MEDEDELINGEN op 16 en 17 februari

Maandag 18 februari, ‘s middags om 13.30 uur is er weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie.

Volgende week zaterdagavond om 20.00 uur geeft het koor
Capelle Sine Nomine een concert in deze kerk.
U bent van harte welkom.

MEDEDELINGEN op 8 en 9 februari

Na de vieringen worden er weer voorbeeldbrieven uitgedeeld aan de schrijvers en schrijfsters van Amnesty International

Ook volgend weekeinde zamelt de werkgroep diaconie weer wasmiddelen in voor de voedselbank Loosduinen. Iedere week kunt u houdbare levensmiddelen meebrengen voor de noodhulp binnen onze parochie. Beide acties bevelen we van harte bij u aan.

Dit weekeinde worden de houdbare levensmiddelen voor de noodhulp binnen de parochie in manden bij de offerande naar voren gebracht.

MEDEDELINGEN op 1 en 2 februari 2020

De nieuwsbrief voor de maand februari ligt weer achter op de tafels

Maandagmiddag 3 februari vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie

Maandagavond 3 februari om 20.00 uur vindt de tweede avond van het oecumenisch leerhuis plaats in de zaal van de pastorie

De werkgroep diaconie zamelt volgend weekeinde en het weekeinde daarop wasmiddelen in voor de voedselbank Loosduinen.

MEDEDELINGEN op 19 januari

De actie kerkbalans start dit weekeinde. De lopers kunnen na deze viering de tasjes met enveloppen ophalen in de tuinkamer van de pastorie

Maandag 20 januari start het Oecumenisch Leerhuis met een vesperviering om 19.30 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk.

De overige 3 avonden, steeds om de 14 dagen, beginnen om 20.00 uur. De bijeenkomsten vinden plaats in de pastorie, Loosduinse Hoofdstraat 6. Dit jaar staat het leerhuis in het teken van de zorg om moeder aarde.

MEDEDELINGEN op 12 januari

Na de viering worden er weer voorbeeld brieven uitgereikt aan de schrijvers van Amnesty International.

Zoals u in de nieuwsbrief van januari heeft kunnen lezen kunt u voortaan iedere zondag houdbare levensmiddelen meenemen naar de kerk voor gezinnen binnen onze parochie die afhankelijk zijn van hulp. Tijdens de viering van de 3de zondag van de maand, volgende week dus, brengen we de ingezamelde producten naar het altaar. Zij maken dan deel uit van de offerande. We hopen dat u enthousiast mee doet.

Maandag 20 januari start het oecumenisch leerhuis met een vesperviering om 19.30 uur in de kerk. De overige 3 avonden, steeds om de 14 dagen, beginnen om 20.00. Dit jaar staat het leerhuis in het teken van de zorg om moeder aarde.

Op zaterdag 18 januari a.s., om 12.30 uur, start de actie kerkbalans in de Emmauskerk met klokkengelui. Inloop vanaf 12.00 uur. Na de viering van zondag 19 januari kunnen de lopers de tasjes na de viering ophalen.

MEDEDELINGEN op 5 januari
De nieuwsbrief van januari is verschenen en ligt achter op de tafels klaar om mee te nemen.

Maandagmiddag 6 januari is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie

Achter op de tafels liggen de boekjes met daarin alle activiteiten binnen onze parochie voor het jaar 2020. Heeft u deze met kerstmis niet ontvangen, neem dan gerust een exemplaar mee.

MEDEDELINGEN op 28 en 29 december

De viering voor oudjaar wordt dit jaar gehouden op dinsdagochtend om 10.00 uur in de kerk.

Nieuwjaarsdag begint de viering om 11.00 uur

De adventsactie dit jaar heeft € 648 opgebracht. Heel veel dank namens de moeders en kinderen in El Salvador.

MEDEDELINGEN op 21 en 22 december

 Dinsdag a.s., 24 december, vervalt de viering van 10.00 uur ‘s morgens.

Die avond, Kerstavond, is er om 19.00 uur de viering voor kinderen en gezinnen en om 10.00 uur vieren we de nachtmis.

Eerste Kerstdag is er na de hoogmis van 10.00 uur, om 12.00 uur Kindje wiegen, een uurtje bij de stal voor de allerkleinsten.

Tweede Kerstdag is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering hier in deze kerk. De overige drie kerken van onze parochie zijn die dag gesloten.

Er zijn weer Gerardus kalenders te koop bij het secretariaat.

Ook dit jaar is er voor de vrijwilligers een cadeautje als dank voor alle inzet. Maar: het cadeautje kan niet door de brievenbus. Aan een aantal vrijwilligers vragen we of ze het na de viering af willen halen in de tuinkamer van de pastorie.

Dit jaar steunen we met de Adventsactie het project: aanpak moeder- en kindersterfte in El Salvador. De witte kist staat tot 2de kerstdag achter in de kerk. Dank voor uw bijdrage.

MEDEDELINGEN op 14 en 15 december

Na de vieringen van dit weekend zijn er weer voorbeeldbrieven uitgedeeld aan de schrijvers van Amnesty International

Ook dit jaar is er voor de vrijwilligers een cadeautje als dank voor alle inzet. Maar het cadeautje kan niet door de brievenbus. Vrijwilligers kunen het afhalen in de tuinkamer van de pastorie.

Dit jaar steunen we met de Adventsactie het project: aanpak moeder- en kindersterfte in El Salvador. De witte kist staat de hele adventsperiode achter in de kerk voor uw bijdrage.

Tijdens de advent kunt u op werkdagen om 16.30 uur meebidden met de vespers in de zaal van de pastorie.

Dit weekend organiseren de jongeren van Inside Out een kerstmarkt op de locatie Emmaus, van 12.00 uur tot 16.00 uur. Leyweg 930.

Zondag 15 december kunt u in deze kerk meedoen met de Loosduinse Volkskerstzang. Meezingen vanaf 16.00 uur

Er zijn weer Gerardus kalenders te koop bij het secretariaat.

MEDELINGEN op 1 december

De nieuwsbrief van december is verschenen en ligt achter op de tafels om mee te nemen.

Er zijn weer Gerarduskalenders te koop bij het secretariaat.

Komend weekeinde (8 december) en het weekeinde daarop (15 december) zamelt de Werkgroep Diaconie houdbare artikelen en kersttraktaties in voor de mensen die het minder hebben binnen onze parochiegrenzen.

Weet u iemand in uw omgeving die dit echt kan gebruiken en is geen klant van de voedselbank, dan kunt u het adres in een gesloten envelop met daarop vermeld ‘Diaconie’ afgegeven bij het secretariaat.

MEDELINGEN op 10 november

Na de viering worden er weer Amnesty International voorbeeld brieven uitgereikt.

Maandagmiddag is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie
Dinsdagmorgen om 10.00 uur is er weer een viering speciaal voor de oudere parochianen, met aansluitend een gezellig samenzijn in de zaal van de pastorie.

Ook volgend weekeinde zamelt de werkgroep diaconie weer houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank. In de manden achter in de kerk kunt u dan uw producten achter laten.

Volgend weekeinde is er ook een deurcollecte bestemd voor de Diaconie.

MEDELINGEN op 3 november

 De nieuwsbrief van november is verschenen en ligt achter op de tafels om mee te nemen

De weekenden van 19/10 november en 16/17 november zamelt de werkgroep diaconie weer houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank. In de manden achter in de kerk kunt u dan uw producten achter laten

MEDELINGEN op 26 en 27 oktober

Maandagmiddag 28 oktober is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie

Dinsdagmorgen bidden we nog één keer de rozenkrans, twintig minuten voor aanvang van de viering.

Vrijdag 1 november vieren we ’s avonds om 19.00 uur de eucharistie bij het hoogfeest van Allerheiligen

Zaterdag 2 november vieren we ’s avonds om 19.00 uur Allerzielen. Tijdens de eucharistieviering gedenken we alle overledenen, in het bijzonder diegenen die in het afgelopen jaar van ons heen gingen. Na de viering gaan we in processie naar de begraafplaats St. Jozef.

MEDELINGEN op 19 en 20 oktober

In de oktobermaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans, twintig minuten voor aanvang van de viering.

De jaarlijks terugkerende Geloofs- en ontmoetingsdag vindt plaats op 23 oktober in de Emmauskerk. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij het secretariaat. Een folder met meer informatie ligt achter op de tafel.

Zaterdagavond om 20.00 uur geeft Capelle Sine Nomine een concert in deze kerk. Toegang is gratis, deurcollecte na afloop. Flyers vindt u op de tafels achterin de kerk.

MEDELINGEN op 12 en 13 oktober

Na de viering worden er weer voorbeeldbrieven uitgereikt van Amnesty International

Maandagmiddag 14 oktober is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie

Komende weekeinde  (19 en 20 oktober) is het wereldmissiedag. De collecte zal dan in zijn geheel bestemd zijn voor de ondersteuning van de mensen die in de missielanden werken.

In de oktobermaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans, twintig minuten voor aanvang van de viering.

De jaarlijks terugkerende Geloofs- en ontmoetingsdag vindt plaats op 23 oktober in de Emmauskerk. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat. Een folder met meer informatie ligt achter op de tafel.

MEDEDELINGEN op 22 september

Na de viering wordt er bij de uitgang gecollecteerd voor het werk van de vredesorganisatie PAX. Met uw steun werken zij aan een menswaardige en vreedzame samenleving wereldwijd.

Volgende week zondag 29 september, kunt u van 13.00 tot 16.00 uur in dit kader deelnemen aan het vredesfeest in het stadsklooster van de broeders van Maastricht aan het Westeinde. Ontmoeting staat hier bij centraal.

Zondag 29 september om 10.00 uur zal de jaarlijkse kinderzegen plaatsvinden in de Emmaus-locatie aan de Leyweg. Na afloop zullen Kees Postumus en Jules Beerda een theatervoorstelling geven over bijbelverhalen. Een folder hierover ligt achter in de kerk.

Ook op Zondag 29 september neemt onze parochie weer deel aan de jaarlijkse landelijke activiteit: de kerkproeverij. De bedoeling is dat we mensen, die niet bekend zijn met onze traditie, uitnodigen om een viering mee te maken. We hopen dat u zich aangesproken voelt en u iemand uitnodigt.

Kinderen, die de uitdaging aandurven om gevormd te worden, worden uitgenodigd om mee te doen met de voorbereiding hiervoor, samen met leeftijdgenoten tussen de 11 en 14 jaar. Er wordt gestart in oktober en opgave kan bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 15 september

Na de viering worden er voorbeeldbrieven uitgereikt van Amnesty International.

Maandagmiddag 16 september vanaf 13.30 is er weer handwerken in de pastorie.

Volgend weekeinde is er een deurcollecte bestemd voor de nationale vredesweek.

Zondag 29 september om 10.00 uur zal de jaarlijkse kinderzegen plaatsvinden in de Emmauskerk aan de Leyweg. Na afloop zullen Kees Postumus en Jules Beerda een theatervoorstelling geven. Een flyer wordt aan het einde van de viering aan u uitgereikt.

Kinderen, die de uitdaging aandurven om gevormd te worden, worden uitgenodigd om mee te doen met de voorbereiding hiervoor, samen met leeftijdgenoten tussen de 11 en 14 jaar. Er wordt gestart in oktober en opgave kan bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 17 en 18 augustus

Maandag 19 augustus om 13.00 uur is er vindt de uitvaart plaats van Henk van Gageldonk, met aansluitend begrafenis vindt op St. Jozef. Hij overleed afgelopen woensdag op 89 jarige leeftijd.

Maandagmiddag 19 augustus is er om 13.30 uur weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie.

Komende zaterdag 24 augustus, na de viering van 17.00 uur kunt u in de pastorie, na een gezamenlijk broodmaaltijd kijken naar de film the Idol, een waar gebeurd verhaal over een vluchteling in de Gaza strook.

Volgend weekeinde 24 en 25 augustus is er na de vieringen weer de jaarlijkse deurcollecte ten behoeve van de MIVA, de missie verkeersmiddelen actie, die mensen in ontwikkelingslanden voorziet van de benodigde vervoersmiddelen

In september start op deze locatie de Alpha-cursus, een gratis en vrijblijvende cursus met een heldere en aansprekende uitleg over het geloof. Achter op de tafels vindt u folders hierover. Weet u iemand die mogelijk belangstelling heeft: breng het gerust onder de aandacht!

MEDEDELINGEN op 3 en 4 augustus
De nieuwsbrief voor de maand augustus ligt weer achterin de kerk op de tafels.

Op maandag 5 augustus is er om 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

MEDEDELINGEN op 14 juli

Na de viering worden er weer voorbeeld brieven uitgedeeld van  Amnesty International

De vormelingen hebben eigen koekjes en cakes gebakken. Zij verkopen deze lekkernijen na de viering van zondag 14 juli.
Zo lang de voorraad strekt!
De opbrengst van de verkoop is bestemd voor KIKA, kinderen kankervrij.

MEDEDELINGEN op 7 juli

Maandag 8 juli om 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie.

Zondag 14 juli a.s. tijdens de viering van 10.00 uur is de laatste kinderwoorddienst van dit schooljaar. Alle kinderen zijn welkom voor een speciale afsluiting van deze periode.

MEDEDELINGEN op 29 en 30 juni

De nieuwsbrief voor juli is verschenen en ligt op de tafel achterin de kerk klaar om mee te nemen.

Dit weekeinde kunt u nog uw formulier aangaande de tijdcollecte inleveren.

MEDEDELINGEN op 8 en 9 juni

Na de vieringen worden er weer voorbeeldbrieven aangereikt aan de schrijvers en schrijfsters van Amnesty International.

Maandag, tweede Pinksterdag, is er een gezamenlijke viering om 10.30 uur in de Pastoor van Arskerk. In de andere drie kerken van onze parochie is er dan geen viering.

In het kader van het 50 jarig bestaan van de Pastoor van Arskerk wordt u uitgenodigd voor een lichtshow in en bij de kerk op zaterdag 15 juni van 21.00 uur tot 22.30 uur.

MEDEDELINGEN op 1 en 2 juni

De nieuwsbrief van juni is verschenen en ligt achter op de tafels om mee te nemen.

Op woensdag 12 juni om 14.00 uur is er een high tea in de pastorie. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 19 mei

In de meimaand bidden we op dinsdagmorgen 20 minuten voor aanvang van de viering van 10.00 uur de rozenkrans.

Zondagmiddag 19 mei om 15.00 uur geeft het koor Capella sine Nomine o.l.v. André Vis een concert in deze kerk. De toegang is gratis, wel wordt er na afloop gecollecteerd.

Volgende week zondag (26 mei) vieren 7 kinderen hun Eerste Heilige Communie in de viering van 10.00 uur. U bent van harte welkom.

Achter op de tafels vindt u de Oecumenische Kalender. Een boekje met inspirerende teksten voor de dagen tussen Pasen en Pinksteren. Een bijdrage van € 4,– wordt op prijs gesteld.

MEDEDELINGEN op 12 mei

Na de viering van zondag 12 mei wordt er gecollecteerd om de opleiding van priesters financieel te ondersteunen. Op deze Roepingenzondag bevelen wij deze collect van harte aan!

Na de viering worden weer voorbeeldbrieven van Amnesty International uitgereikt.

Maandagmiddag 13 mei is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de zaal van de pastorie. Die avond is er om 20.00 uur weer geloofsgesprek van Geloven Nu in de pastorie.

Dinsdagmorgen 14 mei om 10.00 uur is er hier in de kerk weer een viering speciaal voor oudere parochianen. Na de viering is er een gezellig samenzijn in de pastorie. U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat.

In de meimaand bidden we op dinsdagmorgen 20 minuten voor aanvang van de viering van 10.00 uur de rozenkrans.

Volgende week zondag geeft het koor Capella sine nomine o.l.v. Andre Vis om 14.00 uur een concert in deze kerk. De toegang is gratis, wel wordt er na afloop gecollecteerd.

Achter op de tafels vindt u de oecumenische kalender. Een boekje met inspirerende teksten voor de dagen tussen Pasen en Pinksteren. Een bijdrage van € 4 wordt op prijs gesteld.

MEDEDELINGEN op 4 en 5 mei

De nieuwsbrief van mei is verschenen en ligt achterin de kerk op de tafels om mee te nemen.

In de meimaand bidden we op dinsdagmorgen 20 minuten voor aanvang van de viering van 10.00 uur de rozenkrans. Aanvang is dus 9.40 uur.

Achter op de tafels vindt u de oecumenische kalender. Een boekje met inspirerende teksten voor de dagen tussen Pasen en Pinksteren. Een bijdrage van € 4,– wordt op prijs gesteld.

