Pastoraal team
Het pastorale team bestaat uit pastoor C. Dernee, tevens voorzitter van het parochiebestuur, pastor Klemens Hayon svd, diaken Jos van Adrichem en pastoraal werker Duncan Wielzen.

Parochiebestuur
Bestuurders worden benoemd door en oefenen hun taak uit in opdracht van de bisschop. Zij dragen zorg voor het financiële beheer van de gebouwen en goederen. Het bestuur regelt de personeelszaken en adviseert het pastorale team met betrekking tot het pastoraal beleid. Zij waakt over het doen en laten in de parochie.

Pastoraatsgroep
De pastoraatsgroep wordt benoemd door de bisschop. Zij telt 3 à 5 leden en heeft een kerkopbouwende taak. Onder leiding van de pastoor en in samenwerking met het bestuur wordt pastoraal beleid voorbereid en uitgevoerd en wordt ondersteuning gegeven aan groepen en personen die in de parochie actief zijn. De pastoraatsgroep is het eerste aanspreekpunt op de kerklocatie.

Secretariaat
Het secretariaat is op werkdagen open van 09.30 tot 12.30 uur. Daarbuiten is het voor noodgevallen telefonisch bereikbaar. Het secretariaat wordt tijdens kantooruren bemand door een aantal vrijwilligers.

Redactie
De door het bestuur aangestelde redactie vormt tevens de eindredactie van alle interne en externe communicatie. Deze mensen zorgen er allereerst voor dat de kopij voor het maandbericht tijdig ingeleverd wordt, verzameld wordt en op tijd bij de werkgroep is, die het drukwerk verzorgt.
Werkgroep drukwerk
Een paar mensen verzorgen binnen de parochie het drukwerk. Het gaat hierbij om het maandbericht, boekjes voor bijzondere vieringen en wat er zo nog meer aan drukwerk voorkomt.

Spirit
Nadat het parochieblad is gedrukt wordt het door een paar parochianen verdeeld in pakketjes voor de bezorgers.
Een groot aantal parochianen krijgt maandelijks een pakketje in de brievenbus, waarin een stapel parochiebladen zit. Zij bezorgen deze bij de abonnees van het blad.

Website
De website van de parochie geeft informatie over het reilen en zeilen van de parochie. Voor elke locatie is een eigen website ingericht die wordt bijgehouden door een redactie.

Commissie Kerkbijdrage
Zorgt, zonder leiding van het bestuur, voor de organisatie van de Actie Kerkbalans, de vrijwillige kerkbijdrage van de parochianen. Het uitvoeren van de Actie Kerkbalans gebeurt met behulp van een grote groep vrijwilligers die in januari de enveloppen op bestemde adressen brengen en weer ophalen.

Onderhoud kerkgebouw
Voor kleine reparaties en onderhoud in en rondom de kerk kan door het bestuur een beroep worden gedaan op een paar handige mensen.

Archief
Alle documenten van en over de parochie worden goed geordend, bewaard en bijgehouden.

Tuinonderhoud
Rondom kerkgebouw en parochiecentrum ligt een grote tuin. Naast een jaarlijkse onderhoudsbeurt door een hovenier wordt er wekelijks door een vrijwilliger onderhoud uitgevoerd