Beheercommissie

Frans Boesten en Bert Vermeulen zijn als Beheercommissie met name verantwoordelijk voor de financiën en het onderhoud van kerk en pastorie. De budgethouder ziet toe op een goed financieel beheer. De voorraden voor de eredienst: hosties, wijn, kaarsen, wierook e.d. worden in overleg met de kosters op peil gehouden. Kleine (en niet al te grote) reparaties en onderhoudswerkzaamheden worden vooral door Bert Vermeulen uitgevoerd. Groot onderhoud wordt in overleg met bestuur en bisdom uitbesteed na beoordeling van diverse offertes. Om lopende zaken af te stemmen wordt regelmatig overleg gepleegd met de Pastoraatgroep. Daarbij onderhoudt de Beheergroep regelmatig contact met de gemeente over de omgeving van de kerk: plantsoenen, pleinen, en dergelijke…