaat: 0703255675 of via nbtitusbrandsma@rkparochiedevierevangelisten.nl

trouwboeket-calla-kerk-slide

Bloemen in de kerk

Misschien vindt u het vanzelfsprekend dat er het hele jaar door mooie bloemen in de kerk staan. Daar komt overigens nogal wat bij kijken.  Zo hebben de dames die verantwoordelijk zijn een cursus liturgisch bloemschikken gevolgd. Zij gebruiken verschillende kleuren. Advent: paars. Kerstmis: rood-wit. Vasten: paars. Pasen: wit en geel en Pinksteren: rood. Daarnaast mogen naast groen alle kleuren verwerkt worden. Ook bij rouw- en trouwdiensten wordt voor verse bloemen gezorgd. Gelukkig worden de dames rond Kerst en Pasen extra ondersteund. Wie weet geniet u nu wel extra van de bloemen in de kerk.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christina Mariadasan

710_176_4_44_29_ph_collecte

Het college van collectanten in de H. Familiekerk.

Het college is opgericht op 8 december 1921 en heeft zonder onderbreking in wisselende samenstellingen de collectes bij de vieringen verzorgd. De groep bestaat uit trouwe leden die vaak voor zeer lange tijd als vrijwilliger hun diensten verlenen. Er wordt met een rooster gewerkt en ook betalen de collectanten een kleine contributie. Deze wordt besteed aan een jaarlijks gezellig samenzijn, hetgeen de onderlinge band versterkt. Hieronder nog de wat vormelijke tekst van 2 artikelen uit de statuten van het college: Het College stelt zich ten doel zoveel mogelijk de financiële belangen van onze Parochie te behartigen door het houden van collecten in de parochiekerk.
Als leden kunnen worden aangenomen: Rooms-Katholieken die de leeftijd van 18 jaren hebben bereikt, van onbesproken gedrag zijn en zich verbonden voelen met onze kerk of parochie.

Andree van der Meijs, voorzitter