Gemeenschapsopbouw

Rond Pasen 2016 zijn de nieuwe pastoraatsgroep en beheercommissie aan de slag gegaan. Prioriteit daarbij was herstel van onderling vertrouwen en samenwerking, gecombineerd met versterking van de onderlinge band: samen sterk voor elkaar én voor anderen, ook buiten de geloofsgemeenschap. Zoals pater Richard Lobo het bij zijn afscheid in september 2017 formuleerde ‘is de rust weer gekeerd’ in de pastoor van Ars gemeenschap.
Op zondag bij de koffie na afloop van de H. Mis is er grote saamhorigheid. Die wordt ook bevorderd bij de koffie na afloop van de vieringen op donderdag om 10.00 uur en vrijdag om 09.00 uur. Pater Klemens Hayon volgde in najaar 2017 pater Richard Lobo op. Hij gaat wekelijks op donderdag om 10 uur voor in de H. Mis.
Twee tot drie keer per jaar wordt er een lunch of maaltijd georganiseerd, waar iedereen, ook buurtgenoten, welkom is. Oudere parochianen ontvangen expliciet een uitnodiging. Zie verder onder ‘diaconie’. Meer informatie is maandelijks in de nieuwsbrief te vinden. In dit kader verdienen ook de tientallen vrijwilligers aandacht en waardering! Kosters, akolieten, koffiedames, koorleden, bloemendames, etc., etc. Rond kerst ontvangen zij een kleine blijk van waardering: die gaat vergezeld van een gezellige lunch of aangeklede koffie tijdens de Advent.

Misschien bent u om wat voor reden dan ook niet beschikbaar voor structurele vrijwilligers inzet, maar wilt u best af en toe iets (afgeronds) doen, omdat de continuïteit ook U ter harte gaat. Ook dan bent u welkom!