In de zomer van 2017 is er een gezamenlijke, parochie brede, adviescommissie liturgie ontstaan. Deze commissie adviseert het pastoraal team over het liturgisch rooster. In 2018 is op verzoek van het pastoraal team bezien of en hoe de zaterdagviering gezamenlijk met Maria van Eik en Duinen (MED) zou kunnen plaatsvinden. Daaruit is als optie gekomen deze viering ‘om en om’ te houden: in oneven maanden in de Pastoor van Ars; in even maanden in MED. Het tijdstip is nu 17.00 uur. In de pastoor van Ars hebben diverse zaterdag bezoekers aangegeven positief te staan tegenover het vroegere tijdstip. Wij begrijpen dat dat niet voor iedereen zal gelden, maar hebben begrip voor de wens van het pastorale team.
Het streven is elke H. Mis op zondag muzikaal te doen begeleiden. Dat vergt veel gepuzzel met inzet van ‘eigen’ koren én externe koren. Beperking van de kosten is daarbij een belangrijke randvoorwaarde, maar niet ten koste van een inspirerende viering. Muziek en zang draagt daar in belangrijke mate toe bij. De pastoraatsgroep hecht aan de traditie van de Ars dat er variatie in muzikale begeleiding is. Dankzij uitwisseling met koren vanuit de andere kerken, is er nu ook twee keer per maand op zaterdag muzikale begeleiding. De andere twee of drie zaterdagen blijft de zogenaamnde ‘stille’ mis.
Ook goede ondersteuning door akolieten is een aandachtspunt: in principe zijn er elke zondag bij de H. Mis 2 akolieten. En bij Woord- en Communieviering indien mogelijk één. De kosters doen hun dienst volgens een rooster waarbij elke koster één keer per maand aan de beurt is.

Veel tijd en aandacht gaat naar de geloofshoogtepunten, Kerst en Pasen. Veel vrijwilligers zijn (niet alleen) dan inzetbaar achter de schermen. Leden van Connection zijn behulpzaam bij opzetten en afbouwen van onze bijzondere kerststal, die bijna 40 jaar geleden door parochianen zelf gemaakt werd!

In najaar 2017 volgde pater Klemens Hayon, SVD, pater Richard Lobo op, als lid van het Pastoraal Team, in het bijzonder belast met de zorg voor de H. Pastoor van Ars kerk.

Door de week zijn er 2 vieringen, op donderdagochtend om 10 uur, op vrijdagochtend om 9 uur. Met voor respectievelijk erna rozenkransgebed.

Op 4 augustus gedenken wij de sterfdag van Johannes Marie Vianney, de pastoor van Ars, de naamgever van onze kerk in de zogenaamnde ‘Abdijdag’: in 2019 op zondag!

Dankzij de inzet van een aantal leden van Connection, samen met enkele andere ouders, is er sinds najaar 2018 tijdens de vieringen met Connection een kinderwoorddienst. Ook is er inmiddels een kinderkoor Alle4: geïnitieerd vanuit Connection respectievelijk de Pastoor van Ars kerk, werkzaam en actief in de gehele parochie.