Samenstelling pastoraatsgroep

De pastoraatsgroep van de geloofsgemeenschap Pastoor van Ars bestaat uit de volgende personen:

  • Robert in den Bosch (voorzitter)
  • Marga van Leest (diakonie)
  • Ineke Giezeman (liturgie, vrijwilligers en verbinding met beheer-commissie)
  • vacature (jeugd/jongeren; film)

Zij staan in nauwe verbinding met pater Klemens Hayon, die in september 2017 pater Lobo opvolgde, en met diaken Jos van Adrichem.

De Zieken van onze geloofgemeenschap

Parochianen die vanwege ziekte en/of lichamelijke beperking niet naar de kerk kunnen komen, kunnen de (zieken)communie thuis ontvangen. Ook zieke parochianen horen erbij! U kunt hiervoor contact opnemen met pater Klemens Hayon of een vervanger via telefoonnummer 070-3979413, of met Marga van Leest, lid van de pastoraatsgroep, via mlangehenkel@live.nl.