Maandag 5 mei om 12.00 uur vindt de uitvaart plaats van Mies Duijvestijn-Samson, waarna de begrafenis op St.Jozef. Mies overleed afgelopen woensdag, 90 jaar oud.

Volgende week zondag is er een speciale kindernevendienst tijdens de viering van 10.00 uur. De kinderen mogen dan een Mariabeeldje maken. De werkgroep hoopt dat er veel kinderen meedoen.

De vastenactie bracht dit jaar €. 669,95 op en de deurcollecte van vorige week voor de PCI € 219,15. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage.

MEDEDELINGEN op 27 en 28 april

Na de viering is er een deurcollecte bestemd voor de activiteiten van de PCI, de parochiële caritas instelling. Van harte aanbevolen!

Maandagmiddag vanaf 13.30 uur is er handwerken in de pastorie.

In de meimaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans, 20 minuten voor aanvang van de viering van 10.00 uur.

Zaterdag, 4 mei, is er om 19.30 uur een oecumenische herdenkingsdienst in deze kerk, met aansluitend de kranslegging bij het Loosduinse monument.

Achter op de tafels vindt u de oecumenische kalender. Een boekje met inspirerende teksten voor de dagen tussen Pasen en Pinksteren. Een bijdrage van € 4,– wordt op prijs gesteld.

MEDEDELINGEN op 20 en 21 april

Dit jaar ondersteunen we bij de vastenactie waterprojecten op Flores in Indonesië, in Afrika en in Midden Amerika. De witte kist staat vandaag nog achter in de kerk voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen.

Op 2de Paasdag, maandag 22 april, is er een gezamenlijke viering in de Emmauskerk. In onze kerk en de overige kerken van de parochie is er dan geen viering

U kunt nog een Oecumenische Paaskalender kopen bij het secretariaat ad € 4. De kalender bevat inspirerende teksten voor de tijd van Pasen tot Pinksteren

Volgend weekeinde, 27 en 28 april, is er een deurcollecte bestemd voor de activiteiten van de PCI, de parochiële caritas instelling.

MEDEDELINGEN op 13 en 14 april

Dit jaar ondersteunen we bij de vastenactie waterprojecten op Flores in Indonesië, in Afrika en Midden Amerika. De witte kist staat achter in de kerk voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen.

Na deze viering kunt u de paasbroden en de oecumenische paaskalender afhalen.

Ook wordt u gevraagd paasbakjes te bezorgen bij zieke en oudere parochianen. Wilt u na de viering voorin komen kijken of er bakjes bij u in de buurt zijn.

En er worden weer voorbeeld brieven uitgereikt van Amnesty International

Maandagmiddag om 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie

Dinsdagmorgen om 11.00 uur vindt in de Jozefkapel de uitvaart plaats van Jeanne Heemskerk. Zij overleed afgelopen maandag op 90 jarige leeftijd.

Witte donderdag vieren we ’s avonds om 19.00 uur de eucharistie.
Goede vrijdag om 15.00 uur de kruisweg en
in de avond om 19.00 uur de plechtigheden van Goede vrijdag.

Zaterdagavond vieren we om 21.30 uur de Paaswake

MEDEDELINGEN op 6 en 7 april

De nieuwsbrief van april ligt weer achter op de tafels om mee te nemen

Dit jaar ondersteunen we bij de vastenactie waterprojecten in Indonesië (Flores), Afrika en Midden Amerika. De witte kist staat achter in de kerk voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen!

Tijdens deze veertigdagentijd is er op de weekdagen om 16.30 uur een vesperviering in de zaal van de pastorie.

Na deze viering kunt u nog paasbroden bestellen. De prijs per brood bedraagt € 5,75. Volgend weekeinde kunt u na de vieringen het brood ophalen.
U kunt ook een oecumenische Paaskalender met inspirerende teksten voor elke dag van Pasen t/m Pinksteren bestellen ten bedrage van € 4,–

MEDEDELINGEN op 31 maart

Dit jaar ondersteunen we bij de vastenactie waterprojecten in Indonesië, Afrika en Midden Amerika. De witte kist staat achter in de kerk voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen.

Maandagmiddag 1 april om 13.15 uur vindt de uitvaart plaats van Kees van Gaalen. Kees overleed afgelopen woensdag, 78  jaar oud. Hij was meer dan 60 jaar lid van het koor Deo Sacrum

Maandagmiddag 1 april is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

Tijdens deze veertigdagentijd is er op de weekdagen om 16.30 uur een vesperviering in de zaal van de pastorie.

Na deze viering kunt u weer paasbroden bestellen. De prijs per brood bedraagt € 5,75. In het weekeinde van Palmzondag kunt het brood ophalen.
U kunt ook een oecumenische Paaskalender met inspirerende teksten voor elke dag van Pasen t/m Pinksteren bestellen ten bedrage van € 4,–.

MEDEDELINGEN op 24 maart

Dit jaar ondersteunen wij met de parochie waterprojecten van de vastenactie in Indonesië, Afrika en Midden Amerika. De witte kist staat achter in de kerk voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen.

Maandagmiddag 25 maart om 13.00 uur vindt de uitvaart plaats van Mieke van Wingerden. Zij overleed afgelopen dinsdag op 81 jarige leeftijd.

Dinsdagavond om 19.30 uur geeft Desiré Krikhaar een lezing over engelen op iconen. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij het secretariaat

Tijdens deze veertigdagentijd is er op de weekdagen om 16.30 uur een vesperviering in de zaal van de pastorie.

U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. Op de tafel achter in de kerk ligt het bestelformulier.
Ook kunt u zich nog opgeven voor het zelf maken van een huispaaskaars op zaterdag 30 maart vanaf 10.00 uur. Ook hiervoor ligt het formulier achter op de tafel.

Na deze viering kunt u weer paasbroden bestellen. De prijs per brood bedraagt € 5,75. In het weekeinde van Palmzondag kunt het brood ophalen.
U kunt ook een oecumenische Paas kalender met inspirerende teksten voor elke dag van Pasen t/m Pinksteren bestellen ten bedrage van € 4,–

De volgende twee weekenden zamelt de werkgroep diaconie weer chocolade en stevig fruit in om paasbakjes te maken voor zieke parochianen en ouderen. De manden voor uw bijdrage staan dan achter in de kerk

MEDEDELINGEN op 17 maart

Dit jaar ondersteunen wij met de parochie waterprojecten van de vastenactie in Indonesië, Afrika en Midden Amerika. De witte kist staat achter in de kerk voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen.

Maandagmiddag 18 maart is er vanaf 14.00 uur weer handwerken in de pastorie

Tijdens deze veertigdagentijd is er op de weekdagen om 16.30 uur een vesperviering in de zaal van de pastorie.

U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. Op de tafel achter in de kerk ligt het bestelformulier.
Ook kunt u zich nog opgeven voor het zelf maken van een huispaaskaars op zaterdag 30 maart vanaf 10.00 uur. Ook hiervoor ligt het formulier achter op de tafel.

Volgend weekeind kunt u weer paasbroden bestellen. De prijs per brood bedraagt € 5,75. In het weekeinde van Palmzondag kunt het brood ophalen.

U kunt ook een oecumenische Paaskalender bestellen met inspirerende teksten voor elke dag van Pasen t/m Pinksteren, ad € 4,–

MEDEDELINGEN op 9 en 10 maart

Na de viering worden er weer voorbeeld brieven uitgedeeld aan de schrijvers en schrijfsters van Amnesty international

Ook kunt u zo dadelijk achter in de kerk informatie krijgen over de bedevaart naar Lourdes die in september vanuit onze parochie wordt georganiseerd.

Afgelopen woensdag is de vastenactie van start gegaan. We ondersteunen dit jaar waterprojecten in Indonesië, Afrika en Midden Amerika. De witte kist staat achterin de kerk voor uw bijdrage. Van harte aanbevolen.

Tijdens deze veertigdagentijd is er op de weekdagen om 16.30 uur een vesperviering in de zaal van de pastorie.

Dinsdag 12 maart is er 18.00 uur de eerste vastenactiemaaltijd in de pastorie. U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat (ma-vrij 9.30-12.30  tel  070 397 94 13).

MEDEDELINGEN op 3 maart

De nieuwsbrief van maart is verschenen en ligt op de tafels achterin de kerk om mee te nemen.

Maandag 4 maart is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie

Maandag 4 maart is de vierde en laatste avond van het Oecumenisch Leerhuis Loosduinen. Thema ‘Plaatsen waar hemel en aarde elkaar raken’. Ds. Michiel Aten verzorgt een inleiding over het oecumenische pelgrimsoord Taize. De toegang is gratis, een vrije bijdrage voor koffie en thee wordt op prijs gesteld. Het begint om 20.00 uur in de Abdijkerk, Willem III Straat 40.

 

Woensdag 6 maart om 13.00 uur is er een viering bij de uitvaart van Joke Stein-Hartman, waarna begrafenis op St. Jozef. Ze overleed afgelopen woensdag.

 

Woensdag 6 maart is het aswoensdag. ‘s Avonds om 19.00 uur is er een oecumenische viering met oplegging van het askruisje. Die dag start ook de vastenactie. We ondersteunen dit jaar waterprojecten in Indonesië, Afrika en Midden Amerika. Van harte aanbevolen.

Donderdag 7 maart om 12.00 uur is er een viering bij de uitvaart van John Remmerswaal. John overleed afgelopen woensdag, op 89 jarige leeftijd.

Volgende week zondag, eerste zondag van de veertigdagentijd is er een gezamenlijke viering in deze kerk.

Dinsdag 12 maart is er 18.00 uur de eerste vastenactiemaaltijd in de pastorie. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat

U kunt uw oude palmtakjes nog inleveren, achter in de kerk in de daar voor bestemde bak

MEDEDELINGEN op 23 en 24 februari

Vrijdag, 1 maart, Wereldgebedsdag, wordt er om 14.00 uur in de pastorie een oecumenische gebedsdienst gehouden. Het thema dit jaar is “Welkom, God nodigt je uit”.

U kunt uw oude palmtakjes achter in de kerk inleveren in de daar voor bestemd bak.

MEDEDELINGEN op 16 en 17 februari

Maandagmiddag is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie

Maandagavond vindt de derde avond van het oecumenisch Leerhuis, plaats in de Abdijkerk. In de serie over plaatsen waar mensen naartoe trekken om er bevestiging, verdieping of verrijking van hun geloof te vinden, is pater Johannes-Pio (Broeders van Sint Jan) te gast. Hij spreekt, deels vanuit zijn eigen ervaring, over Santiago de Compostella.  Aanvang 20.00 uur  Abdijkerk, Willem III Straat 40

Dinsdagavond om 19.30 uur geeft Marc de Smet, zorgarts, samen met verpleegkundige Willy Hoogendoorn een lezing over levens voltooiing en menswaardig sterven en zij gaan graag in gesprek met de aanwezigen. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 9 en 10 februari

Na de viering worden er voorbeeld brieven uitgedeeld voor de schrijvers van Amnesty International.

Ook volgend weekeinde zamelt de werkgroep diaconie weer wasmiddelen in voor de voedselbank.

Woensdag 13 februari is er een bijbelse culinaire avond. Er wordt gekookt en gegeten met bijbelse inspiratie. U kunt zich nog opgegeven bij het secretariaat.

Dinsdagavond 19 februari om 19.30 uur geeft Marc de Smet, zorgarts, samen met verpleegkundige Willy Hoogendoorn een lezing over levens voltooiing en menswaardig sterven en zij gaan graag in gesprek met de aanwezigen. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 2 en 3 februari

De nieuwsbrief van februari is verschenen en ligt klaar achter op de tafels.

Maandagmiddag is er weer vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie

Maandagavond is de tweede vond in het kader van het Oecumenisch Leerhuis Loosduinen ‘Plaatsen waar hemel en aarde elkaar raken’, een serie van vier lezingen over plaatsen waar mensen naartoe trekken om er bevestiging, verdieping of verrijking van hun geloof te vinden.
Ds. Wietske Verkuyl verzorgt een lezing over spiritueel eiland Iona. De toegang is gratis, een vrije bijdrage voor koffie en thee wordt op prijs gesteld. Aanvang 20.00 uur, Abdijkerk, Willem III Straat 40.

Volgend weekeinde zamelt de werkgroep diaconie weer wasmiddelen in voor de voedselbank.

Dinsdag 19 februari om 19.30 uur geeft Marc de Smet, zorgarts, samen met verpleegkundige Willy Hoogendoorn een lezing over levens voltooiing en menswaardig sterven en zij gaan graag in gesprek met de aanwezigen. Wilt u deelnemen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 27 januari

Maandag 28 januari om 11.00 uur vieren we de uitvaart van Gerard Jeursen, waarna crematie op Ockenburgh. Gerard overleed vorig week maandag op 92 jarige leeftijd.

MEDEDELINGEN op 20 januari

Dit weekeinde start de actie kerkbalans 2019. De lopers en loopsters van de actie kerkbalans brengen deze week de deelname enveloppen rond.

Komende week is de gebedsweek voor de Eenheid van de christenen. Om 19.30 uur wordt in de Abdijkerk een gebedsdienst gehouden. Om 20.00 uur begint de eerste uit een serie van vier lezingen. De lezingen gaan over plaatsen waar mensen naartoe trekken om er bevestiging, verdieping of verrijking van hun geloof te vinden. Diaken Jos van Adrichem bijt de spits af met een inleiding over bedevaartsoord Lourdes. De toegang is gratis, een vrije bijdrage voor koffie en thee wordt op prijs gesteld.

Wereldwijd wordt de gebedsweek voor de Eenheid gebeden voor eenheid van de kerken en de christenen. Op woensdag 23 januari is er om 19.30 uur viering in de Jacobuskerk in de Parkstraat die door de Haagse Gemeenschap van Kerken wordt georganiseerd. U bent daarbij van harte welkom.

Wegens omstandigheden gaat de “Jong voor oud” -bijeenkomst die de jongerengroep Inside Out zou organiseren op deze locatie op zondagmiddag 27 januari, helaas niet door.

MEDEDELINGEN op 13 januari

 Na de viering van zondag 13 januari zijn er weer voorbeeld brieven van Amnesty International uitgereikt.

Maandagavond 14 januari om 20.00 uur is er weer een geloofsgesprek van ‘Geloven nu’  in de pastorie.

Komend weekeinde start de actie kerkbalans. Zaterdag 19 januari om 12.30 uur wordt er in de Emmaus een lawaaiconcert gehouden om de actie te ondersteunen. U bent van harte uitgenodigd om ook herrie te komen maken met een instrument of iets anders dat herrie maakt.

MEDEDELINGEN op 6 januari

De nieuwsbrief van januari is verschenen en ligt achterin de kerk op de tafel.

Maandag 7 januari vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie. Welkom!

MEDEDELINGEN op 29 en 30 december

De adventsactie heeft dit jaar € 588,76 opgebracht die ten goede komt aan de kinderen in Rwanda. Namens hen heel veel dank.

Maandag 31 december, oudejaarsdag, is er om 17.00 uur een viering waarin we met dankbaarheid terugkijken op het afgelopen jaar.

Nieuwjaarsdag vieren we om 11.00 uur de Eucharistie waarna gelegenheid tot om elkaar te ontmoeten en het beste toe te wensen.

MEDEDELINGEN op 22 en 23 december

De adventsactie van dit jaar komt ten goede aan de straatkinderen in Rwanda. De witte kist staat achter in de kerk voor uw bijdrage.

Namens de werkgroep diaconie heel veel dank voor alle ingezamelde lekkernijen bestemd voor de kerstpakketten.

Maandag 24 december, Kerstavond is er om 19.00 uur een viering speciaal voor kinderen en gezinnen.
Die avond om 22.00 uur vieren we de feestelijke Eucharistie van de kerstnacht.

Op Eerste Kerstdag vieren we om 10.00 uur het hoogfeest van Kerstmis.
Na die viering is er rond de klok van 12, voor de allerkleinsten onder ons Kindje wiegen.

Tweede Kerstdag, is er om 10.30 uur een gezamenlijke viering in de Pastor van Ars kerk.  De Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk is dan gesloten.

MEDEDELINGEN op 15 en 16 december 2019

De adventsactie 2018 komt ten goede aan de straatkinderen in Rwanda. De witte kist voor uw bijdrage staat achter in de kerk.

Na de viering en vanmiddag na de volkskerstzang kunt u voor het laatst de kerststallententoonstelling bekijken. Zeer de moeite waard!

Vanmiddag om 16.00 uur is er in onze kerk de traditionele Loosduinse Volkskerstzang.

Dinsdagmorgen 18 december om 10.00 uur is een viering van boete en verzoening.

