Katechese

Pater Klemens Hayon geeft elke tweede en vierde woensdag van de maand van 10.00 tot 11.15 uur katechese in de Bergerie; thema is steeds het evangelie van de erop volgende zondag. Nadere informatie in de maandelijkse Nieuwsbrief.
Op 14 februari 2018 zal de katechese niet doorgaan in verband met de viering van aswoensdag.

Leerhuis

Pater Frans Vervooren geeft elke eerste dinsdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur ‘Leerhuis’ in de Bergerie; tot en met juni 2018 is het Thema: ‘Waarom ik christen ben’: oecumenische perspectieven in het Lutherjaar. Aan de hand van het boek van de dominicaan Timothy Radcliffe gaan we op zoek naar de beweegredenen om christen te zijn. De deelname is gratis.
In april 2018 wordt de bijeenkomst verplaatst naar de tweede dinsdag van de maand, zie ook de betreffende nieuwsbrief.

Zie het activiteitenboekje 2018 van de parochie voor verder activiteiten op dit gebied. En lees de maandelijkse Nieuwsbrief.