MISINTENTIES OPGEVEN

Misintenties kunt u opgeven bij het secretariaat, per post, per e-mail of telefonisch:

Kamperfoeliestraat 279 2563 KH Den Haag, titusbrandsma@p4ev.nl, 070-3255675 (ma-wo-vr, van 9.00-12.00 uur)

De bijdrage van € 12,00 (vastgesteld door het bisdom) graag overmaken naar: NL62 RABO 0106974904 t.n.v. Parochie de Vier Evangelisten.