mededelingen

 

AANTAL BEZOEKERS TIJDENS KERKDIENST TERUG NAAR 30

Het parochieteam heeft uitgebreid gesproken over de dringende oproep van minister Grapperhaus om het aantal kerkgangers terug te brengen tot maximaal dertig per viering. Het parochieteam is van mening dat, gezien het oplopende aantal coronabesmettingen, de oproep opgevolgd zal worden. Dat betekent dat vanaf dit weekend bij alle vieringen een maximaal aantal kerkgangers van dertig is toegestaan.

Dat betekent dat u zich voor iedere viering moet aanmelden, bij voorkeur via het online-reserveringssysteem https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/
Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet over internet beschikt, dan kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen (070-3255675). De medewerker op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen.

Inmiddels geldt een dringend advies om tijdens de gehele viering een mondkapje te dragen.

INLOOPMIDDAGEN IN ‘T PRAETHUYS

Op maandagen kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnenwandelen in ‘t Praethuys, voor een kopje koffie of thee, en kennismaken met parochianen en buurtgenoten. Uw gastvrouw is Martha Vermeulen.

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen ’t Praethuys ligt bij de pastoraatsgroep, terwijl de beheercommissie facilitaire ondersteuning biedt. Vanuit de pastoraatsgroep en de beheercommissie zijn respectievelijk Hari Anthony en Martha Vermeulen aangesteld als eerste aanspreekpersonen, die op hun beurt suggesties voor het gebruik van ’t Praethuys voorleggen aan de pastoraatsgroep. Indien akkoord kunnen afspraken gemaakt worden over data, huisregels en overige criteria. Inmiddels zijn reeds enkele suggesties gedaan ten aanzien van activiteiten in ’t Praethuys, die voornamelijk van diaconale aard voor kerk en buurt zullen zijn. Wij houden u graag op de hoogte…