top of page

De Geest van de verrezen Heer

De maanden april en mei staan voor ons gelovigen in het teken van de geboorte van de kerk. Begin april vieren we Pasen: opstanding, de verrezen Heer, nieuwe lente, nieuw leven. Het is de aanleiding van de blijde boodschap die verkondigd moest gaan worden. Eind mei vieren we Pinksteren: de Heilige Geest, nieuwe adem, nieuw vuur, waardoor de leerlingen die boodschap ook daadwerkelijk konden gaan verkondigen en zodoende de kerk gestalte kreeg.

We hebben de veertigdagentijd, een tijd voor bezinning en vernieuwing, ervaren als een geschenk om de relatie met God en de medemens te herstellen. Nadat deze periode met de Goede Week is afgesloten, is het tijd om Pasen te vieren:


Pasen is zowel voor de Joden als voor de christenen een feest van bevrijding tot nieuw leven. Voor de Joden gaat het om de bevrijding van het volk uit de slavernij van de farao in Egypte. We kunnen dat lezen in het boek Exodus. Zij hebben een gezond lam of bokje van een jaar oud en zonder gebrek, uitgekozen voor het paasmaal. Als teken hebben zij het bloed van dat dier aan beide deurposten en de bovenbalk uitgestreken. Hij, de Heer, gaat dan alle huizen van de Israëlieten voorbij. De Heer brengt hen naar een nieuwe toekomst, een nieuw perspectief, naar het land dat God aan Abraham heeft beloofd.


Voor de christenen is Pasen een viering van de menselijke bevrijding door Jezus, door zijn lijden, dood en verrijzenis. Hij is het Lam van God dat de relatie tussen God en mensen, die sinds Adam en Eva in zonden vervielen was gebroken, herstelt. Hij maakt iedereen die in Hem gelooft tot een nieuw mens. Die mensen mogen kinderen van God genoemd worden, zij die een nieuw leven en een nieuw perspectief hebben gekregen.


Dat nieuwe perspectief krijgen ook de leerlingen die de verrezen Heer ontmoeten. Hij blaast hen zijn Geest, nieuwe geest, nieuwe kracht in, opdat ze met elkaar in vrede verder kunnen. Na zijn hemelvaart laat Hij hen niet in de steek. Hij zendt de leerlingen de Heilige Geest, de Helper, om hen te helpen, zodat ze nieuwe energie, nieuwe kracht hebben om over Hem te getuigen. Nieuwe kracht om de gemeenschap op te richten, gebaseerd op de situatie en de omstandigheden waar ze zijn. Nieuwe kracht ook om hen gereed te maken voor de verkondiging van het Goede Nieuws en om de goede daden van God in Jezus bekend te kunnen maken.


De leerlingen zijn andere mensen geworden na Pinksteren. Ze gaan de wereld in met allerlei problematiek van hun tijd. Alle veranderingen in de structuur van de eerste gemeenschap vormen een grote uitdaging. Maar door de eeuwen heen zijn steeds opnieuw mensen geroepen om de missie verder door te zetten, om te getuigen van de verrezen Heer.


Als gelovigen bij Parochie de Vier Evangelisten zijn wij in onze tijd geroepen om van Hem te getuigen. Een hele opgave in een samenleving die sterk ontkerkelijkt is, een grote uitdaging voor ons allen. Het is daarom goed om daar samen in op te trekken en ook samen na te denken hoe we dat in de toekomst zo goed mogelijk kunnen blijven doen. Moge de Geest van de verrezen Heer, de Heilige Geest, ons bezielen, inspireren en begeleiden om naar elkaar te luisteren, met elkaar in gesprek te gaan, samen kerk te zijn in deze tijd en samen te werken aan de toekomst van onze parochie.


Zalig Pasen!

Pater Klemens Hayon SVD

ความคิดเห็น


bottom of page