Een waardeloze plant december 2018

Op een koude herfstdag wandelden mijn broers van Rijswijk naar Den Haag.  Onderweg was  iemand op het veld aan het werk. Ik weet niet of het spruitjes waren of boerenkool, maar als de arbeider zijn werk gedaan had, belandden de stronken op een hoop. Mijn broer zag dat en riep zo hard hij kon: ‘Mijnheer, mag ik zo’n plant?’ En over de sloot heen kreeg hij er een toegeworpen. Trots liep hij er mee naar huis, een rijk bezit voor hem.

Als wij met de verkenners iets moesten maken, was er nooit ergens geld voor, dus het moest met waardeloos materiaal.  Daarom moest ik weer aan die plant denken. Wat voor de één waardeloos is, kan voor de nader grote betekenis hebben. Een plant kan er dood uit zien, maar toch van onschatbare waarde zijn..

Van onschatbare waarde is de manier waarop u meedoet aan de actie Kerkbalans. Zoals het er nu uitziet gaan wij het begrote bedrag helemaal halen, zéker als december net zo goed is als de afgelopen maanden. Hartelijk dank voor uw bijdrage in het afgelopen jaar. Dank voor uw gebed, uw werken, uw geld.

Wat iets waard is kun je niet altijd zien aan de buitenkant… Stronk van Jesse, kaal en leeg, maar uiteindelijk toch met rijke vrucht.  Zalig Kerstmis, Zalig Nieuwjaar!

Gerard van Dijk