Nieuwsbrief Oktober 2015

NIEUWSBRIEVEN

Na het uitbreken van het virus COVID19 (coronavirus) heeft de parochie wekelijks een collectieve nieuwsbrief uitgebracht, waarin u op de hoogte werd gehouden van alle ontwikkelingen en afspraken rondom het virus.

Na rijp beraad heeft het parochieteam – in overleg met de pastoraatsgroepen – besloten om vanaf augustus 2020 de opzet van de collectieve nieuwsbrief voort te zetten. Voor meer informatie: zie website van de parochie.

Nieuwsbrief juli 2022