Vormelingen in actie
Zaterdag voor Pinksteren zijn we met de vormelingen naar de Vuurdoop geweest in de Kathedraal van Rotterdam, een waar spektakel !! Er was muziek, er was theater, er was spel, er was ook gebed en bezinning, maar natuurlijk was er VUUR.Voor meer informatie kijkt u op de website van het bisdom. En vol van de Geest gaan we ook weer starten om een volgende groep voor te bereiden op het Sacrament...Lees verder ❯
Heilig jaar van de Barmhartigheid geopend
Gepubliceerd 12/13/2015 in R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Auteur Gerard van Dijk
In Rome heeft Paus Franciscus het Heilig jaar van de Barmhartigheid geopend. Hij deed dat met een paar forse duwen tegen de Heilige Deur, waardoor deze open ging. Bij die gelegenheid herinnerde Paus Franciscus eraan dat het vijftig jaar geleden is dat het Vaticaans Concilie werd afgesloten (7 december 1965). Daarmee begon een periode van verandering en vernieuwing in de Katholieke kerk. Paus...Lees verder ❯
Zilveren jubileum diaken Kuhlmann
Gepubliceerd 1/13/2016 in R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Auteur Gerard van Dijk
Dinsdag 12 januari 2016 vierden wij in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk dat Mgr. Ph. Bär vijfentwintig jaar gelden Paul Kuhlmann tot diaken heeft gewijd. Het pastorale team, samen met Pastor Smulders ging voor in de Eucharistie uit dankbaarheid bij dit jubileum. Wij hoorden dat de apostelen al heel snel diakenen aanstelden om een aantal taken te verrichten, omdat ze het werk niet meer...Lees verder ❯
Vastenactie 2016: Even minderen voor een ander, de Ander.
Op 10 februari 2016 begint de veertigdagentijd. Een moment van rust. Tijd om eens stil te staan bij wat wij kunnen betekenen voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg. De vastentijd nodigt ons uit tot soberheid en delen met mensen die het minder hebben. Vasten gaat om soberheid, solidariteit en spiritualiteit. Geen soberheid zonder solidariteit dus! Het thema van de campagne 2016 is:...Lees verder ❯
Verklaring omtrent gedrag voor vrijwilligers
Gepubliceerd 1/28/2016 in R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Auteur Niels Vrolijk
Als onderdeel van het preventiebeleid sluit de Rooms-katholieke Kerk in Nederland met de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan bij een brede maatschappelijke tendens om goede waarborgen te geven voor de omgang met kinderen en jongeren, mensen in kwetsbare situaties, omgang met vertrouwelijke gegevens, met geld en/of met goederen. Onze Parochie de Vier Evangelisten onderschrijft dit belang. Een...Lees verder ❯
City-Brielle-City bedevaart
Gepubliceerd 5/27/2016 in R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Auteur Gerard van Dijk
Op zaterdag 9 juli 2016 wordt de Nationale Bedevaart naar Brielle gehouden. Voor het zesde achtereenvolgende jaar gaan wij onze eer betonen aan de Martelaren van Gorkum. Geheel Katholiek Den Haag kan zich hierbij aansluiten. We gaan per fiets en met de bus. We herdenken dat 19 geestelijken in 1572 in Brielle werden gemarteld en opgehangen, omdat ze weigerden hun geloof in de Eucharistie en trouw...Lees verder ❯
Aankomende bedevaarten
Gepubliceerd 5/27/2016 in R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Auteur Gerard van Dijk
Op 9 juli a.s. vindt de bedevaart naar Brielle plaats.  Informatie over deze bedevaart vindt u achter in de kerk. Er hangt een poster en er zijn flyers, tevens inschrijfformulieren, met informatie. In Brielle zullen we de 19 Martelaren van Gorkum, die in 1572 omwille van hun geloof werden vermoord herdenken. Ook zal in de bedevaartkerk een Heilige Deur geopend zijn, waar de pelgrims doorheen...Lees verder ❯
Nieuwsbulletins kerkbestuur
Maandelijks komt het kerkbestuur bij elkaar om met elkaar te spreken over actuele zaken. Van deze bijeenkomsten worden notulen gemaakt. Een samenvatting van de besproken punten wordt gestuurd aan de pastoraatgroepen en beheercommissies om deze op de hoogte te stellen wat er besloten is, dan wel ze te informeren waar over nagedacht wordt. Vanaf heden zullen deze verslagen ook op de website terug...Lees verder ❯
Nieuwe cursus 'Geduld als een weg naar geloof'
Gepubliceerd 9/5/2016 in R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Auteur Niels Vrolijk
Pater Vervooren zal een nieuwe cursus organiseren met als titel 'Geduld als een weg naar geloof'. De Tsjechische theoloog Tomás Halik schreef in de stilte van een contemplatief klooster zijn mijmeringen over het vinden van een brug tussen een levenshouding van geloven en niet geloven. Hoe levensecht blijft geloven zonder twijfel? Kan twijfel de vertrekbasis zijn van een herleefd geloof? In...Lees verder ❯
Loek Ruijters geridderd
Gepubliceerd 9/11/2016 in R.K. Parochie de Vier Evangelisten
Auteur Gerard van Dijk
Dat was een complete verrassing. Tegen het einde van de viering van zondag 11 september kwam loco-burgemeester Joris Wijsmuller aan het woord en hij vertelde over de vele activiteiten die Loek Ruijters al vele jaren voor de parochie uitvoert. Het koor Vocanimo begon vandaag aan zijn vijftigste jaar en Loek Ruijters heeft daar al veertig jaar flink zijn medewerking aan verleend, naast heel veel...Lees verder ❯