Nieuwsbrief Oktober 2015

Nieuwsbrief februari 2020

In deze Nieuwsbrief veel aandacht alvast voor de Veertigdagentijd, die op zondag 1 maart in een gezamenlijke viering in de H. Familiekerk feestelijk wordt ingeluid. En verder… een terugblik op de Actie Kerkbalans en een vooruitblik op de Vastenactie. Kortom…, er is weer genoeg te lezen…; neem er uw tijd voor…