Circulair.. oktober 2020

Twee oktober is de gedenkdag van de Engelbewaarders. Volgens de traditie krijgt ieder mensenkind een persoonlijke engel toegewezen, als begeleider door het leven, als persoonlijke gezant en als voorspreker bij de Vader. Ik moest eraan denken toen ik in de kerk zat en nog eens naar boven keek. Door de kroonluchters moest ik weer denken aan de Engelbewaardersparochie, waar ik vroeger jeugdwerk deed. In de Brandtstraat staat nog het ‘nieuwe’ kerkje dat in de jaren tachtig is gebouwd. Ik dat gebouw nog allerlei dat herinnerde aan de oude kerk. We denken nu dat circulair, hergebruik, heel modern is, maar de Haagse kerken deden dat honderd jaar gelden ook al. Toen besloten was dat er een kerk moest komen in de nieuwe wijk, werd er in de Brandtstraat een noodkerk gebouwd. Nadat de grote kerk in gebruik was genomen werd de noodkerk omgevormd tot parochiezaal: Custodia (beschermer). Daar kwam de parochie samen na de kerkelijke viering van grote feesten. Maar ja, de kerk werd te groot, en zou worden afgebroken. Toen kwam Custodia weer in beeld als plek voor de nieuwe kerk en was de cirkel rond.
Er is dus heel veel moeite gedaan om de Heer in het midden aanwezig te laten zijn. En om de mensen te laten voelen dat ze welkom zijn en te zorgen dat zij zich er thuis voelen. En naast al die moeite is er ook geld nodig. De bisschop heeft het weleens gezegd: het gaat niet om geld, maar we kunnen niet zonder. En dat beseft u ook. Iedere maand weer draagt u uw steentje bij om de gemeenschap overeind te houden, ook in deze tijd, waarin het allemaal een beetje anders is. Heel veel dank voor uw bijdrage aan de actie Kerkbalans. De bijdrage tot eind augustus was € …,- Nog een paar maanden te gaan en dan is ook die cirkel rond. Zoals het er nu uit ziet halen we het bedrag dat is begroot. Daarmee kan het werk van de parochie door gaan, kunnen we de kerk en de pastorie goed onderhouden en veilig blijven gebruiken. En blijft de Heer zichtbaar aanwezig in ons deel van Den Haag.

Gerard van Dijk
Voorzitter actie Kerkbalans