Maria van Jesse augustus 2019

Ook al was het juni, het was heel koud vanmorgen. Achterop bij mij vader op de fiets, mijn handen om zijn middel, reden we naar Delft. Daar aangekomen zette mijn vader zijn fiets ergens neer en toen zag ik dat we niet alleen waren. Zwijgend sloten we aan bij een groepje, dat stil door de straten van Delft liep. Later hoorde ik dat ze biddend door de straten liepen, maar voor mij telde slechts het eindresultaat. Ergens in een zaaltje kregen we thee met een gevulde koek. Een reden om nog eens aan te sluiten bij Maria van Jesse, de jaarlijkse ommegang door Delft.

Sinds de Middeleeuwen wordt deze ommegang in de binnenstad van Delft gelopen. Delft was dankbaar voor de genezing van enkele inwoners. Door de voorspraak van Maria, de moeder van Christus, krijgt ons gebed extra kracht. Van heinde en ver kwam men naar Delft op bedevaart om hier Maria te eren. Deze ommegang was voor de inwoners van Delft zo belangrijk dat zij deze elk jaar wilden organiseren zolang Delft zou bestaan. Na de reformatie was het gedaan met de ommegang, maar begin twintigste eeuw werd de traditie weer opgepakt. En zó was ik er ook eens bij.

Hoewel Loosduinen niet zo’n bedevaart historie kent, neemt Maria een bijzondere plaats in ons midden in. Wij gedenken haar leven en haar afscheid halverwege deze maand. De kerk toegewijd aan Onze Lieve Vrouw Hemelvaart vormt het middelpunt van onze gemeenschap.

Dat gebouw vormt al 138 jaar het levende hart van gelovigen in onze omgeving. Het vormde het middelpunt in tijden van vreugde en verdriet. In vreugde vierde men samen, verdriet werd gedeeld en mensen vonden er troost. Met bidden en werken en goede gaven werd niet alleen aan het gebouw gewerkt, maar werd ook een levende gemeenschap opgebouwd. En het is aan ons om dat werk voort te zetten. Zwijgend aansluiten, bidden, lopen voor de Heer en Zijn kerk.

Om dat werk vol te houden kunnen we niet zonder geld. Velen van u doen mee met de actie kerkbalans. Hartelijk dank daarvoor! Maar toch, als ik zo halverwege het jaar naar de opbrengst kijk, dan maak ik me wel een beetje zorgen. Halen we de begroting wel..? Nou ja, met uw hulp, misschien af en toe iets extra, als het kan,  zullen we er wel komen.

Gerard van Dijk
Vz actie kerkbalans