De kerstmarkt die vorig weekeinde werd gehouden op de locatie Emmaus heeft het mooie bedrag van ruim € 1.600,– opgebracht. De jongeren zijn u dankbaar. De opbrengst zal ten goede komen aan de diakonale activiteiten van Inside Out.

MEDEDELINGEN op 8 en 9 december

De adventsactie van dit jaar komt ten goede aan de straatkinderen in Rwanda. De witte kist voor uw bijdrage staat achter in de kerk.

Dit weekend vindt van 11.00 uur tot 16.00 uur de kerstmarkt van jongerengroep Inside Out plaats op de locatie Emmaus, Leyweg 930. Alle opbrengsten van deze markt komen ten goede aan de diaconale activiteiten van Inside Out in 2019!

U wordt van harte uitgenodigd om een kijkje te gaan nemen op de kerstmarkt!

In de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk is momenteel een prachtige kerststallen tentoonstelling. U kunt de komende week elke middag nog komen kijken van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom.

Ook volgend weekeinde zamelt de werkgroep diaconie weer houdbare artikelen in, zoals koffie, thee, koekjes, chocolade etc. voor de kerstpakketten, bestemd voor hen die wel wat extra’s kunnen gebruiken.  Indien u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt, geeft u het adres dan in een gesloten envelop af bij het secretariaat.

Zondag 16 december is er om 16.00 uur in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk de Loosduinse Volkskerstzang.
Ook daar bent u van harte welkom!

Gerardus kalenders zijn weer te koop bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 1 en 2 december

De nieuwsbrief voor de maand december vindt u achter op de tafels

De adventsactie staat in het teken van de straatkinderen in Rwanda. De witte kist staat weer achter in de kerk voor uw bijdrage.

Voor de kinderen is er een eigen activiteit voor de adventsactie. Na deze viering mogen alle kinderen voorin de kerk doosjes ophalen om geld te sparen voor die kinderen. Ook krijgen ze een tekenvel waarop een tekening gemaakt mag worden die naar Rwanda wordt verstuurd. Het is de bedoeling dat de gevulde doosjes en de zelfgemaakte tekeningen ingeleverd worden tijdens de kinderkerstviering.

De komende twee weekeinden zamelt de werkgroep diaconie weer houdbare artikelen in, zoals koffie, thee, koekjes, chocolade etc. voor de kerstpakketten bestemd voor hen die wel wat extra’s kunnen gebruiken.  Indien u iemand weet die hiervoor in aanmerking komt, geeft u het adres dan in een gesloten envelop af bij het secretariaat.

Donderdag 6 december vieren we om 11.00 uur de uitvaart van Annie van der Meer-Verhoeven met aansluitend de begrafenis op St. Jozef. Zij overleed afgelopen donderdag op 97 jarige leeftijd

Vanaf 8 december tot en met 16 december wordt er in deze kerk een unieke kerststallen tentoonstelling gehouden. De kerk is die dagen in de middag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Iedereen is welkom.

Gerardus kalenders zijn weer te koop bij het secretariaat.

 

MEDEDELINGEN op 18 november

Na de viering op 18 november wordt er gecollecteerd voor de diaconale activiteiten van onze parochie. Van harte aanbevolen!

U kunt kinderen die in groep 4 van de basisschool zitten aanmelden voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op de site van de Parochie de Vier Evangelisten kunt u een inschrijfformulier downloaden en invullen.

Volgende week zondag, 25 november, Hoogfeest van Christus Koning, vieren we om 10 uur de eucharistie in de Emmauskerk. Omdat het een gezamenlijke viering is voor alle parochianen, zijn de overige 3 kerken die dag gesloten. Tevens eren we die dag de H. Caecilia, patrones van alle koren. Na de viering, om 12.30 uur, geven 4 koren van onze parochie een concert in de Emmauskerk, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd. Een folder hierover treft u aan achter op de tafels

Vanaf zaterdag 8 december tot en met zondag 16 december wordt er in deze kerk een unieke tentoonstelling van kerststallen gehouden. De kerk is die dagen in de middag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. U bent welkom met vrienden en buren.

Gerardus kalenders zijn weer te koop bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 11 november

Na deze viering wordt er gecollecteerd voor activiteiten van jongeren binnen ons bisdom.
Volgende week is de gehele collecte bestemd voor de diaconale activiteiten binnen onze parochie.

Beide van harte aanbevolen.

Na de viering worden er weer brieven van Amnesty International uitgereikt voor de schrijvers.

Maandagmiddag 12 november is er om 13.00 uur weer handwerken in de pastorie

Op dinsdag 13 november is er om 10.00 uur een viering speciaal voor oudere parochianen, met na afloop een gezellig samenzijn. U kunt zich nog aanmelden bij het secretariaat.

Kinderen, die in groep 4 van de basisschool zitten, kunnen weer worden aangemeld voor de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie. Op de site van de Parochie De Vier Evangelisten kunt u een inschrijfformulier downloaden en invullen.

Op zondag 25 november, Hoogfeest van Christus Koning, vieren we om 10.00 uur de Eucharistie in de Emmauskerk. Omdat het een gezamenlijke viering is voor alle parochianen, zijn de andere drie kerken gesloten. Tevens vieren we die dag het Caeciliafeest, zij is patrones van alle koren. Na de viering, om 12.30 uur, geven vier koren van onze parochie een concert in de Emmauskerk, waarvoor iedereen van harte is uitgenodigd.

Gerardus kalenders zijn weer te koop bij het secretariaat.

 

MEDEDELINGEN op 3 en 4 november

De nieuwsbrief van november ligt achterin de kerk op de tafels klaar om mee te nemen.

De wensboom staat weer achter in de kerk. U kunt één of meer wensbriefjes meenemen om een cadeautje te kopen voor een ziek of beperkt kind.

Volgend weekeinde worden er door de werkgroep diaconie weer houdbare artikelen verzameld, bestemd voor de voedselbank van Loosduinen.

Op dinsdag 13 november is er om 10.00 uur een viering speciaal voor oudere parochianen, met na afloop een gezellig samenzijn. Graag aanmelden bij het secretariaat.

 Gerardus kalenders zijn weer te koop bij het secretariaat.

 

MEDEDELINGEN op 20 en 21 oktober

De deurcollecte van afgelopen weekeinde voor Sulawesi heeft € 348.50 opgebracht, dank voor uw bijdrage

Vrijdag 26 oktober is er van 9.30 uur tot 11.30 uur een kledinginzameling bestemd voor het MOV (Missie Ontwikkeling en Vrede). De inzameling vindt plaats op het kerkplein van de Emmauskerk, Leyweg 930.

In de maand oktober bidden we iedere dinsdagmorgen, 20 minuten voor aanvang van de viering van 10.00 uur, de rozenkrans.

 Gerardus kalenders zijn weer te koop bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 30 september

De opbrengst van de deurcollecte van vorige week, bestemd voor het vredes werk van PAX bedroeg € 81,–. Hartelijk dank voor uw gaven.

Maandagmiddag 1 oktober om 14.00 uur is er weer handwerken in de pastorie.

Woensdag 3 oktober om 14.00 uur, wordt er weer een high tea georganiseerd in de pastorie. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij het secretariaat.

Volgend weekeinde vindt de kinder- en gezinsviering  plaats om 10.30 uur in de kerk toegewijd aan de Pastoor van Ars, Aaltje Noordewierstraat 4. Het kinderkoor van onze parochie zal tijdens deze viering zingen.

MEDEDELINGEN op 16 september

Achter op de tafels liggen folders genaamd “Ruimte voor God”, met veel  informatie over kerkgebouwen. Mee te nemen voor wie wil.

Ook liggen er bijbeltjes in verschillende talen om mee te nemen.

Maandagmiddag 17 september is er weer handwerken in de zaal van de pastorie.

Maandagavond 17 september is er om 20.00 uur weer gespreksavond van de groep ‘Geloven nu’.

Diegenen die zich opgegeven hebben voor de Bengaalse maaltijd a.s. woensdag, worden om 17.00 uur in de pastorie verwacht.

Aan het einde van Vredesweek organiseert onze parochie een Vredesfeest met andere gezindten. Dit feest vindt plaats op zondag 23 september van 13.00 tot 16.00 uur in het Stadsklooster, Westeinde 101. Bij het Vredesfeest staat ontmoeting centraal. We denken dit te bereiken via een interreligieus en intercultureel programma voor iedereen. Er zijn optredens en ook kinderactiviteiten. Vier met ons het Vredesfeest als afsluiting van de Haagse Vredesweek.

Volgend weekeinde (23 september)  is er een deurcollecte bestemd voor het vredeswerk van PAX. Zij zetten zich in vrede te bewerkstelligen op allerlei plekken in onze samenleving.

Op zondag 30 september is er in samenwerking met Inside Out een jongerenviering. Aansluitend is er een reünie voor de vormelingen. Je kunt je hiervoor opgeven bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 9 september
Na de viering worden er voorbeeld brieven uitgereikt van Amnesty International.
Na de viering worden er ook loten van de Zonnebloem verkocht.

Vrijdag a.s., 14 september, is er om 11.00 uur een lezing over de vragen die spelen rond “voltooid leven” op de locatie Titus Brandsma, (Kamperfoeliestraat 279) met daarna mogelijkheid tot gesprek.

Zondag 16 september a.s. wordt voor de 2de keer een Kerkproeverij georganiseerd. Parochianen worden gevraagd iemand uit te nodigen die nog nooit of lange tijd geleden aan een viering heeft deelgenomen, om zo kennis te maken met onze gemeenschap.

Woensdagavond 19 september verzorgt een team van de stichting Physci een Bengaalse maaltijd in de pastorie. Er wordt een bijdrage gevraagd. De opbrengst komt ten goede aan gehandicapte kinderen in Bangladesh (www.physci.nl) . U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 2 september

De deurcollecte bestemd voor de MIVA heeft € 101,– opgebracht. Hartelijk dank voor uw gave

De nieuwsbrief voor de maand september ligt op de tafels achterin de kerk.

Maandagmiddag is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie

Zondag 9 september a.s. is het ziekenzondag. Wilt u de ziekenzalving ontvangen, dan kunt u zich nog tot a.s. vrijdag opgeven bij het secretariaat

Zondag 16 september wordt voor de 2de keer Kerkproeverij georganiseerd. U wordt gevraagd iemand uit te nodigen die nog nooit of lange tijd geleden aan een viering heeft deelgenomen, om zo kennis te maken met onze gemeenschap.

Woensdagavond 19 september verzorgt een team van de stichting Physci een Bengaalse maaltijd in de pastorie. De opbrengst komt ten goede aan gehandicapte kinderen in Bangladesh (www.physci.nl) . Ook hiervoor kunt u zich opgeven bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 18 en 19 augustus

Maandag  20 augustus is er vanaf 13.30 uur handwerken in de pastorie

Volgend weekeinde is er een deurcollecte bestemd voor de MIVA, informatie hierover vindt u achter op de tafels achterin de kerk

Zaterdag 25 augustus wordt tijdens de viering van 17.00 uur het huwelijk ingezegend van Chris van der Most  en Jacky de Zwart.

Na de viering op 25 augustus (rond 18.15 uur) is er een broodmaaltijd, waarna gezamenlijk de film “The Shack” wordt bekeken. U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat

MEDEDELINGEN op 8 juli

Na de viering op zondag 8 juli is er in de pastorie gelegenheid om pastor Groenewegen te feliciteren met zijn 50-jarig priesterjubileum. Vanwege dit jubileum geeft de cantorij die middag om 14.00 uur een concert in deze kerk. Ook hier bent u welkom.

Maandagmiddag 9 juli om 13.30 uur is er handwerken in de pastorie

Kinderen van groep 7 en 8, die gevormd willen worden, kunnen zich aanmelden bij het Centraal Parochie Secretariaat. Na de zomervakantie start de voorbereiding. Formulieren met informatie liggen achter in de kerk.

MEDEDELINGEN op 30 juni en 1 juli

De nieuwsbrief voor juli ligt achterin de kerk op de tafels.

Kinderen van groep 7 en 8, die gevormd willen worden, kunnen zich aanmelden bij het Centraal Parochie Secretariaat. Na de zomervakantie start de voorbereiding. Formulieren met informatie liggen achter in de kerk.

U kunt zich nog opgeven voor de tijdcollecte. De doos voor het ingevulde formulier staat dit weekeinde nog achter op de tafel.

Volgende week zondag viert pastor Groenewegen zijn 50-jarig priesterfeest in onze geloofsgemeenschap. U kunt hem na de viering van 10.00 uur feliciteren. ’s Middags om 14.00 uur biedt de cantorij hem een concert aan in deze kerk, waarbij u van harte bent uitgenodigd.

MEDEDELINGEN op 23 en 24 juni

Maandagmiddag 25 juni is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

Kinderen van groep 7 en 8, die gevormd willen worden, kunnen zich aanmelden bij het Centraal Parochie Secretariaat. Na de zomervakantie start de voorbereiding. Formulieren met informatie liggen achter in de kerk.

U kunt zich nog opgeven voor de tijdcollecte. De doos voor het ingevulde formulier staat achter op de tafel.

MEDEDELINGEN op 16 en 17 juni

Na de viering op zondag 17 juni zullen jongens en meisjes die onlangs gevormd zijn zelfgebakken koekjes verkopen. De zakjes koek kosten € 0,50 per stuk. De opbrengst is bestemd voor het Wereld Natuur Fonds.

Na de viering is er gelegenheid om het tijdcollecteformulier in te vullen en in te leveren. Er liggen formulieren achter in de kerk.
Op het formulier kunt u één of meer dagdelen in september invullen waarop u iets voor een ander zou willen doen. Als u b.v. een karweitje of een boodschap voor iemand wilt doen, plaatst u een kruisje bij het hokje ‘praktisch’. Als u meer voelt voor b.v. begeleiding van een gezellige activiteit of het maken van een wandeling, dan kruist u het vakje ‘sociaal’ aan. Noteer ook de datum in uw agenda.
Mocht u met enige regelmaat iets voor een ander kunnen en willen doen, dan kunt u dat ook op het formulier aangeven. Dit jaar is het ook mogelijk om aan te geven dat u zelf hulp kunt gebruiken of dat u graag eens met iemand afspreekt om iets gezelligs te doen. Dit kunt u op de onderste helft van het formulier invullen.
Vergeet u niet uw naam, telefoonnummer en uw e-mailadres in te vullen, zodat één van de pastors of een vrijwilliger contact met u kan opnemen. Het ingevulde formulier kunt u tot en met zondag 1 juli a.s. nog inleveren in de speciale ‘tijdcollectedoos’.

Zaterdag 23 juni wordt na de viering van 17.00 uur in de pastorie de komische film ‘Evan Almighty’ getoond. Voor een eenvoudige broodmaaltijd wordt gezorgd. Meldt u zich vooraf wel aan bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 13 mei

De nieuwsbrief voor de maand mei ligt achter op de tafels.

In de meimaand bidden we op dinsdagochtend, 20 minuten voorafgaand aan de viering van 10.00 uur de rozenkrans.

Maandagmiddag vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie

Woensdagavond om 19.30 uur geeft Desiree Krikhaar een lezing over het leven van Maria. Zij vertelt over Maria iconen en gaat in op wonderen die aan Maria zijn toegeschreven.

Na de viering worden er weer voorbeeldbrieven van Amnesty International uitgereikt.

MEDEDELINGEN op 6 mei

De nieuwsbrief voor de maand mei ligt achter op de tafels.

In de meimaand bidden we op dinsdagochtend, 20 minuten voorafgaand aan de viering van 10.00 uur de rozenkrans.

Donderdag, Hemelvaartsdag, vertrekt  ’s morgens vroeg om 06.00 uur de bedevaart naar de ruïne van Eik van Duinen en om 10.00 uur is er een viering hier in deze kerk.

Zaterdagavond 12 mei geeft het koor Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis om 20.00 uur een concert in deze kerk. U bent van harte welkom.

MEDEDELINGEN op 28 en 29 april

De deurcollecte van vorig weekeinde voor Roepingen zondag bedroeg € 113,–  Dank voor uw bijdrage.

Maandagmiddag om 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie.

In de meimaand is er op dinsdag, 20 minuten voorafgaand aan de viering van 10.00 uur weer rozenkrans bidden.

Vrijdag 4 mei vindt er om 19.30 uur een oecumenische viering plaats in deze kerk voorafgaand aan de dodenherdenking. Na afloop van de viering is er kranslegging bij het monument. De kerk is open vanaf 19.00 uur.

In de meimaand is de zaterdagviering weer in de Pastoor van Arskerk.

Voor het centraal parochiesecretariaat zijn we op zoek naar een administratief medewerker voor de financiële administratie en de afhandeling van facturen. Het betreft een functie voor 20 uur in de week.  Heeft u interesse dan vindt u achter in de kerk de beschrijving van de vacature. U kunt natuurlijk ook kijken op de website van de parochie.

