Nieuwsbrief Oktober 2015

Nieuwsbrief juli 2019

In deze nieuwsbrief leest u alles over de enquête, die u vanuit de Pastoraatgroep wordt aangeboden. Tevens leest u over door de vormelingen aan te bieden koekjes en over het feit dat de voorbereidingen met de nieuwe vormelingen binnenkort weer van start gaan.

Ook in de vakantieperiode genoeg te doen…, genoeg te lezen…