Pastoraatsgroep

De leden van de Pastoraatsgroep dragen verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de parochie. Zij zijn de personen die u kunt aanspreken over onderwerpen die betrekking hebben op het specifieke werkveld. Voor Catechese zijn dat Miranda Dingemans en Sander van Maanen.

Logo-kinderwoorddienst

Kinderwoorddiensten op elke tweede en vierde zondag van de maand

 

Gedurende de maanden waarin het coronavirus rondwaarde hebben geen kinderwoorddiensten kunnen plaatsvinden. Zodra de kinderen weer welkom zijn tijdens bovengenoemde zondagen wordt hiervan vanzelfsprekend melding gemaakt op deze site.

E.H.Communie

Voorbereiding Eerste Heilige Communie

In 2020 zou een groot aantal kinderen weer hun Eerste Heilige Communie doen. Dit feest heeft echter door het coronavirus niet plaats kunnen vinden. Zodra meer informatie bekend is, wordt deze bekend gemaakt.

 

Voorbereiding op het Heilig Vormsel

Op zondag 26 april 2020 zouden maar liefst 20 vormelingen het Heilig Vormsel ontvangen. Door het coronavirus heeft dit feest echter niet kunnen plaatsvinden.

Inmiddels heeft het uitgestelde Heilig Vormsel plaatsgevonden. Alle vormelingen van harte gefeliciteerd…!