MEDEDELINGEN op 14 en 15 april

Na de vieringen van dit weekend is er in de pastorie een broodmaaltijd en daarna wordt de film Ben Hur gedraaid. U kunt nog aansluiten.

Na de vieringen van dit weekend worden er voorbeeldbrieven uitgedeeld aan de schrijvers van Amnesty International.

Maandagmiddag is er vanaf 13.30 uur handwerken in de pastorie en  ‘s avonds om 20.00 uur is er weer een gespreksavond van de groep “Geloven nu”.

Zaterdag 21 april van 10.00 tot 15.00 uur is er een schilderworkshop over Maria, geïnspireerd op de litanie van Loreto. U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat.

De maand april is een even maand. Dan is er op zaterdag om 17.00 uur een viering in deze kerk.

MEDEDELINGEN op 7 en 8 april

De vastenactie heeft het mooie bedrag van € 790,50 opgebracht. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Na deze viering is er een deurcollecte, voor de Parochiële Charitas Instelling, de PCI. De opbrengst komt ten goede aan parochianen die het moeilijk hebben.

Komende zaterdag, 14 april, is er na de viering van 17.00 uur een maaltijd en daarna wordt de film Ben Hur gedraaid. U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij het parochie secretariaat.

In de maand april is er op zaterdag om 17.00 uur een viering in deze kerk (Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk Loosduinse Hoofdstraat 4)

MEDEDELINGEN op 25 maart

De witte kist voor de vastenactie staat  tot en met 1ste Paasdag achter in de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdrage.

Na de viering kunt u achter in de kerk uw bestelde paasbrood afhalen.

De werkgroep diaconie vraagt uw hulp bij het bezorgen van de paasbakjes voor oudere parochianen. Komt u na de viering naar voren om paasbakjes mee te nemen.

Vanavond om 19.00 uur is er een Taizéviering in de Abdijkerk

Dinsdag 27 maart is er om 10.00 uur boeteviering en gelegenheid om te biechten.

Witte donderdag 29 maart is er ’s avonds om 19.00 uur een plechtige viering, waarbij ook alle kinderen die dit jaar hun 1ste H Communie doen zijn uitgenodigd.

Goede vrijdag 30 maart is er om 11.00 uur een kruiswegviering speciaal voor en met kinderen.
In de middag om 15.00 uur is er de reguliere kruisweg met medewerking van de cantorij

Na de plechtigheden van Goede Vrijdag (die beginnen om 19.00 uur) is er ook nog gelegenheid om te biechten.

Zaterdag 31 maart begint de Paaswake om 21.30 uur.

Paaszondag om 10.00 uur is er een Paasviering met extra aandacht voor de kinderen. Na afloop van de viering kunnen zij paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.

Tweede paasdag is er om 10.00 uur een parochieviering in de Emmauskerk. Er is dan geen viering in deze kerk.

MEDEDELINGEN op 18 maart

De vastenactie loopt al weer enkele weken. Dit jaar ondersteunen we een project van de zusters van het Heilig Hart in Zambia. De witte kist staat tot en met Pasen achter in de kerk.

Ook dit weekeinde zamelt de werkgroep diaconie weer stevig fruit en houdbare lekkernijen in voor de paasbakjes

Na de viering kunt u achterin de kerk nog paasbroden bestellen. De broden kosten € 5 per stuk en u kunt de bestelde broden volgend weekeind ophalen.

Maandag 19 maart is er weer handwerken in de pastorie vanaf 13.30 uur

Woensdag 21 maart is er om 10.30 uur de uitvaart van Greta Vermeulen. Zij overleed afgelopen dinsdag op 89 jarige leeftijd.

Woensdagmiddag 21 maart om 14.00 uur kunnen de kinderen weer een palmpasenstok maken in de pastorie. Voor stokken en versiering wordt gezorgd. Wel graag zelf (houdbaar) fruit, snoep e.d. meenemen.

De Palmpasenviering is op zondag 25 maart om 10.00 uur. De kinderen kunnen dan meezingen in een projectkoortje, waarvoor de eerste repetitie na afloop van deze viering is.

Volgende week zaterdag 24 maart om 18.00 uur organiseert de jongerengroep Inside Out weer het project “Restaurant”. Voor 10 euro bent u van harte welkom om een driegangen menu te komen eten. Het restaurant vindt dit keer plaats op deze locatie. Aanmelden via het parochiesecretariaat.

Op dinsdag 3 april start de Alpha-cursus, verzorgd door de beide parochies in Den Haag. De 10 avonden vinden plaats in de Paschaliskerk. Voor verdere informatie, zie de folders achterin de kerk.

MEDEDELINGEN op 11 maart

De vastenactie loopt al weer enkele weken. Dit jaar ondersteunen we een project van de zusters van het Heilig Hart in Zambia. De witte kist staat weer achter in de kerk.

Ook dit weekeinde kunt u één of meerdere paasbroden bestellen à € 5,- per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de diaconie van onze parochie. In het weekeinde van 24 en 25 maart kunt u uw bestelde brood ophalen.

Na de viering worden de voorbeeldbrieven van Amnesty International weer uitgereikt.

In het weekeinde van 10/11 maart en ook in het weekeinde van 17/18 maart zamelt de werkgroep diaconie weer houdbare levensmiddelen en fruit in voor de paasbakjes

Dinsdag 13 maart is er om 18.00 uur een vastenmaaltijd in de pastorie (Loosduinse Hoofdstraat 6). U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat.

Vrijdagmiddag 16 maart is er een om 14.00 uur een catechesemiddag over de betekenis en de symbolen van het paastridiuum in de Emmauskerk. Meld u zich van te voren even aan als u mee wilt doen.

Op zaterdag 24 maart om 18.00 uur organiseert de jongerengroep Inside Out weer het project “Restaurant”. Voor 10 euro bent u van harte welkom om een driegangen menu te komen eten. Het restaurant vindt dit keer plaats op deze locatie (Loosduinse Hoofdstraat 6). Aanmelden via het parochiesecretariaat.

In maart, een oneven maand, is er op zaterdag om 17.00 uur een viering in kerk toegewijd aan de H. Pastoor van Ars

Op dinsdag 3 april start de Alpha-cursus, verzorgd door de beide parochies in Den Haag. De 10 avonden vinden plaats in de Paschaliskerk. Voor verdere informatie, zie de folders achterin de kerk.

MEDEDELINGEN  op 4 maart

De nieuwsbrief voor maart ligt weer op de tafels achterin de kerk.

De vastenactie is weer gestart. Dit jaar ondersteunen we een project van de zusters van het Heilig Hart in Zambia. De witte kist staat weer achter in de kerk.

Ook dit weekeinde kunt u één of meerdere paasbroden bestellen à € 5,- per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de diaconie van onze parochie. In het weekeinde van 24 en 25 maart kunt u uw bestelde brood ophalen.

U wordt ook weer in de gelegenheid gesteld om huispaaskaarsen te bestellen. Achter op de tafels ligt een intekenformulier.

Maandagmiddag 5 maart is er weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie, aanvang 13.30 uur.

Maandagavond 5 maart is er weer oecumenisch leerhuis in de zaal van de pastorie, aanvang 20.00 uur.

Komend weekeinde verzamelt de werkgroep diaconie weer houdbare levensmiddelen voor de paasbakjes. Er staan manden achterin voor uw goede gaven.

Dinsdag 13 maart is er om 18.00 uur een vastenmaaltijd in de pastorie. U kunt zich hiervoor opgeven op het secretariaat

In maart, een oneven maand, is er op zaterdag om 17.00 uur een viering in de kerk toegewijd aan de H. Pastoor van Ars

MEDEDELINGEN  op 24 en 25 februari

De vastenactie is weer gestart. Dit jaar ondersteunen we een project van de zusters van het Heilig Hart in Zambia. De witte kist staat weer achter in de kerk.

Dit weekeinde start de paasbrodenactie. U kunt één of meerdere broden bestellen à € 5,- per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de diaconie van onze parochie. In het weekeinde van 24 en 25 maart kunt u uw bestelde brood ophalen.

U wordt ook weer in de gelegenheid gesteld om huispaaskaarsen te bestellen. Achter in de kerk op de tafels ligt een intekenformulier.

Maandag 26 februari  om 15.00 uur is er in deze kerk de uitvaart van Mw Willie Bentvelzen. Zij overleed afgelopen donderdag.

Vrijdag 2 maart vieren we om 14.00 uur ’s middags in deze kerk de Wereldgebedsdag. Wereldwijd wordt er op die dag gebeden, dit jaar voorbereid door Christenen uit Suriname en de werkgroep Oecumene.

De kruiswegmeditatie is op vrijdag 2 maart in de locatie Emmaus om 15.00 uur

Zaterdag 3 maart is er om 14.00 uur een vastenmaaltijd in de geloofsgemeenschap Emmaus.

Eveneens op zaterdag 3 maart is er om 15.30 uur in de pastorie een informatie bijeenkomst over de bedevaart naar Israël die in oktober zal worden gehouden. Folders hierover vindt u op de tafels achterin de kerk.

In maart, een oneven maand, is er op zaterdag om 17.00 uur een viering in de Pastoor van Ars

MEDEDELINGEN  op 17 en 18 februari

Na de viering op zondag 18 februari organiseert de jongerengroep Inside Out op deze locatie weer een gezellige middag voor alle oudere parochianen. De middag begint om 12.00 uur en eindigt om ongeveer 15.00 uur. Voor een lunch wordt gezorgd. U kunt zich best nog aansluiten als u dat wilt.

Maandag19 februari vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie.

Maandagavond is er weer een avond van het Oecumenisch Leerhuis in de grote zaal van de pastorie.

De vastenactie is weer gestart. Dit jaar ondersteunen we een project van de zusters van het Heilig Hart in Zambia. De witte kist staat weer achter in de kerk.

Dinsdag 20 februari a.s. is er een vastenmaaltijd hier in de pastorie. U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat.

Volgende week zondag is er om 12.15 uur een maaltijd in de Titus Brandsma. Ook hiervoor bent u uitgenodigd. U bent dan allen van harte welkom in de ontmoetingsruimte van die locatie om meer te weten te komen van het vastenactieproject voor Zambia. U kunt zich opgeven bij het secretariaat van de Titus Brandsma (ma-wo-vrij 9.00-12.00 uur telefoon 070-3255675  e-mail   titusbrandsma@p4ev.nl).

De kruiswegmeditatie is komende vrijdag 22 februari in de Pastoor van Arskerk om 15.00 uur

Februari is een even maand. Dat betekent dat er op zaterdag om 17.00 uur een viering is in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk

Volgend weekeinde start weer de paasbrodenactie. U kunt één of meerdere broden bestellen à € 5,- per stuk. De opbrengst komt ten goede aan de diaconie van onze parochie. In het weekend van 24 en 25 maart kunt u uw bestelde brood ophalen.

MEDEDELINGEN  op 10 en 11 februari

Na de viering worden er weer voorbeeldbrieven uitgedeeld voor de schrijvers van Amnesty International

Woensdag 14 februari is het aswoensdag. Om 19.00 uur is er in deze kerk een oecumenische viering met oplegging van het askruisje. In de ochtend is er om 10.00 uur een eucharistieviering in de Emmauskerk (Leyweg)

Volgende week zondag, 18 februari, is er in deze kerk een gezamenlijke viering voor de hele parochie, aan het begin van de Veertigdagentijd  .

Na deze viering organiseert de jongerengroep Inside Out, ook op deze locatie, weer een gezellige middag voor de oudere parochianen. De middag begint om 12.00 uur en eindigt om ongeveer 15.00 uur. Voor een lunch wordt  gezorgd. U kunt zich aanmelden via de inschrijfformulieren achter op de tafels, of via het secretariaat

In de maand februari, een even maand, is er op zaterdag om 17.00 uur een viering in deze kerk.

MEDEDELINGEN  op  3 en 4 februari 2018

De nieuwsbrief van februari ligt achter op de tafels om mee te nemen

Maandagmiddag 5 februari is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

Maandagavond 5 februari om 20.00 uur is er weer een avond van het Oecumenisch Leerhuis in de zaal van de pastorie.

Op zondag 18 februari organiseert de jongerengroep Inside Out op deze locatie weer een gezellige middag voor de oudere parochianen. De middag begint om 12.00 uur en eindigt om ongeveer 15.00 uur. Voor een lunch wordt  gezorgd. U kunt zich aanmelden via de inschrijfformulieren die u vindt achterin de kerk op de tafels,
of via het secretariaat (070 397 94 13)

De maand februari is er op zaterdag om 17.00 uur een viering in deze kerk.

Tijdens de vieringen op zondag is er weer kindernevendienst.

MEDEDELINGEN  op  28 januari

Op zondag 4 februari stellen 16 communicantjes zich voor aan de parochie in onze geloofsgemeenschap. Zij zullen op 27 mei voor het eerst de H. Communie ontvangen. U bent voor beide vieringen van harte welkom

Woensdag 7 februari is er van 14.00 tot 16.00 uur weer een high tea in de pastorie. Iedereen die het gezellig vind om ook met mensen die je niet kent een praatje te maken en thee te drinken, kan zich hiervoor opgeven bij het secretariaat.

 

MEDEDELINGEN  op  21 januari

Zaterdag 20 januari is het startsein gegeven van de actie kerkbalans. Michel Rogier luidde de klokken. In de kerk was een ‘herrieconcert’ om de start te benadrukken. De lopers en loopsters van de actie kerkbalans kunnen na afloop van de viering de enveloppen die zij rond gaan brengen ophalen in de tuinkamer van de pastorie. Na ongeveer een week halen zij de enveloppen weer bij u op.

Maandagmiddag 22 januari om 13.30 uur is er weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie.

Maandag 22 januari start om 19.30 uur het Oecumenisch leerhuis met een vesperviering in onze kerk. U bent van harte welkom.

MEDEDELINGEN  op  14 januari

Maandagavond 15 januari is er een bijeenkomst van Geloven nu  in de Tuinzaal van de pastorie

Donderdagochtend 18 januari om 10.00 uur is er in de tuinkamer van de pastorie open geloofsgesprek

Zaterdag 20 januari start de actie Kerkbalans 2018. Die middag om 13.00 uur worden in het hele land de kerkklokken geluid. Michel Rogier, raadslid voor het CDA in de gemeente Den Haag, zal hier in deze kerk mede het startsein geven voor de actie.
Om dit te ondersteunen vindt er een lawaaiconcert plaats. Hiervoor is jong en oud van onze parochie uitgenodigd.  Klokken, bellen, schellen, rammelaars, tamboerijn, alles mag. Neem mee en doe mee. Iedereen die mee doet draagt bij aan het succes.

U bent zaterdag 20 januari vanaf 12.30 uur welkom!

MEDEDELINGEN  op  6 en 7 januari

De nieuwsbrief van januari is verschenen en ligt weer achterin de kerk op de tafels om mee nemen.

Er ligt ook een folder over het Oecumenisch leerhuis van dit jaar, dat begint op maandag 22 januari. Voorafgaand aan het leerhuis is er om 19.30 uur een oecumenische gebedsdienst in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk.  Het Leerhuis vindt plaats in de pastorie van de locatie Maria van Eik en Duinen,
Loosduinse Hoofdstraat 6.

Maandagmiddag 8 januari is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie.

MEDEDELINGEN  op  30 en 31 december 2017

Op 1 Januari, Nieuwjaarsdag, is de viering ´s morgens om 11.00 uur.
Aansluitend kunt u elkaar Zalig Nieuwjaar wensen in de zaal van de pastorie.

De adventactie heeft het mooie bedrag opgebracht van € 522,–.
Namens de kinderen van Rwanda hartelijk dank!

Met ingang van 2018 wordt het tijdstip van de vieringen op zaterdag gewijzigd, nl 17.00 uur in de middag. De vieringen worden afwisselend gehouden op de locatie Maria van Eik en Duinen en de Pastoor van Ars. In de oneven maanden (januari, maart, enz.) zijn de vieringen in de Pastoor van Ars, in de even maanden (februari, april, enz.) zijn de vieringen in Maria van Eik en Duinen.

Het inzamelen van plastic doppen is het afgelopen jaar zeer succesvol geweest. Mede dank zij uw inzet is er door ons centrale verzamelpunt een bedrag van ongeveer € 35.000 bijeen gebracht. In 2018 sparen we door en we hopen dat u weer mee doet.

