Kerngroep

De leden van de Kerngroep dragen verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen de parochie. Zij zijn de personen die u kunt aanspreken over onderwerpen die betrekking hebben op het specifieke werkveld. Voor Diaconie is dat Engeline v.d. Ark.

07-06-wijkbus

Wijkbus Segbroek

De Wijkbus is een organisatie van vrijwilligers, die op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur in de wijken Leyenburg, Rustenburg/Oostbroek, Bomen-, Bloemen- en Vruchtenbuurt en de Vogelwijk rijden. De bus komt dus niet buiten deze wijken.  Tevens brengen zij op zondagen de kerkgangers van de parochie De Vier Evangelisten van een verzamelpunt naar de kerk en weer terug. Zij staan in de eerste plaats ten dienste van de oudere wijkbewoners die minder goed ter been zijn en moeite hebben om grotere afstanden af te leggen of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Anderen zijn echter uiteraard ook welkom.

Doordeweeks brengt de bus u van deur tot deur en er is hulp bij het in- en uitstappen. Wij kunnen uw rollator en uw opvouwbare rolstoel meenemen. U kunt via de wijkbus gaan winkelen, vrienden of familie bezoeken, naar de kaartclub, een dokter, de dagverzorging of de middagmaaltijd in de verzorgingshuizen Swaenesteijn, Uitzicht of Zuiderpark enz. enz. gaan. Wij komen ook bij de ziekenhuizen Leyenburg en Rode Kruis. Uiteraard brengt de wijkbus u op de afgesproken tijd ook weer naar huis terug. Wijkbus Segbroek is een organisatie die door de gemeente Den Haag wordt gesubsidieerd, waardoor we de kosten voor de gebruik(st)er laag kunnen houden. Een abonnement kost per kwartaal, voor alleenstaanden of echtparen, € 30.-. Verder bent u geen kosten verschuldigd, ongeacht het aantal keren dat u van de bus gebruik maakt. Aanvragen van een rit dient tenminste een dag van tevoren te gebeuren. U kunt tegelijkertijd de heen- en terugreis vastleggen. De wijkbus komt u omstreeks de afgesproken tijd halen. Daarbij moeten we in verband met de verkeersdrukte en wachttijden een marge van 15 minuten voor en na de afgesproken tijd aanhouden. Daarom raden wij u aan bij dokters- en ziekenhuisbezoek een half uur eerder af te spreken. Heeft u interesse, dan kunt u ons op werkdagen tussen 8.30 en 10.00 uur bereiken met telefoonnummer: 070 368 50 70.

mov_logo277x89

Missie Ontwikkeling en Vrede

De  Missie Ontwikkeling en Vrede (MOV) groep bestaat uit Annelie Kriek, Engeline v.d. Ark, Anneke Korfage, Suzan Koningverander en Greet Hoos. Samen zetten we ons in om de Vasten- en Adventsactie , het Vredesfeest en de verkoop van Derde Wereldproducten te organiseren. Missie is communicatie van het Rijk Gods: meewerken aan een wereld die toekomst heeft. De MOV leden willen solidair zijn met andere mensen, ver weg en dichtbij. We beschouwen de verkoop van Fair Trade producten in de MOV winkel als een poging tot verbetering van de inkomsten van de koffie-, thee- en cacaoboeren, de imkers en de fruitkwekers van de Derde Wereld. Deze  kleine producenten krijgen een redelijke prijs voor hun producten. De  winkel  is op de tweede zondag van de maand geopend. Koffie, thee, chocolade, honig, koekjes, wijn, snoep voor de lekkere trek. Zo steunt u de boeren in verre landen. U kunt ook een Amnesty brief kopen met gefrankeerde enveloppe voor € 1,00. Een handtekening en het adres waar hij naar toe moet opschrijven en op de post doen. Deze brieven zijn bestemd om de gewetensgevangenen te steunen, zodat men een eerlijk proces kan krijgen. Voor dichtbij kunt u meedoen met de houdbare voedsel inzameling , die u kunt brengen bij het MOV winkeltje. Er wordt voor gezorgd dat het ingezamelde voedsel wordt gebruikt als noodhulp. Heeft u punten en zegeltjes die u niet gebruikt? U kunt die ook kwijt in de zegelpot. Verder is de “V” van M.O.V. erg belangrijk. Vrede maak je niet alleen, maar samen, vrede verbindt. In de Vredesweek, die altijd valt in de laatste volle week van september, wordt jaarlijks het Vredesfeest gehouden. Het is een intercultureel en interreligieus feest. Wij helpen mee aan het organiseren van het Vredesfeest. Het kan elk jaar bij een andere kerk, locatie of organisatie worden gehouden. Iedereen is van harte welkom om het mee te vieren.