Arm en rijk oktober 2019

Weet u, ik ben steeds weer verbaasd, wat mensen kunnen vertellen over het kerkgebouw van binnen of van buiten. Soms hoor je een ‘nieuw’ verhaal, zoals laatst op Open monumentendag. Het was me wel meer opgevallen dat niet alle banken in de kerk hetzelfde zijn. De meeste zijn gebeeldhouwd, en hebben een letter, behalve de achterste vier, vijf banken. De bezoeker vertelde mij dat dat de bankjes waren voor de gelovigen die minder of niets konden missen bij hun deelname aan de Eucharistie. Daar zat volgens hem ook de jeugd bij elkaar. En in het middenpad stond dan de Suisse, een man die een oogje hield op de rust in de kerk. Een perfecte positie met zicht op vier maal vijf banken. Mijn bezoeker noemde het: de ‘armenbankjes’…

Onze parochie wil ruimte geven aan iedereen, ongeacht afkomst en welstand. Arm of rijk, we maken allen deel uit van de ene Kerk. Wat iemand financieel bijdraagt aan de gemeenschap, via de collecte of de actie Kerkbalans is niet belangrijk. Nou ja, we moeten natuurlijk wel zien om het plaatje rond te krijgen. En dat wringt wel een beetje. We zijn niet arm hoor; de actie kerkbalans levert een stevige basis onder het financiële en gelukkig doen heel veel parochianen mee. Daarvoor danken wij u oprecht! Maar doordat er ook parochianen verhuizen of uitvallen blijft de opbrengst toch achter bij de begroting. Misschien kunnen we dat verschil nog inhalen. U krijgt een dezer dagen een berichtje uitgereikt om dat te helpen herinneren. Doet u mee?  Alvast hartelijk dank!.

Gerard van Dijk
vz actie Kerkbalans