mededelingen

 

REÜNIE SCOUTINGGROEP ST. BRIGITTA

Op vrijdag 8 oktober 2021 vindt een reünie plaats van Scoutinggroep St. Brigitta. In de bijlage vindt u een oproep aan alle stafleden die ooit hebben deelgenomen aan voornoemde scoutinggroep. Voor meer informatie, inclusief de mogelijkheid om u aan te melden: Reünie Scoutinggroep

AANTAL BEZOEKERS TIJDENS KERKDIENST UITGEBREID NAAR 60

Conform de richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen mag vanaf heden (juli 2021) het aantal kerkbezoekers worden bepaald aan de hand van het totale aantal zitplaatsen van het desbetreffende kerkgebouw, namelijk 15%. Aangezien de H.Familiekerk vierhonderd zitplaatsen telt, mag het aantal kerkbezoekers per viering derhalve worden uitgebreid van 40 naar 60.

U kunt zich nog steeds voor iedere viering aanmelden, bij voorkeur via het online-reserveringssysteem https://meevieren.nl/devierevangelistendenhaag/
Als u het lastig vindt om online te reserveren of dat niet kan omdat u zelf niet over internet beschikt, kunt u het secretariaat van uw geloofsgemeenschap bellen (070-3255675). De medewerker op het secretariaat zal dan de aanmelding voor u verzorgen.

INLOOPMIDDAGEN IN ‘T PRAETHUYS

Op maandagen kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnenwandelen in ‘t Praethuys, voor een kopje koffie of thee, en kennismaken met parochianen en buurtgenoten. Uw gastvrouw is Martha Vermeulen.

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen ’t Praethuys ligt bij de pastoraatsgroep, terwijl de beheercommissie facilitaire ondersteuning biedt. Vanuit de pastoraatsgroep en de beheercommissie zijn respectievelijk Hari Anthony en Martha Vermeulen aangesteld als eerste aanspreekpersonen, die op hun beurt suggesties voor het gebruik van ’t Praethuys voorleggen aan de pastoraatsgroep. Indien akkoord kunnen afspraken gemaakt worden over data, huisregels en overige criteria. Inmiddels zijn reeds enkele suggesties gedaan ten aanzien van activiteiten in ’t Praethuys, die voornamelijk van diaconale aard voor kerk en buurt zullen zijn. Wij houden u graag op de hoogte…