MEDEDELINGEN op  9 en 10 december

Op 10 december is het de dag van de mensenrechten. Al 25 jaar schrijven we namens Amnesty International iedere maand brieven naar regeringsleiders voor mensen die onterecht gevangen zitten. Het heeft echt zin, want met regelmaat wordt er goed nieuws gemeld. De schrijf groep telt nu 20 deelnemers. Heeft u tijd en energie, dan kunt u zich altijd bij deze groep aansluiten. De reguliere schrijven ontvangen na de viering  weer de voorbeeld brieven van Amnesty International.

Maandagavond 11 december is er om 20.00 uur weer een gespreksavond van Geloven Nu in de pastorie.

In deze Adventstijd wordt er in de zaal van de pastorie op werkdagen, met uitzondering van de maandag, om 16.30 uur gezamenlijk de vespers gebeden. Doet u een keer mee?

De Adventsactie is weer van start gegaan. Net als vorig jaar zal onze aandacht en steun weer uitgaan naar het project “ Straatkinderen in Rwanda terug naar huis”. Voor uw bijdrage staat de witte kist achter in de kerk.

Dit weekeinde wordt er door de jongeren in de geloofsgemeenschap van de Emmaus op zaterdag vanaf 10.00 uur en zondag vanaf 12.00 uur weer een kerstmarkt gehouden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de diaconale activiteiten van de jongeren. Zij zien u graag komen!

Dit weekeinde en volgende week zamelt de werkgroep diaconie weer houdbare artikelen in voor de kerstpakketten die vlak voor de Kerst worden aangeboden aan parochianen die wel iets extra’s kunnen gebruiken. In de manden achter in de kerk kunt u uw bijdrage achter laten.

Komende zaterdag 16 december ‘s avonds om 19.00 uur gaat het Woerdens Vocaal Ensemble net als vorig jaar de Kerst tegemoet met A Festival of Nine Lessons and Carols. Lezingen die het Kerstverhaal aankondigen worden  afgewisseld door negen Christmas Carols.

Volgende week zondag 17 december vindt de traditionele Loosduinse Volkskerstzang plaats in de Abdijkerk.
Aanvang 16.00 uur.

MEDEDELINGEN op  2 en 3 december

De nieuwsbrief van december is weer verschenen en ligt achterin de kerk op de tafels.

In deze Adventstijd wordt er in de zaal van de pastorie op werkdagen (met uitzondering van de maandag), om 16.30 uur, gezamenlijk de vespers gebeden.

Dit weekeinde start ook de Adventsactie. Net als vorig jaar zal onze aandacht en steun weer uitgaan naar het project “ Straatkinderen in Rwanda terug naar huis”. Voor uw bijdrage staat de witte kist weer achter in de kerk.

Maandagmiddag  4 december is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

In het weekeinde van 9 en 10 december houden de jongeren vanInside Out bij de geloofsgemeenschap van de Emmaus op zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur weer een kerstmarkt . De opbrengst hiervan is bestemd voor de diaconale activiteiten van de jongeren.

De komende twee weekeinden zamelt de werkgroep diaconie weer houdbare artikelen in voor de kerstpakketten die vlak voor de Kerst worden aangeboden aan parochianen die wel iets extra’s kunnen gebruiken. In de manden achter in de kerk kunt u uw bijdrage achterlaten.

De Gerardus kalender is weer te koop bij het secretariaat.

 

MEDEDELINGEN op  25 en 26 november

Zondag 26 november is er om 19.00 uur een Taizé viering in de Abdijkerk

De Gerardus kalender is weer te koop bij het secretariaat

De jongeren zijn heel blij met de manier waarop u heeft meegewerkt aan de wensboom: cadeaus voor kinderen in het ziekenhuis. Een groot succes, waarvoor hartelijk dank!

Inside Out organiseert een kerstmarkt op zaterdag 9 en zondag 10 december. Voor die kerstmarkt zamelen zij vandaag en volgend weekend spullen in. Komt u ook naar de kerstmarkt op 9 en 10 december a.s.?

MEDEDELINGEN op  11 en 12 november

Na de vieringen in het weekend van 11/12 november worden er weer voorbeeld brieven van Amnesty International uitgedeeld.

Na de vieringen in het weekend van 11/12 november is er een deurcollecte voor het Aandachtscentrum in Den Haag. Het aandachtscentrum is een inloophuis in de Schoolstraat. De opbrengst van deze deurcollecte komt langs die weg ten goede aan eenzame mensen in de stad.

Maandagavond 13 november is er om 20.00 uur in de pastorie weer een gespreksavond van Geloven nu.

Dinsdagmorgen 14 november om 10.00 uur vieren we de eucharistie in de kerk omdat het een viering is met speciale aandacht voor de ouderen in onze gemeenschap.

Het volgende weekeinde is het diaconale zondag. Na de vieringen is er een deurcollecte voor de diaconie van onze parochie.

De Gerardus kalender is weer te koop bij het secretariaat

MEDEDELINGEN op  4 en 5 november

De nieuwsbrief van november is verschenen en ligt achter op de tafels om mee te nemen

Maandagmiddag 6 november is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie

In het weekeinde van 11/12 november is er een deurcollecte voor het Aandachtscentrum in Den Haag. Het aandachtscentrum is een inloophuis in de Schoolstraat en de opbrengst komt ten goede aan het bestrijden van de eenzaamheid.

De Gerardus kalender is weer te koop bij het secretariaat

MEDEDELINGEN op 28 en 29 oktober

Woensdagavond 1 november vieren we ’s avonds om 19.00 uur de eucharistie bij het hoogfeest van Allerheiligen. Wilt u liever in de ochtend naar de kerk, dan kunt u om 10.00 uur naar de parochielocatie Emmaus.

Donderdagavond 2 november herdenken we onze overledenen en in het bijzonder hen die het afgelopen jaar van ons zijn heengegaan. De Eucharistieviering is om 19.00 uur. Na de viering gaan we in processie naar de begraafplaats St. Jozef. Als u dat wilt kan het graf van uw dierbare gezegend worden.
Na afloop bent u welkom voor de koffie in de pastorie

De Gerarduskalender voor 2018 kan besteld worden. Kosten €7,-

MEDEDELINGEN op 21 en 22 oktober

In deze oktobermaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans in de zaal van de pastorie, 20 minuten voor aanvang van de viering van de Eucharistie.

Maandagmiddag 23 oktober is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie.

Woensdag 25 oktober vindt in de Emmauskerk de jaarlijkse geloofs- en ontmoetingsdag plaats. Om kwart over tien wordt de dag geopend met een Eucharistieviering. Daarna is er een gezellig samenzijn inclusief lunch. De dag wordt afgesloten met een Marialof. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het parochiesecretariaat. Voor de organisatie van deze dag kunnen ook vrijwilligers zich aanmelden. Meer informatie treft u aan in de extra nieuwsbrief die zondag is/wordt uitgereikt.

Zaterdagavond 28 oktober om 20.00 uur geeft het koor Capelle Sine Nomine olv André Vis een concert in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. U bent van harte welkom.

Zondag 29 oktober zal tijdens de kinderwoorddienst een tekenfilm over Fatima worden vertoond. Kinderen die meer willen weten over de wonderen van Fatima zijn van harte welkom.

MEDEDELINGEN op 7 en 8 oktober

In deze oktobermaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans in de zaal van de pastorie, 20 minuten voor aanvang van de viering.

Maandagmiddag 9 oktober is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie. Die avond is er om 20.00 uur een bijeenkomst van geloven nu.

Woensdag, 11 oktober, is er ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur een high tea in de pastorie. Wilt u ook een kopje thee meedrinken met wat lekkers er bij, geeft u zich dan op bij het secretariaat. Er liggen flyers achter op de tafels.

Donderdagavond 12 oktober om 20.00 uur start  CAFE.
Dat is een maandelijkse bijeenkomst voor volwassenen, waarbij we in de sfeer van een café het katholieke geloof gaan verkennen. De bijeenkomst vindt plaats in het Praethuys bij de Titus Brandsma, olv Jos van Adrichem. Aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Zaterdag 14 oktober organiseert de jongerengroep Inside Out weer een avond van het project Restaurant. Deze keer op de locatie Titus Brandsma .Het driegangen menu kost € 10,- inclusief drank. U kunt zich opgeven bij het secretariaat .

Zondag 15 oktober vieren we het 40 jarig priester jubileum van pastoor Cees Dernee. Die dag is er een gezamenlijke viering in de Emmaus waarvoor u allen bent uitgenodigd. In de andere 3 kerken van de parochie is er op die dag geen viering.

Woensdag 25 oktober vindt in de Emmauskerk de jaarlijkse geloofs- en ontmoetingsdag plaats. Om kwart over tien wordt de dag geopend met een eucharistieviering. Daarna is er een gezellig samenzijn inclusief lunch. De dag wordt afgesloten met een Marialof.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij het parochiesecretariaat. Voor de organisatie van deze dag kunnen ook vrijwilligers zich aanmelden. Meer informatie treft u aan in de extra nieuwsbrief die dit weekend is aangereikt.

MEDEDELINGEN op 30 september en 1 oktober

De nieuwsbrief voor de maand oktober is verschenen en ligt achter op de tafels om mee te nemen.

In deze oktobermaand bidden we op dinsdagmorgen de rozenkrans in de zaal van de pastorie,  20 minuten voor aanvang van de viering.

Woensdag is het 4 oktober, dierendag. ’s Middags om 14.30 uur is er gelegenheid om in de Emmauskerk Leyweg 930  uw huisdier te laten zegenen en ook zelf de zegen te ontvangen.

Volgende week woensdag 11 oktober, is er ‘s middags van 14.00 tot 16.00 uur een high tea in de pastorie. Wilt u ook een kopje thee meedrinken met wat lekkers er bij, geeft u zich dan op bij het secretariaat. Er liggen flyers achter op de tafel achterin de kerk. Nodig iemand uit om met u mee te komen!

Op zaterdag 14 oktober organiseert de jongerengroep Inside Out weer een avond van het project Restaurant. Deze keer op de locatie Titus Brandsma. Het driegangen menu kost € 10,- inclusief drank. U kunt zich opgeven bij het secretariaat .

MEDEDELINGEN op 16 en 17 september

In uw missaaltje ligt dit weekend een formulier gevonden in verband met het priester jubileum van pastoor Dernee dat de parochie op 15 oktober viert. Lees het goed en doe alstublieft mee.

Donderdag 21 september is er om 10.00 uur weer open geloofsgesprek in de pastorie

Zondag 24 september is er weer een Taizéviering in de Abdijkerk, aanvang 19.00 uur

Het volgende weekeinde vieren wij vredeszondag. Er is dan een deurcollecte tbv het vredeswerk van Pax Christi

 Vredesfeest 2017
Het Vredesfeest, waarmee de Vredesweek wordt afgesloten, leidt ieder jaar tot onverwacht mooie en speelse ontmoetingen tussen Hagenaars met uiteenlopende achtergronden en leeftijden. Zang, dans, gesprekken en hapjes zorgen voor feestelijke verbroedering. Voor dit feest op zondag 24 september a.s. is iedereen van harte uitgenodigd. Het vindt plaats van 13.00 u tot 16.00 uur bij en in het stadsklooster, Westeinde 101. Het zou heel fijn zijn als we die middag veel bekenden uit de parochie mogen begroeten.

MEDEDELINGEN op 9 en 10 september

Na de vieringen op 9 en 10 september zijn de voorbeeldbrieven voor de schrijvers van Amnestie International weer uitgereikt.

Maandag 11 september om 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie

MEDEDELINGEN op 2 en 3 september

De nieuwsbrief voor september is verschenen en ligt achter op de tafels.

Volgende week zondag is er de landelijke actie “Kerkproeverij”. U wordt uitgenodigd om op zondag 10 september een familielid, vriend of kennis mee te vragen naar de viering van 10.00 uur. Het is die dag ook ziekenzondag, dus een mooie gelegenheid om introducées te laten ervaren wat wij op zondag beleven.

Zaterdag 9 september is het Open Monumentendag. Onze kerk is die dag open voor bezichtiging vanaf 10.00 uur.

Zondag 10 september neemt onze gemeenschap ook afscheid van pater Richard Lobo. Na de viering is er gelegenheid om hem de hand te schudden.

Vanwege de kinderzegen zijn er veel kinderen in de kerk. De kinderen gaan hebben een gezellige bijeenkomst in de zaal van de pastorie.

 

MEDEDELINGEN op 26 en 27 augustus

Maandagmiddag  28 augustus is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

Zondag 3 september zal tijdens de gezinsviering om 10.00 uur weer de jaarlijkse kinderzegen worden gegeven. Kleuters en kinderen van de basisschool zijn hiervoor van harte welkom. Na de viering is er een gezellig samenzijn voor de ouders en de kinderen.

In uw missaaltje vindt u een kaart voor de landelijke actie “kerkproeverij”. U wordt uitgenodigd om op zondag 10 september een familielid, vriend of kennis mee te vragen naar de viering van 10.00 uur. Het is die dag ook ziekenzondag, dus een mooie gelegenheid om introducés te laten ervaren wat wij op zondag beleven.

Zondag 10 september neemt onze gemeenschap ook afscheid van pater Richard Lobo. Die dag, na de viering van 10.00 uur, is er gelegenheid om hem de hand te schudden.

MEDEDELINGEN op 12 en 13 augustus

Na de vieringen in dit weekend zijn de voorbeeld brieven van Amnesty International uitgereikt.

Maandagmiddag 14 augustus is er vanaf 13.30 uur handwerken in de pastorie.

Dinsdagavond 15 augustus om 19.00 uur vieren we de eucharistie bij het hoogfeest van Maria Hemelvaart. Heeft U nog Maria devotionalia, die u wilt laten zegenen, dan kunt u deze meenemen en op de tafel vóór in de kerk neerzetten. Tijdens de viering vindt de zegening plaats.
De viering van dinsdagochtend 10.00 uur komt hierdoor te vervallen.

Donderdag 17 augustus is er om 10.00 uur weer open geloofsgesprek in de pastorie.

MEDEDELINGEN op 15 en 16 juli

Maandagmiddag 17 juli is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

Ook al is het vakantietijd, zondag 22 juli  is er wél weer kindernevendienst tijdens de viering van 10.00 uur. Welkom!

MEDEDELINGEN op 8 en 9 juli

Dinsdag om 12.00 uur is er de uitvaart van Jeanne Duijvenstijn-Duijndam.  Zij overleed afgelopen week op de leeftijd van 100 jaar. Na de viering wordt zij begraven op de begraafplaats Sint Jozef.

Na de vieringen in dit weekend worden er weer voorbeeldbrieven uitgereikt aan de schrijvers en schrijfsters van Amnesty International.

MEDEDELINGEN op 24 en 25 juni

Woensdagmiddag 28 juni, van 14.00 tot 18.00 uur, vindt in de Grote Kerk in Den Haag een kerkenmarkt plaats. De Haagse christelijke kerken presenteren zich dan.  Tussen 15.00 en 16.00 uur zal de nieuwe burgemeester aanwezig zijn.

Ook u bent van harte uitgenodigd.

 

MEDEDELINGEN op 17 en 18 juni

De Pinkstercollecte voor de Nederlandse missionarissen heeft € 542,32 opgebracht. Namens de missionarissen heel veel dank.

Maandagmiddag 19 juni is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie

Het koor Connection uit de geloofsgemeenschap Pastoor van Ars bestaat 25 jaar en viert dit op zaterdag 24 juni om 20.00 uur met een jubileumconcert in de Emmauskerk. U bent van harte uitgenodigd . Bijzonder is dat het koor voor dit jubileum een unieke samenwerking aangaat met de Koninklijke Haagse Harmonie  

U kunt zich tot en met woensdag 21 juni nog aanmelden voor de parochie-fietspuzzeltocht op
zondag 25 juni die start vanaf de Titus Brandsma gemeenschap aan het Kamperfoelieplein. Na de viering wordt er gestart voor een tocht van ongeveer 40 km. U kunt zich aanmelden bij het centraal parochiesecretariaat

MEDEDELINGEN op 3 en 4 juni

Op woensdag 7 juni geeft  pater Richard Lobo om 19.30 uur een powerpoint presentatie in de Emmauskerk over zijn geboorteland India.

Volgend weekeinde wordt er net als vorig jaar een tijdcollecte gehouden. Voor deze collecte vragen wij niet om uw geld, maar om in september een paar uur van uw tijd te besteden aan een sociale activiteit met een medemens die daar veel behoefte aan heeft. U kunt dat weekeinde een tijdcollecte briefje invullen, waarop u aangeeft op welke van de voorgestelde data in september u mee kunt doen.

Binnenkort start weer het vormselproject. Kinderen uit groep 8 kunnen zich hiervoor opgegeven bij het centraal parochie secretariaat. Achter op de tafels ligt meer informatie.

