Gemeenschapsopbouw

Rond pasen 2016 zijn de nieuwe pastoraatsgroep en beheercommissie aan de slag gegaan. Prioriteit daarbij was herstel van onderling vertrouwen en samenwerking, gecombineerd met versterking van de onderlinge band: samen sterk voor elkaar én voor anderen, ook buiten de geloofsgemeenschap. Zoals pater Richard Lobo het bij zijn afscheid in september 2017 formuleerde ‘is de rust weer gekeerd’ in pastoor van Ars gemeenschap.
Op zondag bij de koffie na afloop van de H. Mis is er grote saamhorigheid. Die wordt ook bevorderd bij de koffie na afloop van de vieringen op donderdag om 10.00 uur en vrijdag om 09.00 uur.
Verder wordt er twee tot drie keer per jaar een lunch of maaltijd georganiseerd, waar iedereen, ook buurtgenoten, welkom is. Oudere parochianen ontvangen expliciet een uitnodiging. Zie verder onder ‘diakonie’. Meer informatie hierover is te vinden in de maandelijkse Nieuwsbrief.
In dit kader verdienen ook de tientallen vrijwilligers aandacht en waardering!
Kosters, akolieten, koffiedames, koorleden, bloemendames, etc., etc.
Rond kerst ontvangen zij een kleine blijk van waardering: deze is in december 2017 vergezeld gegaan van een gezellige lunch op 3 december bij het begin van de Advent. Dit wordt in 2018 herhaald op 1 of 2 december.