Binnen de Pastoor van Ars gemeenschap is Marga van Leest eerste aanspreekpunt voor diaconie. U kunt haar bereiken via e-mail op mlangehenkel@live.nl.

Wat betekent diaconie voor de Ars-gemeenschap?

Op de eerste plaats aandacht voor onze parochianen. Daarnaast een open oog en oor voor mensen uit de wijk die het moeilijk hebben. Drie keer per week is er na de viering gelegenheid koffie te drinken en met elkaar van gedachten te wisselen.
Ook is er regelmatig een filmavond met iets lekkers of soep en een broodje erbij, tevens een nabespreking. In 2018 op 27 januari, 17 maart, 24 november; om 18 uur. En twee tot drie keer per jaar een gezellige lunch of maaltijd. In 2018 op 25 maart, 10 mei en 2 november na afloop van de H. Mis van die dag. Wij hebben aandacht voor mensen, vooral voor zij die zich eenzaam voelen of ziek zijn. Iedereen heeft behoefte aan aandacht. Daarom sturen we sinds kort oudere parochianen een verjaardagskaart. Bij diaconie hoort ook de jaarlijkse vastenactie.

Wilt u contact hebben met iemand van de diaconiegroep dan kunt u bellen met 06-43 55 51 88.