MEDEDELINGEN op 6  en 7 mei

Na de viering in het weekend van 6/7 mei is er een deurcollecte voor Roepingenzondag die bestemd is voor diaken- en priesteropleidingen in ons bisdom. “Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn” schrijft paus Franciscus.

De nieuwsbrief voor de maand mei is verschenen en ligt achter op de tafels om mee te nemen.

In deze Mariamaand bidden we op dinsdag en zaterdag 20 minuten voor aanvang van de viering de rozenkrans.

Maandagavond om 20.00 uur is er weer een bijeenkomst van de groep ‘Geloven nu’ in de pastorie.

In de Emmauskerk vindt er op vrijdag 12 mei een workshop schilderen plaats en op zaterdag 13 mei op de locatie Maria van Eik en Duinen, met als thema een eigen beeld van Maria. Op beide dagen begint de workshop om 10.00 uur en zal tot ongeveer 15.00 uur duren. Voor een lunch wordt gezorgd. Meld u vooraf wel aan bij het betreffende secretariaat.

Op zaterdag 20 mei organiseert jongerengroep Inside Out weer het project het restaurant. Deze keer vindt het project plaats in de pastorie van de locatie Maria van Eik en Duinen. De inloop is om 17:30 uur en het eten start om 18:00. Het thema is Italiaans. Kosten zijn 10 euro. Wilt u mee-eten, dan kunt u zich opgeven bij het centraal parochie secretariaat.

Zondagmiddag 21 mei van 13.00 tot 14.30 uur vindt in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk een ‘Maria cantate’ plaats waaraan verschillende koren van onze parochie deelnemen. Tijdens en na deze muzikale bijeenkomst zullen de door parochianen gemaakte schilderstukken en eventuele andere zelfgemaakte kunstwerken over Maria te bezichtigen zijn.

Binnenkort start het vormselproject weer. Kinderen uit groep 8 die hieraan mee willen doen kunnen zich opgegeven bij het centraal parochie secretariaat (cps@rkparochiedevierevanglisten.nl  of telefonisch 070-3080414). Op de tafels achterin de kerk ligt meer informatie.

MEDEDELINGEN op 29  en 30 april

De vastenactie heeft een totaalbedrag van € 1001,- opgebracht. Hartelijk Dank!!

In tegenstelling tot andere jaren, heeft de pastoraatsgroep van onze geloofsgemeenschap besloten om de eucharistievieringen op de dinsdagmorgen ook in de zomermaanden in de grote zaal van de pastorie te houden, dit vanwege het geringe aantal aanwezige gelovigen.

Op donderdag 4 mei, ’s-avonds om 19.30 uur wordt er weer een Oecumenische herdenkingsdienst gehouden. Na afloop hiervan wordt er een krans gelegd bij het oorlogsmonument aan de Lippe Biesterfeldweg. U bent van harte welkom om hieraan deel te nemen.

Volgend weekeinde is het Roepingenzondag. “Alle christenen zijn geroepen om missionarissen van het Evangelie te zijn” schrijft paus Franciscus. Na afloop van de vieringen zal er dan een deurcollecte zijn voor de diaken- en priesteropleidingen.

MEDEDELINGEN op 22  en 23 april

Maandagmiddag vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie.

De vastenactie voor de kinderen en jongeren in San Salvador heeft € 737,- opgebracht. Namens hen hartelijk dank.

MEDEDELINGEN op 15  en 16 april PASEN

ZALIG PASEN!

Na de Paaswake en op Eerste Paasdag kunt u tegen betaling de huispaaskaars ophalen.
Na de viering op eerste Paasdag kunt u tegen inlevering van uw betaalbewijs achter in de kerk uw bestelde paasbrood afhalen.

Zondag, eerste Paasdag, mogen de kinderen na de viering van 10.00 uur paaseieren zoeken in de tuin van de pastorie.

Tweede Paasdag is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering in de Emmaus.

In de Onze Lieve vrouw Hemelvaartkerk is die dag geen viering.

Op woensdag 19 april om half negen ‘s avonds wordt in de Emmauskerk de theatervoorstelling ‘De Omzieners’ opgevoerd. Met deze voorstelling probeert de Joseph Wresinski Cultuurstichting de armoedeproblematiek voor een breed publiek onder de aandacht te brengen. Achter in de kerk liggen enveloppen met meer informatie.

Donderdagmorgen 20 april is er om 10.00 uur geloofsgesprek in de zaal van de pastorie.

Op 22 april wordt er van 10.30 -12.00 uur een informatie bijeenkomst gehouden in de parochiezaal van de Marlotkerk, Bloklanderplein 15 over de parochie reis naar Lourdes in september van dit jaar. U kunt zich die dag ook aanmelden.

MEDEDELINGEN op 8  en 9 april

Na de vieringen van dit weekend kunt u bij een van de leden van de werkgroep diaconie een paasbrood bestellen. Een brood kost  € 5 waarvan  € 2 bestemd is voor de diaconie van de parochie. Na de paaswake of de hoogmis ontvangt u tegen inlevering van uw betaalbewijs uw bestelde brood.

Maandagmiddag 10 april is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie en die maandagavond om 20.00 uur is er een gespreksavond van Geloven nu.

Dinsdagmorgen 11 april om 10.00 uur is er een boetevoering en die avond om 19.00 uur is er een Taizé viering in de St. Jozefkapel.

Vandaag op Palmzondag begint de Goede Week, de sterke tijd voor Pasen. Witte Donderdag vieren we de Eucharistie ’s avonds om 19.00 uur. Goede vrijdag is er om 11.00 uur kruisweg voor de kinderen en wie mee wil doen kan om 10.45 uur verzamelen in de pastorie.
Om 15.00 uur is de reguliere kruisweg en ’s avonds om 19.00 uur de plechtigheden van Goede Vrijdag. Paaszaterdag vieren we de Paaswake om 21.30 uur.

Eerste Paasdag hoogmis om 10.00 uur, waarna de kinderen paaseieren kunnen zoeken in en rond de pastorie.

Op tweede Paasdag is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering in de Emmaus. Er is die dag geen viering in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk.

Op woensdag 19 april om half negen ‘s avonds wordt in de Emmaus de theatervoorstelling ‘De Omzieners’ opgevoerd. Met deze voorstelling probeert de Joseph Wresinski Cultuurstichting de armoedeproblematiek voor een breed publiek onder de aandacht te brengen. Achter in de kerk liggen enveloppen met meer informatie.

Door omstandigheden is er deze maand geen brief om te schrijven voor de schrijvers en schrijfsters van Amnesty internationaal.

MEDEDELINGEN op 1 en 2 april

Na de vieringen op 1 en 2 april kunt u bij één van de leden van de werkgroep diaconie een paasbrood bestellen. Een brood kost  € 5,- waarvan  € 2,- bestemd is voor de diaconie van de parochie. Na de paaswake of de hoogmis ontvangt u tegen inlevering van uw betaalbewijs het bestelde brood.

De nieuwsbrief van april is verschenen en ligt op de tafels achterin de kerk.

Dinsdagavond 4 april om 18.00 uur is er weer een vastenmaaltijd in de pastorie. U kunt zich hiervoor nog opgeven bij het secretariaat.

Woensdagmiddag 5 april om 14.00 uur zijn kinderen van de basisschool welkom in de pastorie om een palmpasenstok te maken. Stokken zijn aanwezig, maar de kinderen moeten wel zelf versiering meenemen.

Vrijdagmorgen 7 april om 11.00 uur vindt de uitvaart plaats van Bep Caminada, waarna bijzetting op begraafplaats St. Jozef. Zij overleed afgelopen vrijdag op 95 jarige leeftijd.

Elke vrijdagmiddag in de vastentijd wordt er om 15.00 uur in de pastorie een meditatieve bijeenkomst aan de hand van beelden van de kruisweg, steeds van een andere kunstenaar. We zien u graag.

Op zaterdag 8 april zal Inside Out een sponsorloop houden om geld in te zamelen  voor de renovatie van het praathuis bij de Titus Brandsma. Na de viering staan zij achter in de kerk om sponsors te vragen.

Wilt u zelf ook meelopen? Dan bent u van harte welkom. Aanmelden hiervoor kan bij een van de jongeren of bij het parochiesecretariaat.

Zaterdagavond 8 april om 19.00 uur voert Deo Sacrum samen met het koor Hosanna The Crucifixion van John Stainer uit. Toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte.

MEDEDELINGEN op 25 en 26 maart

Ook het weekeinde van 2 1n 3 april zamelt de werkgroep diaconie nog fruit, chocolade en vruchten in blik in. In de week voor Pasen maakt de werkgroep hiervan bakjes voor oudere en zieke parochianen.

Maandagmiddag vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie.

Donderdag kunt u paaseieren schilderen in de Emmaus van 10.00 tot 13.30 uur. Meldt u zich aan bij het secretariaat van de Emmaus.

Elke vrijdagmiddag in de vastentijd wordt er om 15.00 uur in de pastorie een meditatieve bijeenkomst aan de hand van beelden van de kruisweg, steeds van een andere kunstenaar. We zien u graag.

Op zaterdag 8 april zal Inside Out een sponsorloop houden om geld in te zamelen  voor de renovatie van het praathuis bij de Titus Brandsma. Na de viering staan zij achter in de kerk om sponsors te vragen.

Wilt u zelf ook meelopen? Dan bent u van harte welkom. Aanmelden hiervoor kan bij een van de jongeren of bij het parochiesecretariaat.

Zaterdagavond 8 april om 19.00 uur voert Deo Sacrum samen met het koor Hosanna The Crucifixion van John Stainer uit. Toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte.

MEDEDELINGEN op 18 en 19 maart

Maandag (morgen) vindt om 11.00 uur de uitvaart plaats van Jan Adriaan Stokvis, waarna de begrafenis zal plaatsvinden op het St. Jozefkerkhof. Hij overleed afgelopen dinsdag, 94 jaar oud.

In het weekeinde van 25 en 26 maart en in het  weekeinde van 1 en 2 april zamelt de werkgroep diaconie weer fruit, chocolade en vruchten in blik in. In de week voor Pasen worden hiervan bakjes samengesteld voor oudere en zieke parochianen.

Elke vrijdagmiddag in de vastentijd houden we om 15.00 uur in de pastorie een meditatieve bijeenkomst aan de hand van beelden van de kruisweg, steeds van een andere kunstenaar. We zien u graag.

Op zaterdag 25 maart organiseert  jongerengroep Inside Out weer een maaltijd in het projectrestaurant. Deze keer op de locatie Emmaus. U bent welkom vanaf 17.30 uur. Het thema is Spaans. Wilt u mee-eten, dan kunt u zich opgeven bij het centraal parochie secretariaat.

Zaterdag 25 maart wordt er in de parochiezaal van de locatie Emmaus vanaf 10.30 uur een informatie bijeenkomst gehouden over de parochiereis naar Lourdes in september a.s.

Volgende week zondag 26 maart, 4de zondag van de maand, is er weer kindernevendienst.

Donderdag 30 maart kunt u paaseieren schilderen op de locatie Emmaus van 10.00 tot 13.30 uur. Meldt u zich aan bij het secretariaat van de locatie Emmaus.

Op zaterdag 8 april zal Inside Out een sponsorloop houden om geld in te zamelen  om de renovatie van de vloer van het praathuis van de locatie Titus Brandsma te kunnen bekostigen. De jongeren zullen hiervoor de duinenmars gaan lopen. Volgend weekeinde zijn zij in de kerk aanwezig om hier sponsors voor te zoeken.

Wilt u zelf ook meelopen? Dan bent u van harte welkom. Aanmelden hiervoor kan bij een van de jongeren of bij het parochiesecretariaat.

U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. De invullijst ligt op de tafels achter in de kerk.

MEDEDELINGEN op 11 en 12 maart

Dit weekend worden er weer voorbeeldbrieven aangereikt aan de schrijvers van Amnesty International. Er is nog ruimte voor nieuwe schrijvers/schrijfsters!

Maandagmiddag 13 maart vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie.

In de veertigdagentijd worden afwisselend bij de vier geloofsgemeenschappen vastenmaaltijden gehouden. Dinsdag 14 maart is er een vastenmaaltijd op de locatie Maria van Eik en Duinen. Tijdens de maaltijd, die om 17.30 uur begint, wordt er aandacht geschonken aan het vastenactie project in San Salvador.

U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat.

Donderdagmorgen 16 maart is er om 10.00 uur is er weer open geloofsgesprek in de pastorie.

Elke vrijdagmiddag in de vastentijd houden we om 15.00 uur in de pastorie een meditatieve bijeenkomst aan de hand van beelden van de kruisweg, steeds van een andere kunstenaar. We zien u graag.

Op zaterdag 25 maart organiseert  jongerengroep Inside Out weer een maaltijd in het project restaurant. Deze keer op de locatie Emmaus. U bent welkom vanaf 17.30 uur. Het thema is Spaans. Wilt u mee-eten, dan kunt u zich opgeven bij het centraal parochie secretariaat.

Zaterdag 25 maart wordt er vanaf 10.30 uur in de parochiezaal van de locatie Emmaus een informatie bijeenkomst gehouden over de parochiereis naar Lourdes in september a.s.

U kunt weer huispaaskaarsen bestellen. De invullijst ligt op de tafels achter in de kerk.

Na bijna 3 jaren pastorale arbeid in de parochie de Vier Evangelisten in Den Haag Zuid, is Pater Richard Lobo  nu door het Provinciale team van zijn congregatie, de SVD, gevraagd naar Breda te verhuizen, om daar een nieuwe communiteit te versterken. Hij zal vanaf september beginnen met zijn nieuwe benoeming in Breda Noord. Als lid van de communiteit zal hij meewerken met de teamleden van de Augustinus parochie.

Hij begrijpt dat zijn vertrek uit de parochie niet alleen voor hem, maar voor velen een teleurstelling zal zijn. De provinciaal van de SVD is nog in gesprek met het bisdom Rotterdam om een vervanger te vinden voor pater Lobo.

MEDEDELINGEN op 25 en 26 februari

Woensdag1 maart is het aswoensdag. Dan is er om 19.00 uur een oecumenische viering met asoplegging.
Die dag starten we ook met de vastenactie. Dit jaar ondersteunen we een project in San Salvador.

Op vrijdagmiddag 3 maart is het Wereldgebedsdag. Deze dag wordt georganiseerd door christenvrouwen over de hele wereld, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. Op vrijdag 3 maart om 14.00 uur komen vrouwen van christelijke kerken bijeen in de Sint Jozefkapel om zich aan te sluiten bij het gebed voor en in de wereld. U bent van harte welkom.

Zondag 5 maart, is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. Dan vieren we gezamenlijk de eucharistie in de Emmauskerk. De hongerdoek, die de afgelopen maanden door parochianen is gemaakt, zal tijdens deze viering worden ingezegend. De overige 3 kerken van onze parochie, dus ook deze kerk, zullen die dag gesloten zijn.

In de veertigdagentijd worden afwisselend bij de vier geloofsgemeenschappen vastenmaaltijden gehouden. Op dinsdag 14 maart is er een vastenmaaltijd op de locatie Maria van Eik en Duinen, Loosduinse Hoofdstraat 6.
Tijdens de maaltijd, die om 17.30 uur begint, wordt er aandacht geschonken aan het vastenactie project in San Salvador. Voor deelname aan de vastenmaaltijd geeft u zich op bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 18 en 19 februari

Volgende week zondag zal Bisschop van den Hende in onze kerk 12 jongeren vormen, tijdens de viering van 10.00 uur. U bent van harte welkom.

De kindernevendienst kan alleen nog maar verzorgd worden op de 2e en de 4e zondag van de maand. Graag zou de werkgroep versterking willen hebben om er weer alle zondagen voor de kinderen te zijn. Voelt u zich geroepen, meldt u zich dan bij het secretariaat.

Op maandagavond licht Jos van Adrichem tijdens het Oecumenisch leerhuis de visie van paus Franciscus toe over de barmhartigheid. De avond begint om 20.00 uur in de zaal van de Abdijkerk.

Op vrijdagmiddag 3 maart om 14.00 uur komen vrouwen van christelijke kerken bijeen in de St. Jozefkapel om stil te staan bij, en aandacht te geven aan wereldgebedsdag. U bent van harte welkom.

MEDEDELINGEN op 11 en 12 februari

Na de vieringen in het weekend van 11/12 februari worden er weer voorbeeld brieven van Amnesty International uitgedeeld. Wilt u ook gaan schrijven: meld u bij Cees de Ridder.

Maandagmiddag 13 februari vanaf 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie. Koffie, thee, een praatje.. u bent welkom!

Maandagavond 13 februari om 20.00 uur is er in de pastorie weer een gespreksavond van ‘Geloven nu’.

