Samenstelling pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Pastoor van Ars bestaat uit de volgende personen:

  • Robert in den Bosch (voorzitter),
  • Marga van Leest (diakonie),
  • Ineke Giezeman (liturgie, vrijwilligers en verbinding met beheer-commissie),
  • Marcus Switzar .

Zij staan in nauwe verbinding met pater Klemens Hayon en diaken Jos van Adrichem. Marcus Switzar is benoemd per 1 november 2020. In 2020 zijn Robert in den Bosch, Marga van Leest en Ineke Giezeman herbenoemd voor een tweede periode, tot en met september 2024.

De Zieken van onze geloofgemeenschap

Parochianen die vanwege ziekte en/of lichamelijke beperking niet naar de kerk kunnen komen, kunnen de (zieken)communie thuis ontvangen. Ook zieke parochianen horen erbij! U kunt hiervoor contact opnemen met pater Klemens Hayon of een vervanger via telefoonnummer 070-3979413, of met Marga van Leest, lid van de pastoraatsgroep, via mlangehenkel@live.nl.