Binnen de Pastoor van Ars gemeenschap is Marga van Leest eerste aanspreekpunt voor diaconie. U kunt haar bereiken via e-mail op mlangehenkel@live.nl.

Wat betekent diaconie voor de Ars-gemeenschap?

Op de eerste plaats aandacht voor onze parochianen. Daarnaast een open oog en oor voor mensen uit de wijk die het moeilijk hebben. Drie keer per week is er na de viering gelegenheid koffie te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen. Op donderdag na de viering van 10 uur, op vrijdag na de viering van 9 uur, op zondag na de H. mis van 10.30 uur.
Ook is er regelmatig een filmavond met iets lekkers of soep en een broodje erbij, tevens een nabespreking. In 2019 op 26 januari, 30 maart, 21 september, 23 november; om 18 uur. En twee tot drie keer per jaar een gezellige lunch of maaltijd. In 2019 op 14 februari en 2 november. Wij hebben aandacht voor mensen, vooral voor zij die zich eenzaam voelen of ziek zijn. Iedereen heeft behoefte aan aandacht. Daarom sturen we oudere parochianen een verjaardagskaart. Bij diaconie hoort ook de jaarlijkse vastenactie.

Op 21 september 2019 staan de deuren open voor ‘parels van Loosduinen’, waarbij wijkbewoners hun passie/hobby delen met elkaar. Daarbij wordt uiteraard getrakteerd vanwege het 50 jarig bestaan van de kerk in 2019.

Wilt u contact hebben met iemand van de diaconiegroep dan kunt u bellen met 06-43 55 51 88.