Woensdagmiddag 15 februari  van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt de werkgroep diaconie een “high tea” in de pastorie. U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij het secretariaat.

Donderdag 16 februari om 10.00 uur is er weer open geloofsgesprek in de pastorie.

Ook in het weekeinde van 18 en 19 februari zamelt de werkgroep diaconie nog wasmiddelen in bestemd voor de voedselbank.

MEDEDELINGEN op 4 en 5 februari

De nieuwsbrief van februari is verschenen en ligt achter op de tafels klaar om mee te nemen.

In de weekeinden  van 11/12 februari en 18/19 februari zamelt de werkgroep diaconie weer wasmiddelen in  voor de voedselbank.

Op woensdagmiddag 15 februari van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt de werkgroep diaconie een “high tea” in de pastorie. Heeft u zin in een kopje thee of koffie, een gezellig praatje en lekkere hapjes, meldt u zich dan aan bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 28 en 29 januari

Maandagmiddag 30 januari is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

Zondag 5 februari tijdens de viering van 10.00 uur zullen 24 communicanten zich voorstellen. Zij bereiden zich voor om op 21 mei de 1ste H. Communie te ontvangen. Bent u erbij om ze welkom te heten?

Op zondagmiddag 15 februari van 14.00 tot 16.00 uur verzorgt de werkgroep diaconie een “high tea” in de pastorie. Heeft u zin in een kopje thee of koffie, een gezellig praatje en lekkere hapjes, meld u zich dan aan bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 14 en 15 januari
Na de vieringen  worden er weer voorbeeld brieven uitgereikt aan de schrijvers van Amnesty International. Ook kunnen nieuwe schrijvers zich aanmelden.

Er is dit weekend en folder uitgereikt over het komende Leerhuis. Er liggen er nog op de tafels achterin de  kerk. U kunt zich nog aanmelden.

Maandagmiddag 16 januari is er weer handwerken in de tuinzaal. Koffie, thee en een praatje. Weet u welkom. Aanvang 13.30 uur.

Maandagavond 16 januari is er een bijeenkomst van Geloven nu in de pastorie.

Maandagmiddag om 14.45 is in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk de uitvaart van Toon Vermeule.

Op donderdagmorgen 19 januari om 10.00 uur is er een open geloofsgesprek in de pastorie.

Er is een brief verschenen van Paus Franciscus over de mondiale dag van migranten en vluchtelingen. De brief ligt op de tafels achter in de kerk om mee te nemen.

Komend weekeinde start de actie kerkbalans 2017. Zaterdag 21 januari om 13.00 uur zullen in het hele land de kerkklokken luiden om de actie landelijke bekendheid te geven.

Heeft u plezier in schilderen en tijd op zaterdag 21 januari of 11 februari, dan kunt u mee doen met het schilderen van een nieuw hongerdoek voor de parochie.  Ook hiervoor geeft u zich op bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 7 en 8 januari

Vorige week is de nieuwsbrief van januari verschenen. Hij ligt op de tafels achterin de kerk om mee te nemen.

De jongerengroep Inside out nodigt u twee keer uit.

Op zaterdag 14 januari kunt u voor € 10,- een maaltijd gebruiken bij het project “restaurant” op deze locatie. Aanvang 18.00 uur.

Op zondag 29 januari organiseren de jongeren na de viering van 10.00 uur een gezellige middag, inclusief lunch voor parochianen van deze locatie.

Voor beide activiteiten kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat.

Heeft u plezier in schilderen en tijd op zaterdag 21 januari of 11 februari, dan kunt u mee doen met het schilderen van een nieuw hongerdoek voor de parochie. Ook hiervoor geeft u zich op bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 31 december en 1 januari

Maandag 2 januari 2017 om 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie.

Koffie en een praatje… en nieuwjaarswensen!

Dank aan alle parochianen die het mogelijk hebben gemaakt om veel kerstpakketten te bezorgen bij mensen die rond de feestdagen iets extra’s konden gebruiken.

MEDEDELINGEN op 3 en 4 december 2016

Tijdens de Advent wordt er op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag een Vesperdienst gehouden in de grote zaal van de pastorie. Aanvang om 16.30 uur.

Hartelijk dank voor uw bijdragen de afgelopen weekeinden aan de inzameling van de levensmiddelen bestemd voor de voedselbank. De komende 2 weekeinden zamelen wij goederen in die bestemd zijn voor kerstpakketten voor hen die wel wat extra’s kunnen gebruiken. Kent u iemand die zo’n pakket goed kan gebruiken, geef dan naam en adres in een gesloten envelop door aan het secretariaat.

Op zondagavond 11 december om 19.00 uur geeft het Woerdens Vocaal Ensemble olv André Vis een kerstconcert in onze kerk in de vorm van Lessons & Carols. De toegang is gratis, wel is er een deurcollecte voor de onkosten.

Op zaterdag 17 december geeft Deo Sacrum samen met Hosanna een kerstconcert in de Grote of St. Janskerk in Gouda. Voor belangstellenden zijn er nog enkele vrije plaatsen in de bus. Toegangskaarten voor de concert kunt u verkrijgen bij de leden van Deo Sacrum.

Op zondag 18 december om 16.00 uur is er in onze kerk weer de Loosduinse Volkskerstzang. Deze keer verleent het Ontmoetings kerkkoor olv Ellen de Jonge haar medewerking hier aan. De toegang is gratis, wel is er een collecte voor een goed doel.

De Adventsactie weer van start gegaan. We ondersteunen dit jaar het project voor de straatkinderen van Rwanda. De organisatie CECYDAR helpt deze kinderen al vele jaren in de hoofdstad Kigali, maar zij hebben niet genoeg middelen hiervoor. De witte kist voor uw bijdrage staat achter in de kerk.

De Gerardus kalender is voor € 6.75 te koop bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 26 en 27 november

Zondag 27 november om 19.00 uur is er in de Abdijkerk weer een Taizéviering.

Dit weekeinde is de Adventsactie weer van start gegaan. We ondersteunen dit jaar het project voor de straatkinderen van Rwanda. Ondanks de inzet van de Rwandese overheid, de samenleving en internationale organisaties, leven veel kinderen op straat. De organisatie CECYDAR helpt al vele jaren kinderen die in de hoofdstad Kigali op straat leven. De witte kist voor uw bijdrage staat weer achter in de kerk.

Maandagmiddag 28 november om 13.30 uur is er weer handwerken in de pastorie. Sluit aan, met uw eigen werkje, bij een kopje koffie of thee en een praatje.

Woensdagavond 30 november om 20.00 uur is er een informatie avond voor de lopers en loopsters van de actie kerkbalans.

Tijdens de Advent wordt er in de grote zaal van de pastorie om 16.30 uur een Vesperdienst gehouden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

De Gerardus kalender is voor € 6.75 weer te koop bij het secretariaat.

MEDEDELINGEN op 19 en 20 november

 Na de viering wordt er gecollecteerd om activiteiten voor de jongeren van ons bisdom te kunnen organiseren.

Maandagavond 21 november om 20.00 uur is er weer een gespreksavond van geloven nu in de pastorie.

Ook in het weekeinde van 26 27 november zamelt de werkgroep diaconie houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank. U kunt de meegebrachte artikelen achter laten in de manden achter in de kerk.

Zondag 27 november is er in de Abdijkerk weer een Taizéviering, aanvang 19.00 uur.

Voor de actie kerkbalans zoeken wij nog een aantal vrijwilligers die willen helpen bij de actie in januari. Het gaat om het rondbrengen en weer ophalen van een aantal enveloppen . U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat.

De Gerardus kalender is voor € 6.75 weer te koop bij het secretariaat.

 

MEDEDELINGEN op 12 en 13 november

Maandagmiddag 14 november is er vanaf 13.30 weer handwerken in de pastorie.

Dinsdag 15 november is er om 10.00 uur weer een ouderenviering, met aansluitend gezellig samenzijn in de pastorie. Een gezellige ontmoeting met een kopje thee of koffie met wat lekkers nodigt uit voor een praatje. De activiteiten duren ongeveer tot 12.00 uur.

Elke dinsdagmiddag organiseert de kaartclub van KBO St. Jozef een kaartmiddag in de pastorie, u bent welkom om 13.00 uur als u hier aan wil deelnemen.

Donderdag 17 november om 10.00 uur is er weer open geloofsgesprek in de pastorie.

Zaterdag 10 december organiseert de oecumenische werkgroep Kisi een musical workshop voor kinderen van 6 tot 16 jaar in de Maria Onbevlekte Ontvangeniskerk aan de Elandstraat. Achterin de kerk liggen flyers met meer informatie. (of via de website: http://www.rkparochiedevierevangelisten.nl/blog/2016/11/04/kerstmusical-de-hemel-op-stelten/

In de weekends van 19/20 november en 26/27 november zamelt de Werkgroep Diaconie weer houdbare levensmiddelen in voor de voedselbank (koffie, thee, rijst, chocolade, groenten of fruit in blik e.d.). U kunt de meegebrachte artikelen achter laten in de manden achter in de kerk.  Als bijzondere offerande worden ze in de viering aan de voet van het altaar geplaatst.

De Gerardus kalender is voor € 6.75 weer te koop bij het secretariaat.

Dinsdag 15 november is om 13.00 uur de uitvaart van Mw. Willie Maakal, waarna begrafenis op St. Jozef. Zij overleed zondag 6 november jl op 57 jarige leeftijd.

MEDEDELINGEN op 5 en 6 november

Dit weekeinde is er een deurcollecte voor de St Willibrordvereniging. De vereniging is een kerkelijk instelling die zich inzet voor de eenheid en de samenwerking van christenen in de samenleving ten behoeve van goede verhoudingen tussen godsdiensten.

Elke dinsdagmiddag organiseert de kaartclub van KBO St. Jozef een kaartmiddag in de pastorie Loosduinse Hoofdstraat 6. U bent van harte welkom als u hier aan wil deelnemen; aanvang om 13.00 uur.

Op dinsdag 15 november is er weer een ouderenviering in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Iedereen is welkom. Meldt u zich wel even aan bij het secretariaat.

De deurcollecte voor de diaconie in het weekeinde van 28 oktober bracht het mooie bedrag op van € 402,–. Dank daarvoor!

Op zondag 10 december organiseert de oecumenische werkgroep Kisi een musical workshop voor kinderen in de Ignatiuskerk aan de Elandstraat. Achter in de kerk liggen flyers met meer informatie.

De Gerardus kalender is voor € 6,75 weer te koop bij het secretariaat.

De nieuwsbrief voor november ligt weer achter in de kerk.

MEDEDELINGEN op 29 en 30 oktober

Op maandagmiddag 31 oktober om 13.30 uur is er weer handwerken in de tuinkamer van de pastorie.

Dinsdag, 1 november, vieren we het hoogfeest van Allerheiligen. De Eucharistieviering van die dag is om 10.00 uur.

Op woensdag 2 november, Allerzielen, gedenken we onze dierbare  overledenen in de Eucharistieviering om 19.00 uur. Na afloop van de viering gaan we in processie naar de begraafplaats Sint Jozef en daarna is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in de pastorie met koffie en thee.

Achterin de kerk staat een wensboom die de jongerengroep M25 heeft gemaakt. Daarin hangen 15 wensen van kinderen die vanwege ernstige ziekte in het Westeinde Ziekenhuis onder behandeling zijn. Het ziekenhuis organiseert voor hen een Sinterklaasfeest. Voor het kopen van hun wenscadeautjes doet M25 een beroep op u. Als u denkt, ‘Ik wil best voor een kind een cadeautje kopen!’, dan kunt u een kaartje uit de boom halen, het cadeau naar wens kopen en dat in de komende twee weken, met het kaartje, naar de kerk of pastorie brengen. Zo zorgen we samen voor deze zieke kinderen voor een geslaagd Sinterklaasfeest.

Voor een aantal vluchtelingen in Den Haag die in afwachting zijn van de beslissing wel of niet hier te mogen blijven, is aan onze parochie gevraagd te willen zoeken naar een tijdelijk onderkomen.
Mogelijk is er onder u iemand die voor een paar maanden een vluchteling in huis zou willen en kunnen opnemen als daad van naastenliefde. Als u daar wel iets voor voelt, dan kunt u daarvoor contact opnemen met diaken Jos van Adrichem  diaken.josvanadrichem@p4ev.nl

MEDEDELINGEN op 22 en 23 oktober

In de laatste week van oktober bidden we nog de rozenkrans op dinsdag en zaterdag,  20 minuten voor aanvang van de viering.

Op maandag  24 oktober is er om 20.00 uur weer een bijeenkomst van “Geloven Nu” in de tuinkamer.

Op woensdag 26 oktober organiseren de parochies Maria Sterre der Zee en De Vier Evangelisten een gezamenlijke geloofs- en ontmoetingsdag.  Deze vindt plaats in de Emmauskerk en begint met een Eucharistieviering om 10.00 uur. De dag wordt afgesloten met een Marialof. Meer informatie vindt u in de Spirit en op de website van de parochie. Achter in de kerk ligt een flyer met informatie.

Op donderdag 27 oktober geeft pastor Duncan Wielzen in de H. Familiekerk (Kamperfoelieplein) een lezing over het geloof in een leven na de dood. De lezing begint om 10.30 uur en na afloop is er gelegenheid tot gesprek.

Komend weekeinde is het diaconale weekeinde. Er is dan een deurcollecte voor de diaconale activiteiten binnen de parochie.

MEDEDELINGEN op 15 en 16 oktober

In de oktobermaand bidden we op zaterdag en op dinsdag de rozenkrans, steeds 20 minuten voor aanvang van de viering.

Vrijdagavond 21 oktober a.s. geeft het vocaal ensemble Capella Sine Nomine o.l.v. André Vis een troostrijk concert in deze kerk, waarin de componisten ons een kijkje in de hemel geven. De toegang is gratis, er is wel een collecte na afloop.

Het volgend weekeinde is het missiezondag. De collecte is dat weekeinde in zijn geheel bestemd voor de projecten van Missio. Van harte bij u aanbevolen. De kinderen kunnen de spaardoosjes dan nog in leveren.

Voor velen in deze tijd doet geloven in God er niet zo meer toe. Men baant de weg door het leven liever op eigen kracht. Als gelovigen voelen we ons soms eenlingen en daarom is het goed  dat we elkaar bemoedigen en sterken in ons geloof. Met dat doel voor ogen nodigen de parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten u uit voor een gezamenlijke geloofs- en ontmoetingsdag
op woensdag 26 oktober 2016.
Op deze dag zullen we  eerst samen in een Eucharistieviering God dank zeggen. Daarna is er een ontspannend programma met tijd voor ontmoeting en ook aandacht voor de inwendige mens. De dag wordt met een Marialof afgesloten.
De gezamenlijke geloofs- en ontmoetingsdag vindt plaats in de Emmauskerk en begint om 10.00 uur. Meer informatie vindt u in de Spirit en op de website van de parochie.

 MEDEDELINGEN op 24 en 25 september

Na de vieringen in dit weekend is er een deurcollecte ter ondersteuning van de vredesbeweging Pax Christi.

Zondagavond 25 september wordt in de abdijkerk, ter afsluiting van de vredesweek, een Taizéviering gehouden. Diaken Jos van Adrichem zal voorgaan, u bent welkom.

Woensdagmiddag 28 september wordt er een ‘high tea’ verzorgd in de pastorie voor mensen die eenzaam zijn of zich eenzaam voelen. Wie mee wil helpen, deze middag te verzorgen kan zich melden bij het secretariaat. Voor mensen die willen deelnemen aan de high tea, er liggen flyers achter in de kerk.

In de oktobermaand bidden we weer de rozenkrans, steeds 20 minuten voor aanvang van de viering.

Zaterdag 1 oktober wordt er speciaal voor parochianen die mensen bezoeken een impulsmiddag georganiseerd. Wouter den Ouden verzorgt een workshop en ook worden er eigen ervaringen met elkaar gedeeld. Bezoekt u eenzame mensen of zou u dat willen gaan doen, dan wordt deze middag van harte bij u aanbevolen. Achter in de kerk liggen flyers.

Op zondag 2 oktober vindt de jaarlijkse gezamenlijke parochieviering plaats in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. In de 3 andere kerken van onze parochie is die dag geen viering.

Na deze parochieviering kunt u vanaf 12.30 uur genieten van het Concert van  Barmhartigheid. U hoeft tussendoor niet naar huis, voor een broodje wordt gezorgd.

De jongerengroep Inside Out start  met het project ‘het Restaurant’. Jongeren bieden vanaf 18.00 uur  parochianen een gezellige avond met eten en ontmoeting. Op 8 oktober is de eerste avond in de Emmauskerk. Kosten voor het driegangenmenu zijn € 12,50 per persoon.
Opgeven kan bij het centraal parochiesecretariaat cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of telefonisch 070 308 04 14.

