Structurele activiteiten

Maandelijkse lunch met vers gemaakte soep
Samen lunchen met andere bewoners uit de wijk, gewoon omdat het gezellig is en om te zien en te horen hoe het met de ander gaat. Meestal is er een keuze uit twee soorten soep.
Waar: Emmaus, aanmelden niet nodig

Wanneer: Elke eerste dinsdag van de maand, 12.30 – 14.00 uur
Kosten: Vrijwillige financiële bijdrage

Parochiële noodhulp
Personen/gezinnen die daarvoor in aanmerking komen, ontvangen één keer per maand een pakket houdbare levensmiddelen en elke week brood. Ook wordt tweedehands kleding en speelgoed aangeboden en in noodsituaties geholpen bij het inrichten (bewoonbaar maken) van een woonruimte. Voor het bespreken van sociale en financiële problemen en het samen vinden van een oplossing kunt u hier ook terecht.

Waar: Emmaus
Wanneer: Elke dinsdag vrije inloop tussen 10.00 en 12.00 uur

Warme maaltijd in wijkcentrum ‘De Luifel’
Als parochie verzorgen we een warme maaltijd voor
55-plussers uit de wijk met daarna nog even gezellig koffie drinken. Het gaat om de ontmoeting en gezelligheid. In principe wordt er afgemeld wanneer men niet komt.
Wijkcentrum ‘De Luifel’, Weigeliaplein 123

Wanneer: Eén keer per twee weken op vrijdag, van 12.00 tot 14.30 uur
Kosten: € 4,- p.p. voor de warme maaltijd
Aanmelden: Secretariaat Titus Brandsma

‘Steek voor steek’ in wijkcentrum ‘De Luifel’
Wie 55 jaar of ouder is en van handwerken houdt, is van harte welkom bij ‘Steek voor steek’ een gezellige groep handwerkers, begeleid door vrijwilligers van de parochie.

Waar: Wijkcentrum ‘De Luifel’, Weigeliaplein 123
Wanneer: Eén keer per twee weken op dinsdag, van 13.30 uur tot 16.00 uur
Kosten: Gratis activiteit, voor thee/koffie geldt eigen bijdrage van € 0,60 / € 0,70 per kop
Aanmelden: Secretariaat Titus Brandsma

Handwerkclubs in de parochie
Onder de noemer ‘handwerken’ komen we samen, maar het gaat vooral om de gezelligheid. Een middag of ochtend per week de naalden hun werk laten doen en ondertussen met elkaar in gesprek zijn, vaak over koetjes en kalfjes, maar ook over serieuze onderwerpen in het leven. Kom eens vrijblijvend kijken!

Wanneer en waar:
Maria v. Eik en Duinen: 1 keer per 14 dagen op maandagmiddag (13.30-15.30 uur)
Emmaus: maandagochtend (09.30 – 12.00 uur)

Wat hebben verhalen uit de Bijbel mij te zeggen?
Samen spreken over en leren van verhalen uit de Bijbel.
In de Emmauskerk leidt pastoor Kees Dernee het gesprek
en in de H. Pastoor van Arskerk doet pater pater Klemens Hayon dat.

Waar: Emmauskerk en H. Pastoor van Arskerk, aanmelden niet nodig
Wanneer:
Emmaus : op vooraf aangekondigde vrijdagmiddagen (zie website en maandelijkse nieuwsbrief) van 14.00 – 15.30 uur
P. van Ars: op vooraf aangekondigde woensdagochtenden (zie website en maandelijkse nieuwsbrief) van 10.15 – 11.30 uur

Bijbelcursus ‘Jezus zonder franjes’
In deze Bijbelcursus, geleid door pater Ben Pex M.H.M. worden evangelieteksten over Jezus besproken. De evangelisten vertellen over ene Jezus uit Nazareth die zij belijden als de Messias. Later hebben christenen de evangelies nader proberen te verklaren. Dat leidde tot allerlei theologische verklaringen die soms als ‘franjes’ worden ervaren. Wie was deze mens uit Nazareth in zijn tijd, deze ‘Jezus zonder franjes’? Deelnemers ontvangen vooraf informatie ter bespreking en een verslag nadien.

Waar: Titus Brandsma, aanmelden bij het secretariaat van deze geloofsgemeenschap of via gtcpex@kpnmail.nl.
Wanneer: Elke eerste woensdag van de maand, 15.00 – 16.30 uur. Alleen bij voldoende deelname (7-12 deelnemers) vinden de bijeenkomsten plaats.

De Bijbel verstaan met behulp van moderne literatuur
Maandelijks komt de ‘Sint Michaëlsgroep’ bijeen om aan de hand van moderne literatuur over
bijbelcommentaren een specifiek Bijbelboek of een hoofdstuk daaruit te bespreken.

