Jacobsladders september 2019

Wat een zomer was het! Soms een beetje te heet, maar wat hebben we veel mooie dagen gehad! En wat een mooie luchten! Je hoeft heus niet vroeg op te staan om daarvan te genieten. Nog maar een paar dagen gelden reden wij door de polder en daar kwam de zon achter de wolken vandaan. Nou ja, eigenlijk zagen we hem niet, maar de zonnestralen wel. Jacobsladders noemen ze die. Niet van de patroon van Den Haag (Jacobus), maar naar de aartsvader Jacob. Weet u het nog? Jacob zag engelen langs een trap die op aarde stond van de hemel afdalen en omhoog gaan. Jacob vocht met iemand tot de dag aanbrak. Omdat de vreemdeling niet kon winnen raakte hij de heup van Jacob aan, waardoor deze werd ontwricht. Toen de zon opkwam was Jacob mank. Jacob reisde vervolgens met zijn familie en zijn kudde terug naar zijn land. Jacob en Esau legden hun geschillen bij.

Maar ja, nu zitten de meesten van ons weer thuis, nog wat nagenietend van al dat moois. In mijn computer heb ik een ‘trapje’, dat leidt naar de einduitkomst van de actie kerkbalans. Iedere maand vul ik in hoever we staan. Als ik dan het maandbedrag invul lijkt het alsof we omlaag gaan. De sprong naar het einde van het jaar wordt groter en groter. Toch ben ik niet pessimistisch, want we doen het heel goed. Wij zijn heel blij met uw (maandelijkse) bijdrage en bedanken u daarvoor!
Waar we weinig aan kunnen doen is dat er veel mensen afhaken door overlijden of vertrek uit de parochie. De nieuwe mensen proberen we te bereiken, maar dat lijkt niet altijd of ze voelen er niet veel voor. Toch blijven we proberen, bidden en werken, in ieder geval met u, de trouwe groep. Dank voor uw bijdrage en voor de trouw waarmee u bijdraagt!

Gerard van Dijk