mededelingen

ENQUÊTE

Op alle zondagen in de maand juli wordt u vanuit de Pastoraatgroep een enquête aangeboden, met het verzoek de betreffende vragen zo volledig en eerlijk mogelijk te beantwoorden. Het ingevulde formulier kunt u achterlaten (tot uiterlijk 11 augustus) in de daartoe bestemde ‘brievenbus’ in de ontmoetingsruimte. Veel dank alvast voor uw medewerking.

INLOOPMIDDAGEN IN ‘T PRAETHUYS

Op maandagen kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnenwandelen in ‘t Praethuys, voor een kopje koffie of thee, en kennismaken met parochianen en buurtgenoten. Uw gastvrouw is Martha Vermeulen.

‘T PRAETHUYS: EN HOE NU VERDER…?

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen ’t Praethuys ligt bij de pastoraatgroep, terwijl de beheercommissie facilitaire ondersteuning biedt. Vanuit de pastoraatgroep en de beheercommissie zijn respectievelijk Hari Anthony en Martha Vermeulen aangesteld als eerste aanspreekpersonen, die op hun beurt suggesties voor het gebruik van ’t Praethuys voorleggen aan de pastoraatgroep. Indien akkoord kunnen afspraken gemaakt worden over data, huisregels en overige criteria. Inmiddels zijn reeds enkele suggesties gedaan ten aanzien van activiteiten in ’t Praethuys, die voornamelijk van diaconale aard voor kerk en buurt zullen zijn. Wij houden u graag op de hoogte…