Waar: Maria van Eik en Duinen
Wanneer: Elke tweede woensdag van de maand, van 19.45 – 21.30 uur
Aanmelden: Jan van der Meer, tel. 070 3979383 info@vandermeeroptiek.nl

Open gesprekken over levensvragen/geloof
Uitgangspunt bij deze gesprekken is het eigen levensverhaal of gebeurtenissen in de samenleving en/of
de kerk. Een unieke mogelijkheid om even je verhaal kwijt te kunnen en van de ander(en) een luisterend oor, bemoediging of, indien gewenst, advies te ontvangen. Alles dat in de groep wordt besproken, blijft in de groep.

Wanneer en waar:
Emmaus: elke derde vrijdag van de maand, van 14.00 – 15.30 uur en elke eerste maandag van de maand, van 19.30 – 21.00 uur; leiding: Toos Engel, e-mail: camtoosengel@gmail.com
Titus Brandsma: elke donderdag, van 10.00 – 12.00 uur in ‘t Praethuys; leiding: pastor Duncan Wielzen, e-mail: dr.wielzen@p4ev.nl
Maria v. Eik en Duinen: elke derde donderdag van de maand, van 10.00 – 11.30 uur; leiding: Pia van Marrewijk, tel. 070-3977491

Vrouwen van de parochie de Vier Evangelisten
Een maandelijkse bijeenkomst voor vrouwen die zich met de parochie verbonden voelen. De bijeenkomsten kenmerken zich door variatie: ontspannend, leerzaam, creatief…. Gezelligheid is de constante factor. Leiding: Greet Boek.

Waar: Maria v. Eik en Duinen:
Wanneer: elke eerste donderdag van de maand, van 14.00 – 16.00 uur; tel. 070 3970558; mlaboek@hotmail.com.

 

Bijeenkomsten geloofsleerlingen
Als je deel uit wilt maken van de geloofsgemeenschap, is het belangrijk om meer over het geloof te weten en ook anderen te ontmoeten die een soortgelijke weg als jij bewandelen of hebben bewandeld. Deze bijeenkomsten zijn daarvoor bestemd en worden geleid door Toos Engel.

Waar: Emmaus, aanmelden bij het secretariaat van deze geloofsgemeenschap
Wanneer: Twee maal per maand, wordt onderling afgestemd

Leerhuis met pater Frans Vervooren O.C.D.
Elke eerste dinsdag van de maand verzorgt pater Frans Vervooren O.C.D. een leerhuisbijeenkomst over een bepaald geloofsthema. Tot en met de maand juni geeft hij vervolg aan de in september 2017 gestarte serie leerhuisbijeenkomsten ‘Waarom ik christen ben’. Daarbij gaat hij, samen met de deelnemers en aan de hand van het gelijknamige boek van de dominicaan Timothy Radcliffe, op zoek naar beweegredenen om christen te zijn. Het thema van de leerhuisbijeenkomsten vanaf september is nog niet bekend, maar zal tijdig via de parochiewebsite en het parochieblad ‘Spirit’ bekend worden gemaakt.

Waar: H. Pastoor van Ars, aanmelden bij het secretariaat van deze geloofsgemeenschap of bij dexis@hetnet.nl
Wanneer: Elke eerste dinsdag van de maand (in januari en april de tweede dinsdag van de maand, m.u.v. de maanden juli en augustus), 14.00 – 16.00 u.

’t Praethuys, wekelijkse plaats van ontmoeting
Even niets anders moeten dan een kopje koffie of thee drinken, een gezellig praatje maken, samen een kaartje leggen of een ander spelletje doen. In overleg kunnen er ook andere activiteiten worden ontplooid.

Waar: ’t Praethuys, 2e Verlengde Braamstraat 8  (achter de Titus Brandsma)
Wanneer: Elke maandag inloopmiddag (14.00 – 16.00 u.)

Bijeenkomsten jongerengroep Inside Out (vanaf ca. 13 jaar)
Door het jaar heen een diversiteit aan activiteiten, dat is het kenmerk van Inside Out. Er worden gezellige en leerzame activiteiten met elkaar georganiseerd. Zo wordt
op zondag 7 januari de Bijbelquiz 2018 gehouden en staan op zondag 29 april ‘Escaperooms’ gepland. Op zondag 17 juni staan een film over de lijkwade van Turijn en een barbecue bij pastoor Kees Dernee op het programma en van 13 tot en met 15 juli het jaarlijkse kampweekend. Inside Out organiseert ook veel voor anderen, zoals een middag vermaak voor ouderen, ‘het Restaurant’ met het oog op minder bedeelden, en een sponsorloop voor een goed doel. Ook de kerstmarkt zal in 2018 niet ontbreken. Het mede verzorgen van jongerenvieringen behoort eveneens tot de activiteiten van Inside Out.

Waar en wanneer:  De bijeenkomsten vinden roulerend in de vier kerken plaats. Voor actuele agenda, zie de website van Inside Out, www.rkjinsideout.nl. Meer informatie: rkjinsideout@outlook.com