mededelingen

40 JAAR MOV (MISSIE ONTWIKKELING VREDE)

Op zondag 20 oktober werd op feestelijke wijze aandacht besteed aan het 40-jarig bestaan van de MOV-groep. Annelie Kriek gaf na de viering uitleg over de vele activiteiten die door deze groep zijn ontwikkeld en over de bijzondere contacten die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Annelie ontving voor het vele werk dat ze voor de MOV-groep heeft verricht een mooie bos bloemen en een beeldje van de Heilige Familie. De speech die Annelie hield bij gelegenheid van haar jubileum kunt u nog nalezen: MOV Speech van Annelie Kriek

EXPOSITIE KERSTSTALLEN

Op vrijdag 13, zaterdag 14 en zondag 15 december is de Familiekerk open voor publiek. Men wordt in de gelegenheid gesteld een expositie van kerststallen te komen bewonderen, tentoongesteld door parochianen en buurtbewoners. Openingstijden van de kerk: 13-12 (11.00-13.00 uur), 14-12 (14.00-16.00 uur), 15-12 (12.00-14.00 uur).

INLOOPMIDDAGEN IN ‘T PRAETHUYS

Op maandagen kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnenwandelen in ‘t Praethuys, voor een kopje koffie of thee, en kennismaken met parochianen en buurtgenoten. Uw gastvrouw is Martha Vermeulen.

‘T PRAETHUYS: EN HOE NU VERDER…?

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen ’t Praethuys ligt bij de pastoraatgroep, terwijl de beheercommissie facilitaire ondersteuning biedt. Vanuit de pastoraatgroep en de beheercommissie zijn respectievelijk Hari Anthony en Martha Vermeulen aangesteld als eerste aanspreekpersonen, die op hun beurt suggesties voor het gebruik van ’t Praethuys voorleggen aan de pastoraatgroep. Indien akkoord kunnen afspraken gemaakt worden over data, huisregels en overige criteria. Inmiddels zijn reeds enkele suggesties gedaan ten aanzien van activiteiten in ’t Praethuys, die voornamelijk van diaconale aard voor kerk en buurt zullen zijn. Wij houden u graag op de hoogte…