mededelingen

20 SEPTEMBER OECUMENISCHE VIERING IN DE BERGKERK

In het kader van de Vredesweek vindt op zondag 20 september (10.00 uur) een oecumenische viering plaats in de Bergkerk aan de Daal en Bergselaan 50A. De H.Familiekerk is op betreffende zondag gesloten.
U kunt zich voor de dienst in de Bergkerk aanmelden door een e-mail te sturen naar bkreserverenkerkdienst@xs4all.nl. Bent u niet in de gelegenheid een e-mail te sturen, kunt u bellen met koster Leonore Brons op nummer 06 – 8148 6757. Bij geen gehoor, kunt u bellen met Joost Smits 070 – 3683966. Graag in uw e-mail of aan de telefoon aangeven, dat u gemeentelid of bezoeker van de Heilige Familiekerk bent. Dit opdat de beschikbare plekken rechtvaardig worden verdeeld. Wij vragen u uiterlijk vrijdag 18 september uw reservering door te geven. U ontvangt daarvan een bevestiging.

INLOOPMIDDAGEN IN ‘T PRAETHUYS

Op maandagen kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnenwandelen in ’t Praethuys, voor een kopje koffie of thee, en kennismaken met parochianen en buurtgenoten. Uw gastvrouw is Martha Vermeulen.

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen ’t Praethuys ligt bij de pastoraatsgroep, terwijl de beheercommissie facilitaire ondersteuning biedt. Vanuit de pastoraatsgroep en de beheercommissie zijn respectievelijk Hari Anthony en Martha Vermeulen aangesteld als eerste aanspreekpersonen, die op hun beurt suggesties voor het gebruik van ’t Praethuys voorleggen aan de pastoraatsgroep. Indien akkoord kunnen afspraken gemaakt worden over data, huisregels en overige criteria. Inmiddels zijn reeds enkele suggesties gedaan ten aanzien van activiteiten in ’t Praethuys, die voornamelijk van diaconale aard voor kerk en buurt zullen zijn. Wij houden u graag op de hoogte…