Bijbelcatechese in de Pastoor van Arskerk.

Pater Richard Lobo gaat deze catechese leiden.

De schriftlezingen van de zondag volgend op de woensdag (dus voor wat betreft de 16 september 2015, zijn dat de lezingen van zondag 20 september) vormen de basis van deze Bijbelcatechese. We plaatsen dan de lezingen in het tijdsbestek waarin deze zijn geschreven; diepgang wordt bereikt door dialoog. De homilie (preek) duurt meestal 10 tot 12 minuten; in het kader van de catechese willen we één tot anderhalf uur uittrekken voor nadere uitleg en bezinning.

Voorlopig hebben we de woensdag 16 en de woensdag 30 september 2015 uitgetrokken voor deze catechese. Bij voldoende belangstelling zal de catechese iedere veertien dagen worden gehouden. Wij willen ook van u weten of de dag; dus de woensdag en het tijdstip van 10.15 uur goed zijn gekozen. Omdat bij iedere bijeenkomst een opzichzelfstaand thema wordt behandeld; is het niet erg als je een bijeenkomst mist.

De bijeenkomsten zijn gratis en de liturgieboekjes van de zondag vormen het basismateriaal.

Een deel van de bijeenkomst zal worden besteed aan actuele ontwikkelingen voor wat betreft het geloof, in de Kerk, in de parochie en in onze geloofgemeenschap.

 

 

De Pastoraatgroep Pastoor van Ars.