Rijke vrienden gezocht februari 2020

Van de week keek ik naar een ziekenhuisserie op tv. Ze zochten een nieuw bestuurslid. Zij moest rijk zijn, of CEO van een groot bedrijf, rijke vrienden hebben of goed ingevoerd zijn in de politiek. Dat levert meerwaarde voor het ziekenhuis (dacht men). Maar ze benoemden iemand zonder geld, zonder werk, zonder vrienden. Blijkbaar kun je ook dan nog interessant zijn..

Mgr Van den Hende, de bisschop van Rotterdam was in Schiedam om de actie Kerkbalans te starten. Hij wil graag benadrukken dat de Kerk een ‘Netwerk van Liefde’ vormt, maar dat het niet zonder geld kan. Elk jaar lopen de inkomsten uit Kerkbalans verder terug. ‘Het laat zien dat wij als kerk kwetsbaar zijn’, zegt Mgr Van den Hende. Hij spreekt over het belang van de kerk als instrument in de wereld van nu. ‘De uitstraling van uw liefde zal vele harten en deuren openen’, spreekt de bisschop tot de vrijwilligers.  ‘Zij zullen de komende dagen enveloppen met daarin een begeleidende brief met gironummer bij de ingeschreven kerkleden door de bus doen.’ En de bisschop hoopt op een goed en royaal antwoord van de gelovigen. Misschien weer iets meer dan het afgelopen jaar.

Maar of uw bijdrage groot is, of klein: ieders bijdrage is belangrijk. Ik denk altijd maar aan de penning van de weduwe. Zij gaf niet veel, maar zij gaf wat zij had. Dat geldt voor de actie kerkbalans, maar niet alleen daarvoor: het geldt voor alle activiteiten in onze parochie. Met elkaar moeten we het doen. U deed het al zo lang en zo trouw, dank daarvoor. En ik hoop dat u dit jaar weer mee wilt doen

Gerard van Dijk