Chauvinisme? September 2018

Ze zeggen weleens dat de Fransen chauvinistisch zijn…. Op een zondag in de vakantie in Frankrijk gingen wij in de stationsbuurt naar een kerk. Een vrouwtje vroeg of wij voor de ‘Messe’ kwamen. Zij verwees ons naar de kapel, want de kerk was te groot en zo kwamen we in de Sint Josephkapel (!). We zaten nog maar net, toen een mevrouw kwam vragen of ik misschien de eerste lezing zou willen doen. Tja, dan voel je je als vreemdeling pas echt welkom! Hetzelfde was me al een keer gebeurd in de Sacré Coeur in Parijs, maar dat was een gewone doordeweekse dag. Nu durfde ik het niet aan.

Ook een andere keer kwamen de mensen die de lezingen en de voorbede deden gewoon uit de kerk. De Boodschap en de roep naar de Heer komt dan duidelijk vanuit het volk. Ieder levert zijn bijdrage op zijn of haar manier.

Maar nu zijn we weer terug. Het leven herneemt zijn loop. Maar ook bij ons vragen wij ieder te doen wat hij kan. Soms is dat lezen, soms wat hand- en spandiensten, ieder naar zijn eigen capaciteit. Het is heel goed dat velen van u zich zó inzetten. En dat geldt ook voor de actie kerkbalans. Het verloopt niet altijd vlekkeloos, maar samen kunnen wij veel oplossen! De opbrengst van de actie loopt goed. Het ziet er naar uit dat we dichtbij het begrote bedrag komen. Bedankt voor uw bijdrage!

Gerard van Dijk