Op 14 t/m 16 oktober kunnen parochianen deelnemen aan een kloosterweekeinde in Steyl. Informatie hierover kunt u vinden in de folder achter in de kerk. Opgeven kan bij het centraal parochiesecretariaat cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of telefonisch 070 308 04 14.

Pater Richard is met verlof van 16 november t/m 15 februari. Tijdens zijn afwezigheid zullen de vieringen door medebroeders van zijn orde worden gedaan. Per abuis staat zijn naam nog wel in het rooster van de Spirit vermeld.

Heel veel parochianen doen mee met de actie kerkbalans en daar zijn we erg blij mee. De stand houden we bij op het bord. We lopen wat achter, maar we zouden graag de hele puzzel compleet willen maken, € 70.000. Helpt u mee? Hartelijk dank.

Op woensdag 26 oktober organiseren de parochies Maria Sterre der Zee en de Vier Evangelisten een gezamenlijke geloofs- en ontmoetingsdag.  Deze vindt plaats in de Emmauskerk en begint om 10.00 uur. Meer informatie vindt u in de Spirit en op de website van de parochie. Achter in de kerk ligt een flyer met informatie. Aanmelden voor deze dag kan bij het centraal parochiesecretariaat cps@rkparochiedevierevangelisten.nl of telefonisch 070 308 04 14.

MEDEDELINGEN op 17 en 18 september

Maandag 19 september starten de gespreksavonden van Geloven nu weer. Aanvang 20.00 uur. U kunt zich nog opgeven bij het secretariaat.

Op zaterdagmiddag 1 oktober a.s. wordt er speciaal voor parochianen die mensen bezoeken een impulsmiddag georganiseerd. Wouter den Ouden verzorgt een workshop en ook worden er eigen ervaringen met elkaar gedeeld. Bezoekt u eenzame mensen of zou u dat willen gaan doen, dan wordt deze middag van harte bij u aanbevolen. Als u geïnteresseerd bent, dan kunt u vindt u een flyer met nadere informatie achterin de kerk.

Op zondag 2 oktober vindt de jaarlijkse gezamenlijke parochieviering plaats in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. In de andere drie kerken van onze parochie is die dag géén viering.

Na de viering kunt u vanaf 12.30 uur genieten van het concert van  barmhartigheid. U hoeft tussendoor niet naar huis, voor een broodje wordt gezorgd.

Op 14 t/m 16 oktober vindt het kloosterweekeinde plaats van onze parochie in Steyl. Informatie hierover kunt u vinden in de folder achter in de kerk. Er is nog plaats, dus meld u aan.

 Volgende week is er een deur collecte in het kader van de vredesweek van Pax Christi.

 

MEDEDELINGEN op 3 en 4 september

 De nieuwsbrief voor september is verschenen en ligt achterin de kerk op de tafels klaar om mee te nemen.

Maandag 5 september is er vanaf 13.30 uur weer handwerken in de pastorie.

 Op vrijdag 9 september om 09.30 uur is er in de kathedraal in Rotterdam een plechtige eucharistieviering vanwege de heiligverklaring van Moeder Teresa. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

Zondag 11 september vieren we ziekenzondag. Wilt u de ziekenzalving ontvangen, dan kunt u zich nog opgeven tot 9 september bij het secretariaat.

 Op vrijdag 23 september wordt er vanuit de parochie een bedevaart naar Schiedam georganiseerd. U kunt zich hiervoor tot maandag   5 september, nog aanmelden bij het centrale parochiesecretariaat.

Ouders die hun zoon of dochter volgend jaar de Eerste Heilige Communie willen laten doen, kunnen zich opgeven bij het secretariaat.

 

MEDEDELINGEN op 13 en 14 augustus

In het weekeinde worden er weer voorbeeld brieven uitgereikt aan de schrijvers van Amnesty International.

Maandagavond 15 augustus vieren we om 19.00 uur de Eucharistie bij het Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming. Heeft u Maria-devotionalia die u wilt laten zegenen, neem ze gerust mee en leg ze vooraan neer op het tafeltje in de kerk. Tijdens de viering zal de zegening plaatsvinden.

Op donderdagmorgen om 10.00 uur is er weer open geloofsgesprek in de tuinkamer, Loosduinse Hoofdstraat 6.

Op vrijdag 23 september is er een bedevaart naar Schiedam. U kunt zich hiervoor opgeven vóór 5 september bij het parochiesecretariaat. Meer informatie hierover in de nieuwsbrief van augustus (achterin de kerk liggen nog exemplaren; tekst staat ook op de speciale pagina van deze website).

MEDEDELINGEN op 28 en 29 mei

Zondag 28 mei om 20.00 uur zal het koor Capelle Sine Nomine o.l.v. Andre Vis weer een concert geven in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk. Op het programma staat wereldlijke en geestelijke muziek en een heuse wereldpremière!

Maandagmiddag 29 mei is er weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie. De koffie en thee staan vanaf 13.30 uur weer klaar.

Dinsdag 30 mei om 10.00 uur is er weer een viering voor oudere parochianen met aansluitend een gezellig samenzijn. Voorafgaand aan deze viering (om 9.40 uur) bidden we nog één keer de rozenkrans.

Op zaterdag 4 juni na de eucharistieviering van 13.00 uur is er op het kerkplein van de Emmauskerk een gezellige middag, met veel informatie en leuke activiteiten. Er is o.a. een verloting van de paaskaars 2015 en er zijn verschillende workshops. Ook is er een hapje en een drankje.

Zondag 5 juni ontvangen 12 jongens en meisjes voor het eerst de H. Communie. Ook u bent van harte welkom bij deze viering.

 

MEDEDELINGEN op 14, 15 en 16 mei

In de meimaand bidden we op dinsdag en zaterdag weer de rozenkrans, steeds 20 minuten voor de aanvang van de viering.

Woensdag 18 mei om 13.00 uur vieren we de uitvaart en begrafenis op St. Petrus Banden van dhr Bentvelzen. Hij overleed afgelopen woensdag, 90 jaar oud.

Op zaterdag 21 mei van 14 tot 17 uur en op zondag 22 mei van 11 tot 15 uur is er in de Emmauskerk een expositie over barmhartigheid. Op beide middagen kan ook worden deelgenomen aan een interactief programma. Speciaal voor de kinderen wordt op verschillende tijdstippen de muzikale tekenfilm ‘Jozef de dromenkoning’ gedraaid. Meer informatie leest u op de speciale flyer, die achterin de kerk op de tafels ligt, en op de website van de parochie. Deze expositie wordt van harte bij u aanbevolen.

Meisjes en jongens die een instrument spelen of een beetje kunnen zingen, en zin hebben in een paar uur samen met plezier muziek maken, worden van harte uitgenodigd om mee te doen aan de speciale muziekworkshop op zaterdagmiddag 28 mei in de zaal van de pastorie. We beginnen met een lekkere lunch en gaan daarna aan het werk om aan het eind het resultaat te laten horen aan familie, vrienden en andere belangstellenden. Graag wel even van te voren aanmelden. Neem voor uw muzikale kind of kleinkind de speciale flyer mee!

Op 31 mei 2016 verzorgt de werkgroep Diaconie een ouderenviering met aansluitend een gezellig samenzijn. De uitnodigingen zijn inmiddels verstuurd. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel deze ochtend mee willen vieren, kunt u zich opgeven bij het parochiesecretariaat.

Kinderen vanaf groep 8, die voorbereid willen worden op het H. Vormsel, kunnen zich aanmelden via het centraal parochiesecretariaat. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief en op de tafel achterin de kerk. Eind mei start de voorbereiding.

MEDEDELINGEN op 30 april en 1 mei

 De nieuwsbrief van mei is verschenen en ligt voor u klaar achter in de kerk.

De deurcollecte voor de Oekraïne die is gehouden in het weekend van 24 april  bedroeg  €171,31. Hiervoor onze hartelijke dank.

In de meimaand bidden we op dinsdag en zaterdag weer de rozenkrans, steeds 20 minuten voor de aanvang van de viering.

Maandagmiddag 2 mei is er weer handwerken in de pastorie.

Op woensdagavond 4 mei is er in onze kerk om 19.30 uur een oecumenische herdenkingsdienst voor de Nederlandse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en oorlogssituaties en vredesmissies nadien, waarna wij een krans leggen bij het oorlogsmonument na 20.00 uur.

Kinderen vanaf groep 8, die voorbereid willen worden voor het vormsel, kunnen zich aanmelden via het Centraal Parochie Secretariaat. Meer informatie vindt u in de nieuwsbrief en op de tafels achterin de kerk. Eind mei start de voorbereiding.

In de nieuwsbrief van mei staat vermeld dat de jongerenviering op zaterdag wordt gehouden in de pastoor van Arskerk. Dit is gewijzigd, de jongerenviering wordt  zondag 8 mei gehouden om 10.30 uur in de Pastoor van Arskerk.

MEDEDELINGEN op 23 en 24 april

De deurcollecte van Roepingenzondag heeft € 233,35 bijeen gebracht. Hiervoor onze hartelijke dank.

Op zaterdag 30 april wordt er in de pastorie een schilderworkshop gehouden in het kader van het heilig jaar van de barmhartigheid. U kunt zich hiervoor opgeven bij het secretariaat.

Paus Franciscus heeft parochies wereldwijd opgeroepen om te collecteren voor slachtoffers en gedupeerden van de oorlog in de Oekraïne. De Nederlandse bisschoppen geven gehoor aan deze oproep. Daarom is er na de viering van dit weekend een deurcollecte.

MEDEDELINGEN op 16 en 17 april

Na de vieringen in dit weekend is er een deurcollecte voor Roepingenzondag. De opbrengst hiervan is bestemd om de opleidingen van priesters financieel te ondersteunen.

 Maandagavond 18 april om 20.00 uur is er weer gespreksavond van ‘Geloven nu’.

Vanaf dinsdag 19 april vindt de Eucharistieviering op dinsdagmorgen weer plaats in de kerk.

Aanstaande donderdag 21 april is er weer open geloofsgesprek in de pastorie.

MEDEDELINGEN op 9 en 10 april

Na de vieringen op 9 en 10 april worden er weer voorbeeld brieven uitgereikt aan de schrijvers en schrijfsters van  Amnesty International.

Het weekeinde van 16 en 17 april vieren wij het Roepingenzondag. Er wordt na de viering aan de deur gecollecteerd om de opleiding van priesters mogelijk te maken.

MEDEDELINGEN op 19 en 20 maart

De Werkgroep Diaconie vraagt in dit weekend (19/20 maart)  uw hulp bij het bezorgen van de paasbakjes. De werkgroep nodigt u uit om na de viering even te kijken of er adressen bij u in de buurt bij zijn en het bakje dan te bezorgen.

Achter op de tafels liggen folders met informatie over de vieringen van de Goede week in de verschillende kerken van Loosduinen. Ook kunt u de nieuwsbrief raadplegen.

Naast de gewone kruisweg met bloemenhulde op Goede Vrijdag om 15.00 uur, er dit jaar ´s morgens om 11.00 uur ook een kruisweg voor de kinderen is. Dat staat helaas niet in de folder. Toch welkom!

Zondagmiddag 20 maart wordt om 14.30 een passie-cantate gehouden in de Onze Lieve Vrouw Hemelvaartkerk mmv het koor Deo Sacrum. Liederen bij het passieverhaal worden afgewisseld met gesproken teksten en beelden. De toegang is gratis, maar er wordt wel gecollecteerd voor het vastenactieproject.

Maandagmiddag 21 maart om 13.30 uur is er weer handwerken in de tuinzaal van de pastorie en maandagavond 21 maart om 20.00 uur is er, ook in de pastorie, een avond van Geloven Nu.

Ook dit weekeinde biedt de jongerengroep M25 de mogelijkheid om een paasbrood te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat naar de voedselbank. Na de paaswake of na de viering op 1ste paasdag kunt u het paasbrood achter in de kerk ophalen.

Deze 40 dagentijd ondersteunen we weer de vastenactie. Dit jaar in het bijzonder een project in Oeganda. De witte kist voor uw bijdrage staat tot en met Pasen achter in de kerk.

Tot woensdag 23 maart kunt u zich opgeven voor de paaslunch op 2e paasdag in de pastorie van de Emmauskerk.

MEDEDELINGEN op 12 en 13 maart

De brieven voor de schrijvers van Amnesty International worden achter in de kerk weer uitgereikt.

Na de viering worden folders met informatie uitgereikt over de vieringen van de Goede week in de verschillende kerken van Loosduinen

Woensdagmiddag om 14.00 uur kunnen de kinderen van de basisschool palmpasen stokken maken in pastorie.  Wel zelf spullen meenemen om te versieren. Graag aanmelden bij het parochiesecretariaat.

Donderdagmorgen is er om 10.00 uur weer geloofsgesprek in de zaal van de pastorie. Donderdagmiddag om 14.00 worden er paasbakjes gemaakt. Wilt u daarbij helpen, meldt u zich dan aan bij het secretariaat.

A.s. zaterdag wordt in Schiedam een vastenpelgrimage gehouden. Een dagje wandelen, bezinnen en een bijdrage leveren aan de Vastenactie. In de nieuwsbrief kunt u hier meer over lezen. De tocht start in het Albedacollege nabij station Schiedam Nieuwland. Starttijd 9.30 uur. Er wordt een route van ongeveer 20 km gelopen. Wilt u mee lopen, meldt u zich dan tijdig aan bij één van de diakens.

Op Palmzondag wordt in deze kerk een passie-cantate gehouden mmv het koor Deo Sacrum. Liederen bij het passieverhaal worden afgewisseld met gesproken teksten en beelden. Ook hangen de schilderstukken die tijdens de workshop Schilderen met Passie zijn gemaakt in de kerk. Aanvang om 14.30 uur. De toegang is gratis, maar er wordt wel  gecollecteerd voor het vastenactieproject. We ondersteunen dit jaar een project in Oeganda.

Speciaal voor alle kinderen zal op Goede Vrijdag 25 maart om 11.00 uur de Kruisweg voor en met de kinderen worden gelopen. Diaken Jos van Adrichem zal met hen langs alle staties lopen en uitleg geven. Wie deel wil nemen is vanaf 10.45 uur van harte welkom in de pastorie.
De gewone kruisweg op vindt plaats op Goede Vrijdag om 15.00 uur.

Het weekeinde van 12/13 maart en het volgende weekeinde biedt de jongerengroep M25 u de mogelijkheid om een paasbrood te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat naar de voedselbank. Na de paaswake of na de viering op 1ste paasdag kunt u het paasbrood achter in de kerk op halen.

 Deze 40 dagentijd is weer de tijd van de vastenactie. We ondersteunen dit jaar een project in Oeganda. De witte kist voor uw bijdrage staat weer achter in de kerk.

MEDEDELINGEN op 5 en 6 maart 2016

De nieuwsbrief voor maart is verschenen en ligt achterin de kerk op de tafels.

Deze 40 dagentijd is weer de tijd van de vastenactie. We ondersteunen dit jaar een project in Oeganda. De witte kist voor uw bijdrage staat weer achter in de kerk.

Ook in het weekend van 12 en 13 maart kunt u nog fruit en dergelijke meenemen voor de paasbakjes die de werkgroep diaconie gaat maken voor oudere en zieke parochianen.

Op maandagmiddag 7 maart is er weer handwerken in de pastorie, aanvang 14.00 uur.

Zondag 13 maart van 14.00 tot 17.00 uur  is er een oriëntatiedag op Vronesteyn; het centrum voor diaken- en priesteropleiding. Op deze dag zullen stafleden en studenten aanwezig zijn om te vertellen over de opleiding tot diaken en priester in het bisdom Rotterdam.

Vanaf dit weekeinde en de komende weekeinden wordt u door de jongerengroep M25 de mogelijkheid geboden om een paasbrood te bestellen. Een deel van de opbrengst gaat naar de voedselbank. Na de paaswake of na de viering op 1ste paasdag kunt u het paasbrood achter in de kerk afhalen.

Op zondag 13 maart is er in de Marthakerk een bijeenkomst van de Tour of Faith. Vanaf 15.00 uur wordt er een jongerenviering gehouden met na afloop een gesprek met bisschop van den Hende

MEDEDELINGEN op 20 en 21 februari

De bijeenkomst ‘Reis door de wereld van het katholieke geloof’ op

woensdag 24 maart gaat niet door. Er zijn nog wel drie bijeenkomsten gepland op de dinsdagen 1 en 8 maart en woensdag 16 maart. U kunt zich daarvoor nog aanmelden bij het secretariaat (op werkdagen van 9.30 uur-12.30 uur tel 397 94 13).