In onze catechese gaat het om leerprocessen die het christelijk geloof (verder) toegankelijk maken.

Werkgroep Eerste H. Communie
De eerste H. Communie mag je ontvangen als je gedoopt bent, meestal zijn het kinderen uit groep 4. De kinderen worden door middel van een project voorbereid op deze belangrijke en feestelijke dag. De voorbereiding vindt plaats in het parochiecentrum op zondagmorgen voor en tijdens de zondagsviering. De kinderen vieren dan het tweede gedeelte van de viering in de kerk mee.

Tussencatechese
Voor de kinderen die hun le H. Communie hebben gedaan wordt maandelijks gewerkt aan een catechese project op weg naar het Vormsel.

Werkgroep H. Vormsel
Kinderen uit groep 8 kunnen, indien zij gedoopt zijn, het sacrament van het H. Vormsel ontvangen. Een speciale werkgroep, samengesteld uit de gehele parochie van de Vier Evangelisten, bereidt de kinderen door middel van een project voor op deze belangrijke stap in hun leven. De groep wordt zo nodig bijgestaan door ouders van de vormelingen.

Kinderwoorddienst
Tijdens de viering op eerste en de derde zondag van de maand, verzorgt deze werkgroep een kinderwoorddienst voor de kinderen van de basisschool (4-12 jaar). Vrijwilligers vertellen hen in het parochiecentrum Loosduinse Hoofdstraat 6 over het evangelie van de dag, bidden met de kinderen en tekenen of knutselen iets over het vertelde verhaal. Vooraf aanmelden (ivm Coronaproof werken) op JufAlena@gmail.com. Lees alles in de flyer! 20210113flyer-kwd2021

Werkgroep Oecumene
Staat voor een groep vrijwilligers van de verschillende geloofsgemeenschappen in Loosduinen. Samen organiseren zij activiteiten en vieringen om de oecumenische banden aan te houden en te versterken.

Werkgroep volwassenencatechese
Onder leiding van twee vrijwilligers komt een groep parochianen maandelijks bij elkaar om met elkaar een bijbeltekst te bespreken.

Open geloofsgesprek
Eenmaal in de maand vindt op donderdagochtend na de viering een open geloofsgesprek plaats. Bij een kop koffie krijgen onderwerpen de aandacht die men zelf ter sprake wil brengen.