Een gastvrije kerk vraagt voor, tijdens en na de vieringen ook de inzet van vele medewerkers zoals:

Werkgroep Kerkopenstelling
Tijdens de Corona-crisis is de kerk alleen open rond de vieringen. Daarna is de kerk is weer elke woensdag open van 9.30 uur tot 12.30 uur. Dit is mogelijk omdat een groep vrijwilligers die uren bij toerbeurt gastvrouw en gastheer is.

Welkomstgroep
Voor aanvang van de vieringen verwelkomt een groep vrijwilligers de kerkgangers, beantwoordt eventuele vragen en reikt hen een missaaltje aan.

Koffiegroep
De werkgroep voor de inwendige mens. Iedere zondag na de viering zorgen zij voor een heerlijk kopje koffie, thee of glaasje limonade. Ook verlenen zij hun diensten bij evenementen georganiseerd vanuit de parochie.

Bloemengroep
De groep die ervoor zorgt dat de liturgievieringen in de kerk passend worden versierd . Uitbundig met speciale grote feesten, en ingetogen als de liturgie daar om vraagt.

Werkgroep Schone Kerk
Iedere dinsdagmorgen werkt een groep actieve parochianen aan de verzorging van liturgische voorwerpen, koper poetsen, de kaarsenbakken en het verder schoonmaken van de kerk.

Kerststal
Een groep vrijwilligers zorgt er voor dat de kerststal wordt neergezet en in januari weer wordt opgeruimd. Ook zetten zij de kerstboom neer en zorgen daarbij voor het aanbrengen van overige versiering.