Nieuwsbrief Oktober 2015

NIEUWSBRIEVEN

Na het uitbreken van het virus COVID19 (coronavirus) heeft de parochie wekelijks een collectieve nieuwsbrief uitgebracht, waarin u op de hoogte werd gehouden van alle ontwikkelingen en afspraken rondom het virus.

Na rijp beraad heeft het parochieteam – in overleg met de pastoraatsgroepen – besloten om vanaf augustus 2020 de opzet van de collectieve nieuwsbrief voort te zetten. 

In 2022 werd een nieuwe redactie samengesteld, die zowel het tweemaandelijkse nieuwsblad (TEAMspirit) als de informatie op de website zal verzorgen.

TEAMspirit augustus/september 2022

TEAMspirit oktober/november 2022

TEAMspirit december 2022/januari 2023

TEAMspirit februari/maart 2023

TEAMspirit april/mei 2023

TEAMspirit juni/juli 2023