mededelingen

BENEFIETCONCERT VOOR OEKRAÏNE

Hij houdt ons nog dagelijks bezig, de afschuwelijke oorlog in Oekraïne. Met talloze verwoeste steden, duizenden doden, miljoenen vluchtelingen. Onbegrip maakt zich van ons meester, zo ook het besef dat je er weinig aan kunt doen om dit onheil te stoppen. Het is evenwel een troostrijke gedachte dat veel slachtoffers mogen rekenen op allerhande hulp biedende maatregelen en ondersteuning. Eén ervan is het organiseren van een benefietconcert…! Op zondag 29 mei neemt VocAnimo u mee op een muzikale reis van wanhoop naar hoop, van duister naar licht… U bent van 12.00-14.00 uur van harte welkom in de Familiekerk. De toegang is gratis, maar tijdens de pauze zal worden gecollecteerd. Mogen wij, maar vooral: mogen de slachtoffers van de oorlog op u rekenen..?

INLOOPMIDDAGEN IN ‘T PRAETHUYS

Op maandagen kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnenwandelen in ’t Praethuys, voor een kopje koffie of thee, en kennismaken met parochianen en buurtgenoten. Uw gastvrouw is Martha Vermeulen.

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen ’t Praethuys ligt bij de pastoraatsgroep, terwijl de beheercommissie facilitaire ondersteuning biedt. Vanuit de pastoraatsgroep en de beheercommissie zijn respectievelijk Hari Anthony en Martha Vermeulen aangesteld als eerste aanspreekpersonen, die op hun beurt suggesties voor het gebruik van ’t Praethuys voorleggen aan de pastoraatsgroep. Indien akkoord kunnen afspraken gemaakt worden over data, huisregels en overige criteria. Inmiddels zijn reeds enkele suggesties gedaan ten aanzien van activiteiten in ’t Praethuys, die voornamelijk van diaconale aard voor kerk en buurt zullen zijn. Wij houden u graag op de hoogte…