mededelingen

ALLERZIELEN OP 2 NOVEMBER

In tegenstelling tot hetgeen in de Nieuwsbrief van oktober staat vermeld, vindt op 2 november om 15.00 uur een woord- en gebedsviering plaats in de Heilige Familiekerk.

VERSOEPELING VAN DE CORONAMAATREGELEN

Naar aanleiding van de versoepelingen van de coronamaatregelen in de samenleving, sinds afgelopen 25 september, hebben de Nederlandse bisschoppen besloten om de anderhalve meter afstandsregel bij kerkbezoek los te laten. De bisschoppen stellen wel als voorwaarde dat de kerk voldoende geventileerd wordt, ook tijdens de vieringen. U mag ervan uitgaan dat vrijwilligers bij onze vier geloofsgemeenschappen daar zorg voor dragen. Vooraf aanmelden en registeren is voor geen enkele viering meer nodig. Als u de kerk bezoekt, hoeft u geen coronatoegangsbewijs te laten zien. Wel wordt u uitdrukkelijk gevraagd om, bij het kiezen van een plaats en bij het lopen door de kerk, rekening met elkaar te houden. Ook doen wij een beroep op uw verantwoordelijkheid voor het toepassen van de afgesproken basis-hygiënemaatregelen: handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten die kunnen wijzen op corona. Volkszang is weer toegestaan. Ook koren mogen weer in volledige samenstelling zingen. De vredeswens blijven we elkaar geven met een gebaar op afstand. Er worden nog geen handen geschud. Ook worden nog geen collectemandjes aan elkaar doorgegeven en de wijwaterbakjes blijven nog leeg. De communie zal weer met de hand (vooraf gereinigd) worden uitgereikt. Wel zal daarbij nog steeds het hoestscherm of een gelaatsscherm c.q. mondkapje door de voorganger/assistent worden gebruikt. De tongcommunie is nog niet toegestaan. Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht, namelijk het gebruik van een eigen corporale (schone witte zakdoek).

INLOOPMIDDAGEN IN ‘T PRAETHUYS

Op maandagen kunt u tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnenwandelen in ‘t Praethuys, voor een kopje koffie of thee, en kennismaken met parochianen en buurtgenoten. Uw gastvrouw is Martha Vermeulen.

De verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen binnen ’t Praethuys ligt bij de pastoraatsgroep, terwijl de beheercommissie facilitaire ondersteuning biedt. Vanuit de pastoraatsgroep en de beheercommissie zijn respectievelijk Hari Anthony en Martha Vermeulen aangesteld als eerste aanspreekpersonen, die op hun beurt suggesties voor het gebruik van ’t Praethuys voorleggen aan de pastoraatsgroep. Indien akkoord kunnen afspraken gemaakt worden over data, huisregels en overige criteria. Inmiddels zijn reeds enkele suggesties gedaan ten aanzien van activiteiten in ’t Praethuys, die voornamelijk van diaconale aard voor kerk en buurt zullen zijn. Wij houden u graag op de hoogte…