Liturgie vormt het hart van het geloofsleven.
Werkgroep liturgie
Contactpersonen van de werkgroepen uit het werkveld liturgie vormen, tezamen met de pastor deze werkgroep. Zij dragen zorg voor voorbereiding en evaluatie van de bijzondere vieringen. Per viering wordt telkens een coördinator aangesteld.

Werkgroep gezinsviering
Deze werkgroep verzorgt, i.o.m. de pastor een viering voor groot en klein op de eerste zondag van de maand, behalve in de vakantieperiode. Verder ook op Kerstavond en zo gewenst andere Hoogfeesten verzorgt zij de gezinsviering.

Werkgroep Woord- en Communieviering
Een groepje parochianen verzorgt een keer in de maand Woord- en Communievieringen. De groep komt voor iedere viering bij elkaar om de in concept voorbereide viering met elkaar te bespreken en later te evalueren.

Lectoren
Lectoren hebben een taak in de liturgie. Tijdens de viering lezen zij uit de H. Schrift, zij spreken de voorbede uit en doen de mededelingen aan het einde van de viering. Ook assisteren zij de pastor bij het uitreiken van de communie.

Acolieten en misdienaars
Acolieten en misdienaars assisteren de pastor/voorganger tijdens de Eucharistieviering. Misdienaar kun je worden, na een korte voorbereiding en als je je Eerste H. Communie hebt gedaan. Na je 16e verjaardag kun je acoliet worden en worden meer liturgische taken aan je toevertrouwd.

Collectantencollege
Verzorgt tijdens de vieringen in het weekeinde en bij bijzondere vieringen de collecte. Als collectant ben je twee keer per maand aan de beurt.

Gemengd koor Deo Sacrum
Heren- en dameskoor dat tweemaal per maand de viering op zondag muzikaal ondersteunt. Een aantal dames en heren zingen ook bij uitvaarten. Het koor repeteert op vrijdagavond in het parochiecentrum.

Gezinskoor
Een koor dat muzikale ondersteuning biedt in de maandelijkse gezinsviering en tweemaal in de maand op zaterdagavond de viering muzikaal verzorgt. Repetitie op maandagavond in de zaal van het parochiecentrum.

Kosters
Verlenen bij toerbeurt medewerking voor, tijdens en na de vieringen en zijn dan voor praktische zaken aanspreekbaar. Ook verlenen zij hun diensten bij speciale vieringen zoals doop, huwelijk en uitvaart.