Begraafplaats Sint Jozef

Foto van de inigang van de begraafplaats Sint JozefOp loopafstand van de kerk van de geloofsgemeenschap van Maria van Eik en Duinen aan de Loosduinse Hoofdstraat ligt de begraafplaats Sint Jozef.

De begraafplaats Sint Jozef is klein en intiem. Ze biedt rust en privacy voor het gedenken van onze dierbaren en nodigt uit tot verpozing en meditatie. Nabestaanden kunnen hier dagelijks terecht om hun dierbaren te bezoeken.  De onlangs gerenoveerde kapel kan gebruikt worden voor afscheidsplechtigheden.De begroeiïng en de paden van de begraafplaats worden goed onderhouden. Talloze overleden parochianen en gelovigen uit de omgeving hebben op deze bijzondere plek hun laatste rustplaats gevonden.

Geschiedenis

De begraafplaats Sint Jozef ligt aan de Burg. Hovylaan. De begraafplaats kwam begin negentiende eeuw tot foto van de Sint Jozefkapelstand op initiatief van pastoor Everardus van der Haagen. In 1834 kocht hij de grond en deed deze aan de parochie cadeau. Bij de inwijding van de begraafplaats op 17 november 1835 waren veel priesters uit de omgeving aanwezig, de deken van Delfland en de burgemeester van Loosduinen. Het was een bijzondere gelegenheid omdat, ondanks de vrijheid van godsdienst, kerkenbouw en uiterlijk vertoon door katholieken niet was toegestaan of tenminste werd tegengewerkt. Al in 1835 werd er op de nieuwe begraafplaats begraven. In 1939 werd er een nieuwe kapel gebouwd en in gebruik genomen. Het torentje van de kapel kreeg een klokje, dat Kapelaan Meereboer in 1940 van de volksbond had ontvangen. De begraafplaats wordt sinds 1980 namens het parochiebestuur beheerd door de stichting RK Begraafplaatsen te ’s-Gravenhage.

Faciliteiten

Op de begraafplaats binnen de geloofsgemeenschap Maria van Eik en Duinen zijn alle faciliteiten voor een persoonlijke uitvaart aanwezig. Hierdoor is het mogelijk om vanaf het overlijden tot aan het ten ruste leggen van de overledene alles op deze locatie te laten plaatsvinden.

De begraafplaats Sint Jozef beschikt over de volgende mogelijkheden in relatie tot het begraven.

  • Een kapel met 60 zitplaatsen
  • Spreek- en geluidsinstallatie
  • Luidklok
  • Condoleanceruimte in de pastorie aan de Loosduinse Hoofdstraat met mogelijkheid catering in te schakelen
  • Familiegraven; te onderscheiden in een zandgraf resp een keldergraf, gebruiksrecht 30 jaar het bijzetten van asbussen of urnen is bij deze graven toegestaan
  • Een grafplaats in een algemeen graf, gebruiksrecht 10 jaar
  • Een grafplaats in een algemeen graf voor kinderen tot 6 jaar
  • Een urnengraf

De tarieven kun u opvragen bij de stichting RK begraafplaatsen,  administratie Kerkhoflaan 10, ’s-Gravenhage, telefoon 070-3503718  of bij het parochiesecretariaat, Loosduinse Hoofdstraat 6 tel 070-3979413.